sprawa o rozgraniczenie nieruchomości

Sprawa o rozgraniczenie nieruchomości – wnioski, dokumenty, porady

Rozgraniczenie nieruchomości to specjalne postępowanie, którego celem jest określenie przebiegu granic nieruchomości. Polega ono na określeniu położenia punktów granicznych, a następnie przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które odzwierciedlą ten stan.

Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości do sądu

Przykładowy wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Sprawa o rozgraniczenie nieruchomości koszty 

Koszty postępowania rozgraniczeniowego sięgają od kilku tysięcy złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niekiedy zdarza się, że potrzebnych będzie kilka opinii biegłych, czy też pojawi się konieczność złożenia apelacji do sądu okręgowego, co też wiąże się z kosztami.

⚖️  Orzecznictwo – rozgraniczenie nieruchomości koszty

Zgodnie z uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 roku (sygn. akt I OPS 5/06) możliwe jest obciążenie kosztami rozgraniczenia nieruchomości właścicieli sąsiadujących nieruchomości, czyli obydwu stron postępowania, a nie tylko tej strony, która żądała wszczęcia postępowania.

Co ustala sąd w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości?

Sąd dąży do tego, aby ustalić granicę według wskazań dokumentów, jeśli jest to niemożliwe, wedle ostatniego spokojnego stanu posiadania. Sąd nie może ustalić przebiegu granicy według ostatniego spokojnego posiadania, jeśli prawny przebieg granicy jest jednoznaczny.

Dlatego często strony dążą do tego, aby biegli orzekli, że prawny przebieg granicy jest trudny do odtworzenia. Dopiero wówczas większą wagę zyskują inne dowody, które mają na celu wykazanie, kto w ostatnim czasie faktycznie władał spornym obszarem nieruchomości.

Środki dowodowe w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości przez sąd

Niezwykle istotne znaczenie mają wszelkie środki dowodowe. Mogą to być:

 • 🗺️ mapy, 
 • 🕵️‍♂️ oględziny,
 • 📏 dowód z opinii biegłego geodety, 
 • 📜 akty notarialne, 
 • 📖 księgi wieczyste, 
 • 📄 wypisy z rejestru gruntów i budynków, 
 • 🌏 wydruki z geoportalu,
 • 📸 zdjęcia lotnicze i satelitarne,
 • 🗣️ zeznania świadków 👉 zwykle sąsiadów.

 

Właściciele muszą także wykazać, że przysługuje im prawo własności danych gruntów.

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOSCI DOWODOWYCH

Co robi geodeta w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości?

W praktyce krytyczna dla rozstrzygnięcia sprawy będzie opinia biegłego geodety. Celem ekspertyzy jest ocena, czy możliwy jest do odtworzenia stan prawny granicy. W tym celu biegły analizuje:

 

Wskazówka 🗝️

Warto powołać biegłego z miejscowości, w której znajduje się sporna granica. Taki biegły posiada sporo praktycznej wiedzy o kształtowaniu się stanu prawnego nieruchomości i zasobów administracyjnych, pozwalających na odtworzenie przebiegu granicy.

Ile trwa sprawa o rozgraniczenie nieruchomości przed sądem?

Sprawa o rozgraniczenie nieruchomości w sądzie I instancji może trwać kilkanaście miesięcy.

Musisz także liczyć się z tym, że strona niezadowolona z ostatecznego rozstrzygnięcia może wnieść odwołanie. Taki obrót sprawy jeszcze przedłuży jej załatwienie o kolejne miesiące.

  Co zrobić, gdy nie zgadzam się z pomiarem geodety?

  Jeżeli pomiar wykonany przez geodetę Cię z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje, masz prawo do jego zakwestionowania. Konieczne będzie jednak wniesienie sprawy do sądu, który rozpatrzy wszystkie okoliczności danej sprawy.

  Z praktyki

  Decydując się na takie rozwiązanie, musisz się liczyć z tym, że postępowanie sądowe będzie trwać kilka miesięcy. Ponadto będzie ono wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

  Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – podsumowanie

  ✔️  Jeżeli pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym granic sąsiadujących nieruchomości a stanem prawnym w tym przedmiocie zachodzą różnice, konieczne jest wszczęcie postępowania o rozgraniczenie.

  ✔️  Właściwym do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości jest sąd rejonowy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Postępowanie w sprawie rozgraniczania nieruchomości odbywa się w trybie nieprocesowym.

  ✔️  Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 

  ✔️  Uzgodnienie stanu prawnego oraz stanu faktycznego pozwala nie tylko w prawidłowy sposób uregulować stosunki sąsiedzkie, ale także rozporządzać nieruchomością w sposób pewny i nienarażający na odpowiedzialność, przykładowo 👉 przy jej sprzedaży.

   

  Źródło:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Mam jedno pytanie. Co się dzieje, gdy wyrok o rozgraniczenie jest już prawomocny. Geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia wyznacza sąd czy strony? Przecież jedna ze stron może się nie zgadzać, aby rozgraniczenia dokonywał geodeta wyznaczony przez druga stronę. Reguluje tę kwestię jakiś przepis?

  • Witam ja mam problem rozgraniczylismy działki rolne wszystko było ok sąsiedzi wyrazili zgodę a jak geodeta juz wszystko zakończył i przyszło do zapłaty to sąsiedzi mówią że nie zapłacą ze ja składałam wniosek i ja mam zapłacić proszę pomóżcie.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu