CO GROZI ZA GROOMING

Uwodzenie małoletniego przez Internet (Grooming) – art. 200a KK

W ostatnich latach odnotowuje się coraz więcej przestępstw polegających na uwodzeniu dzieci przez Internet (tzw. grooming). W poniższym artykule dowiesz się jak działa sprawca przestępstwa groomingu. Opiszę także na czym polega nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania, kiedy może dojść do popełnienia przestępstwa z art. 200a KK, kto może być ofiarą a kto sprawcą przestępstwa oraz jaka kara grozi za uwodzenie małoletniego przez Internet. Zapraszam do lektury!

 

Niesłuszne oskarżenie o grooming może zniszczyć komuś życie i złamać nawet silnego człowieka. Dodatkowo tajemnicą poliszynela jest, że podejrzani i skazani za grooming nierzadko nie mają łatwego życia w aresztach i zakładach karnych.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 





   

  Czym jest grooming?

  Grooming jest zapożyczeniem z języka angielskiego. Po polsku przestępstwo to można nazwać seksualnym nagabywaniem małoletniego.

  Grooming jest przestępstwem, które zostało dodane do Kodeksu karnego nowelizacją wchodzącą w życie 8 czerwca 2010 r. Był to przejaw uregulowania prawa polskiego wynikający z zobowiązania prawnomiędzynarodowego wywodzącego się z Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, która sporządzona została w Lanzarote.

  Wcześniej zachowanie godzące w wolność seksualną małoletniego poniżej 15 roku życia można było uznać jedynie jako bezkarne przygotowanie do przestępstwa pedofilii. 

   

  Podstawa prawna odpowiedzialności za uwodzenie dziecka – art. 200a KK

  Zanim przejdę do opisywania tego przestępstwa zamieszczę podstawę prawną, na mocy której dochodzi do jego ścigania. Otóż grooming jest przestępstwem uregulowanym w art. 200a Kodeksu karnego. Przepis ten ma następujące brzmienie:

  ,,1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2  lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim,

  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

  Wyjaśnienia:

  • art. 197 § 3 pkt 2 KK – to gwałt na dziecku poniżej 15 roku życia.
  • art. 200 KK – to obcowania płciowe z dzieckiem poniżej 15 roku życia, a także prezentowanie mu pornografii, onanizowanie się przy dziecku.

   
  Zobacz także: Warunkowe umorzenie postępowania karnego
   

  Na czym polega przestępstwo uwodzenia małoletniego przez Internet?

  Zwróć uwagę, że art. 200a § 1 Kodeksu karnego wiąże się z seksualnym nagabywaniem małoletniego poniżej 15 roku życia. W tym przypadku sprawca ukrywa seksualny cel spotkania, do którego doprowadza jego zachowanie.

  Innymi słowy, sprawca ,,łowi’’ małoletnich za pomocą Internetu, po czym zmierza do spotkania w realnym świecie, używając przy tym podstępu albo innych przestępczych sposobów wywierania wpływu na decyzję małoletniego. Nie ulega wątpliwości, że sprawca groomingu wykorzystuje przy tym naiwność dziecka, czy też nieświadomość sytuacji.

  Nieco inny model działania sprawcy przewiduje art. 200a § 2 Kodeksu karnego. Otóż również dotyczy on seksualnego nagabywania małoletniego poniżej 15 roku życia, niemniej sprawca ujawnia wprost seksualny cel nawiązania kontaktu z osobą małoletnią. Oznacz to, że sprawca nie stosuje podstępów, gróźb albo innego rodzaju kamuflaży.

  Jaki jest ich wspólny mianownik przestępstw z art. 200a § 1 i 2?

  • Sprawca popełnia przestępstwo na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo sieci telekomunikacyjnej – mowa o wszelkich formach zdalnej komunikacji, np. za pomocą telefonu komórkowego, komunikatora internetowego np. Skype ‘a, czy też mediów społecznościowych np. Facebook’a, Instagram’a, TikToka.
  • Oba czyny obejmują zachowanie sprawcy, który przygotowuje się do popełnienia poważniejszych przestępstw, które prowadzą do naruszenia wolności seksualnej małoletniego (gwałt dziecka, wykorzystanie seksualne, czy też produkowanie albo utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dziecka – np. nakłanianie dziecka do rozebrania się, wysłania intymnych zdjęć).

   

  Warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo. To ważne, ponieważ w przypadku groomingu występuje znamię, które dotyczy realizacji propozycji seksualnej. Kiedy będzie ono zrealizowane? Wtedy gdy sprawca wielokrotnie, usilnie nakłania oraz ponagla dziecko poniżej 15 roku życia (poza samym wznawianiem propozycji seksualnych i nawiązaniu z nim kontaktu) używając zwrotów: ,,odpisz’’, ,,czekam’’, ,,dlaczego nie piszesz’’ (wyrok Sądu Apelacyjnego, sygn. akt: AKa 22/18).

   
  Zobacz także: Dobrowolne poddanie się karze – tryb, skutki – art. 387 KPK
   

  Kto może być sprawcą i ofiarą groomingu?

  Sprawcą przestępstwa groomingu może być każdy.

  Ofiarą groomingu może być natomiast małoletni, który nie ukończył 15 roku życia, który zdoła odebrać zdefiniowane w art. 200 a Kodeksu karnego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo sieci telekomunikacyjnej. Co jednak istotne, granica 15 roku życia nie jest przypadkowa. Jest to bowiem wiek, który uniemożliwia wyrażenie zgody na podjęcie czynności seksualnych.

   

  CO GROZI ZA GROOMING
  CO GROZI ZA GROOMING

   

  Kiedy może dojść do popełnienia przestępstwa?

  Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że przestępstwo uwodzenia dziecka jest już dokonane w momencie, gdy sprawca nawiązuje kontakt z dzieckiem (po to, aby wykorzystać seksualnie małoletniego) i jednocześnie używa podstępnych zabiegów, które zmierzają do podjęcia przez dziecka decyzji o spotkaniu ze sprawcą w poza wirtualnej rzeczywistości. Co istotne, nie ma znaczenia czy środki, które użył sprawca były skuteczne i czy doprowadziły one do spotkania.

  Sprawca poniesie odpowiedzialność karną już za sam zamiar spotkania z dzieckiem przez wskazane zachowanie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

  Sprawdźmy teraz jakie zachowanie sprawcy będzie uważane za usiłowanie groomingu. W rzeczywistości usiłowanie może mieć miejsce, kiedy:

  • nie złożono jeszcze propozycji spotkania w poza wirtualnym świecie;
  • nie podjęto oszukańczych sposobów prowadzących do spotkania z dzieckiem;
  • korespondowano z dorosłą osobą myśląc, że to korespondencja dzieckiem;
  • nie zastosowano gróźb bezprawnych prowadzących do spotkania z dzieckiem.

   

  Zauważ jednak, że nawiązano już kontakt z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego. Na myśl może przyjść jeszcze jedno pytanie – co grozi za usiłowanie groomingu? Otóż sprawca podlega wówczas takiej samej odpowiedzialności karnej jak za dokonane przestępstwo. Sprawdźmy co grozi za uwodzenie małoletniego przez Internet.

   
  Zobacz także: Wniosek o dozór elektroniczny
   

  UWODZENIE DZIECKA PRZEZ INTERNET
  UWODZENIE DZIECKA PRZEZ INTERNET

   

  Kara za uwodzenie małoletniego przez Internet

  Zasadniczo występek uwodzenia małoletniego przez Internet, ujęty w art. 200a § 1 Kodeksu karnego, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Natomiast występek ujęty w art. 200a § 2 Kodeksu karnego zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z łatwością możesz zauważyć, że odpowiedzialność w art. 200a § 2 Kodeksu karnego jest nieco niższa. Co za tym idzie – w obu przypadkach możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary, czy też skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania.

  Co więcej, w przypadku przestępstwa w art. 200a § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z art. 37a Kodeksu karnego, istnieje możliwość wymierzenia grzywny lub kary ograniczenia wolności nie niższej niż 3 miesiące zamiast kary pozbawienia wolności, w przypadku, kiedy wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczałaby roku i zarazem sąd orzekłby środek karny, kompensacyjny albo przepadek. Zwróć uwagę, istnieje ponadto możliwość orzeczenia jednocześnie kary pozbawienia wolności w wysokości nieprzekraczającej 3 miesięcy oraz kary ograniczenia wolności do 2 lat. Możliwość taką umożliwia bowiem art. 37b Kodeksu karnego.

  Ponadto, sprawca groomingu musi liczyć się z sankcjami finansowymi. Wobec takiej osoby sąd orzeknie także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 5.000 zł.

  Mając na uwadze fakt, iż grooming jest stosunkowo nowy oraz nie są znane wszystkie metody działań sprawców warto skorzystać z usługi fachowego pełnomocnika, który indywidulanie zapewni profesjonalną pomoc w każdym stadium postępowania.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu