jak wziąć rozwód w Polsce mieszkając za granicą

Rozwód w Polsce mieszkając za granicą

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele osób wyjechało w poszukiwaniu lepszego życia za granicę. Niestety, w wielu przypadkach długa rozłąka doprowadziła do rozpadu związku małżeńskiego. Nawet jeśli mieszkasz za granicą, możesz skutecznie rozwieść się w sądzie polskim. Doświadczenie pokazuje mi, że wiele rozwodzących się małżeństw mieszkających za granicą, decyduje się na przeprowadzenie rozwodu w Polsce.

Czy Polacy mieszkający za granicą mogą rozwieść się w Polsce?

Okoliczność, że żadna ze stron nie mieszka w Polsce, nie stanowi przeszkody w orzeczeniu rozwodu z punktu widzenia przepisów. Osoby będące obywatelami Rzeczypospolitej mogą się rozwieść:

 • 🇵🇱⚖️ w Polsce, 
 • 🌎⚖️ za granicą.

 

👩‍⚖️ Z praktyki:

Dla wielu osób, rozwód w Polsce jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż wystąpienie o niego za granicą. W innych krajach wszelkie koszty związane z rozstaniem bywają nierzadko znacznie wyższe.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy, jeśli jedna strona mieszka za granicą, a chce się rozwieść w Polsce?

Jeżeli Ty mieszkasz na stałe w Polsce, a Twój małżonek mieszka na stałe za granicą (lub na odwrót😊), pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego, w okręgu którego mieliście ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z Was w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu

Gdyby jednak żadne z małżonków nie mieszkało już w okręgu tego sądu, wówczas właściwym będzie:

 • sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego,

 

a gdyby to było niemożliwe,

 • sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

 

Gdzie złożyć pozew rozwodowy, jeśli oboje małżonkowie mieszkają za granicą, a chcą wziąć rozwód w Polsce?

Sprawa komplikuje się, jeżeli oboje małżonkowie nie mieszkają na stałe w Polsce. W takiej sytuacji sąd, do którego został złożony pozew rozwodowy występuje do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Osoba składająca pozew może jednak zawnioskować o to, aby Sąd Najwyższy wyznaczył wybrany przez nią sąd. Wybór ten trzeba jednak umotywować.

Przykład:

1️⃣  Możesz wskazać, iż sąd położony jest w niedalekiej odległości od lotniska, które ma bezpośrednie połączenie z krajem Twojego zamieszkania.

2️⃣  Alternatywnie możesz nakreślić, iż przed emigracją Twoje miejsce zamieszkania znajdowało się w okręgu tego sądu.

  Jak przeprowadzić rozwód, gdy małżonek jest za granicą?

  Do rozpoczęcia sprawy o rozwód konieczny jest pozew o rozwód, a więc pismo inicjujące postępowanie. Sporządzając pozew rozwodowy:

  • wskaż miejscowość datę jego sporządzenia,
  • oznacz strony oraz sąd, do którego wnosisz swoje żądanie.
  • sprecyzuj swoje stanowisko – wnosisz o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?
  • napisz uzasadnienie swojego stanowiska – opisz historię swojego małżeństwa i przedstaw okoliczności jego rozpadu.

   

  Jako dowody na poparcie swojego stanowiska możesz wykorzystać:

  1. 👥 zeznania świadków,
  2. 📝 różnego rodzaju dokumenty,
  3. 📸 fotografie,
  4. 📞 nagrania dźwiękowe,
  5. 📽️ filmy.

  Po rozpatrzeniu sprawy, czyli po przesłuchaniu stron i świadków na rozprawie oraz zapoznaniu się z pozostałymi dowodami, sąd wyda wyrok. Jeżeli jego treść by Cię nie satysfakcjonowała, możesz wnieść apelację od wyroku rozwodowego do sądu apelacyjnego.

  Czy rozwód bez obecności pozwanego, który mieszka za granicą jest możliwy?

  Jeżeli pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, sąd ma prawo wydać wyrok zaoczny. Sytuacja ta możliwa jest tym bardziej, gdy pozwany mieszka na co dzień za granicą.

  Gdyby jednak okazało się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu:

  • nie miał zdolności sądowej,
  • nie miał zdolności procesowej,
  • albo nie powołano organu do jego reprezentowania,

   

  przy czym braki te nie zostałyby usunięte w wyznaczonym terminie, sąd z urzędu uchyliłby wyrok zaoczny i tym samym wydał postanowienie w przedmiocie:

   

  ⚠️ Uwaga!

  Zgodnie z art. 344 KPC, od wyroku zaocznego przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od daty jego doręczenia.

  Przeprowadzenie rozwodu w Polsce mieszkając za granicą – podsumowanie

  • Osoby mające obywatelstwo polskie mogą wziąć rozwód zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Właściwość sądu określa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a gdyby było to niemożliwe, sąd właściwy do orzeczenia rozwodu wyznacza Sąd Najwyższy.
  • Jeżeli chcesz, aby pismo inicjujące postępowanie o rozwód sporządził adwokat, skontaktuj się z moją kancelarią adwokacką.
  • Uzyskanie rozwodu jest możliwe również pod nieobecność pozwanego.
  • Czas oczekiwania na rozwód to najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu