rozdzielnosc-majatkowa-a-dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Niejednokrotnie małżonkowie zadają sobie pytanie, czy rozdzielność majątkowa wpływa na kwestię dziedziczenia. Czy spisanie intercyzy wyłącza żonę spoza kręgu spadkobierców? Oczywiście, że nie. Ustrój wspólności majątkowej nie ma istotnego wpływu na dziedziczenie.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych lub rodzinnych, zapraszam do kontaktu. Udzielam porad prawnych online oraz porad przez telefon klientom z całej Polski. Chętnie pomogę także w Twojej sprawie. Zapraszam też do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie – SPRAWY SPADKOWE.

 

   

  Ok, a teraz przejdźmy do rzeczy! 😊

   

  Czy przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy?

   

  Tak, przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu. Do dziedziczenia dochodzi bowiem z tego względu, że żona jest żoną – a nie dlatego, że między Wami panuje wspólność bądź rozdzielność majątkowa.

   

  Jaki wpływ ma więc intercyza na dziedziczenie? Otóż rozdzielność ułatwi jedynie przeprowadzenie działu spadku. Jeśli posiadacie intercyzę, to każdy z Was ma swój majątek osobisty. W takim wypadku, dziedziczeniu podlega tylko majątek osobisty zmarłego małżonka. Natomiast nie będzie trzeba  dokonywać podziału majątku wspólnego, gdyż co do zasady takiego majątku nie będzie.

   

  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabyliście jakieś rzeczy lub prawa jako współwłaściciele – np. dom. Wówczas Wasz dom będzie podlegać tzw. działowi spadku. A pisząc konkretniej, to udział w domu należący do męża będzie dziedziczony przez żonę i pozostałych spadkobierców, na ogólnych zasadach.

   

  Inaczej rzecz się ma, jeśli macie wspólność majątkową. Wówczas do spadku po zmarłym mężu wejdzie połowa majątku wspólnego, np. połowa domu, połowa samochodu, połowa pieniędzy zgromadzonych na koncie.

   

  Trzeba to zatem najpierw podzielić na część należącą do żony oraz część należącą do zmarłego męża. Sprawa też się dodatkowo skomplikuje, jeżeli w grę wejdzie rozliczanie nakładów z majątku osobistego na wspólny bądź na odwrót. Trzeba będzie te wszystkie kwestie uporządkować, aby móc dokonać działu spadku.

   

  Jeżeli mamy rozdzielność to od razu wiemy, że to co należało do zmarłego małżonka w całości, wchodzi w skład spadku.

  Przeczytaj również: Skąd bank wie o śmierci właściciela konta

  rozdzielnosc-majatkowa-a-dziedziczenie
  rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

   

  Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

   

  Wprowadzoną intercyzą rozdzielność, można nazwać tarczą ochronną przed długami współmałżonka. Niestety po jego śmierci traci ona swoją ochronną funkcję. W skład spadku po zmarłym małżonku wchodzi nie tylko jego majątek, ale również jego długi – nawet jeśli mieliście rozdzielność. Dlatego ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie długów przez żonę. Innymi słowami, tak – żona odziedziczy długi po mężu, mimo spisanej intercyzy – jeśli mąż takowe miał.

   

  Żona nie może zatem wziąć w spadku majątku i powiedzieć: „Dziękuję, ale długów już nie biorę, bo my z mężem mieliśmy rozdzielność majątkową”. Niestety tak to nie działa. Musi wziąć wszystko albo nic.

   

  Jeżeli żona nie chce przejmować spadku z długami, to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się, że jest spadkobiercą musi odrzucić spadek. Inaczej przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – będzie odpowiadać za długi tylko do wartości spadku. W terminie 6 miesięcy może również złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – wtedy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

  Sprawdź także – Spadek po ojcu gdy matka żyje

  Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

   

  W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienione są przesłanki, jakie musi spełniać wdowa (wdowiec), aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury. Z ustawy wyraźnie wynika, że takiego prawa nie ma wdowa (wdowiec), która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, chyba że miała prawo do alimentów od męża ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

   

  Problem w tym, że „wspólność małżeńska”, o której mowa wyżej to inne pojęcie niż ustrój „wspólności majątkowej”.

   

  Czy zatem małżonkowie, którzy mieli ustanowioną rozdzielność majątkową są wyłączeni od dziedziczenia emerytury? Ta kwestia przysporzyła sądom sporo trudności. Ostatecznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2006 r., sygn. akt III UZP 3/06, wskazał, iż „wspólność małżeńska w rozumieniu tego przepisu nie ustaje wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, ale może funkcjonować w każdym ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej”

   

  Jak widzisz, wspólność małżeńska jest pojęciem szerszym od wspólności majątkowej. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej oznacza, iż małżonków łączy więź emocjonalna, fizyczna oraz gospodarcza. Niezależnie od ustroju majątkowego małżonkowie nadal są zobowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli zatem masz rozdzielność, ale wspólnie z małżonkiem prowadzicie dom i funkcjonujecie jako małżeństwo, to będziesz mieć szansę na rentę rodzinną.

  Zobacz także: Sprawa spadkowa w sądzie – obecność stron

  rozdzielnosc-majatkowa-a-dziedziczenie-emerytury
  rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

   

  Rozdzielność majątkowa a spadek po rodzicach

   

  Niezależnie od tego, czy małżonkowie mają wspólność, czy też rozdzielność – otrzymany przez małżonka spadek wchodzi do jego majątku osobistego. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w art. 33, wprost wymienione są składniki majątkowe, które są wyłączną własnością każdego z małżonków. Do tych składników należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

   

  Zatem otrzymany przez Ciebie spadek po rodzicach będzie należał wyłącznie do Ciebie, chyba że w testamencie rodzic zastrzeże, że spadek ma wejść do majątku wspólnego. Oczywiście, w przypadku rozdzielności majątkowej takie zastrzeżenie będzie niemożliwe. Jeśli Twój rodzic będzie chciał powołać do dziedziczenia także Twojego małżonka, z którym masz spisaną intercyzę, to będzie musiał wskazać go jako spadkobiercę. W tym sensie sytuacja Twojego małżonka nie różni się od jakiejkolwiek innej osoby, która zostałaby wyróżniona w testamencie.

   

  Intercyza a dziedziczenie dzieci z poprzedniego małżeństwa

   

  Rozdzielność nie wpływa na kwestię dziedziczenia dzieci z poprzedniego małżeństwa. Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności dziedziczą z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Nie ma przy tym znaczenia, z którego małżeństwa pochodzą dzieci.

   

  Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest sposobem na wyłączenie kogokolwiek od dziedziczenia. Jeżeli małżonkowie mają dwoje dzieci, zaś mąż ma z poprzedniego małżeństwa jedno dziecko, to po jego śmierci spadek po nim odziedziczą na podstawie ustawy żona i trójka dzieci. I to bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie.

   

  intercyza-a-dziedziczenie
  intercyza a dziedziczenie

   

  Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – największa zaleta

   

  Jednakże rozdzielność majątkowa może stanowić swego rodzaju ochronę majątku. Wyobraź sobie sytuację, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową, zaś do powiększenia majątku przyczynia się tylko żona – ma bardzo dobrze płatną pracę, dzięki czemu małżonkowie zgromadzili oszczędności oraz nabyli majątek. Mąż natomiast nie pracuje, a z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci. Po jego śmierci połowę tego majątku nabywa żona oraz jego dzieci. W przypadku rozdzielności majątkowej w skład spadku nic by nie weszło, gdyż żona pracowałaby tylko na swój majątek.

   

  Jak widzisz, ustanowienie rozdzielności majątkowej w określonych warunkach może stanowić świetne narzędzie do planowania spadkowego. Jeśli chcesz odpowiednio ukształtować sprawy spadkowe po swojej śmierci, to ustanowienie intercyzy może być jednym z ciekawszych sposobów.

   

  Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – podsumowanie

   

  Jak widzisz, w sytuacji gdy to jedno z małżonków ma otrzymać spadek, to rozdzielność majątkowa nie ma na to wielkiego wpływu. Sytuacja zmienia się, jeśli planujecie sprawy związane z dziedziczeniem po Was samych. Wówczas rozdzielność jest bardzo ważnym narzędziem, pozwalającym na wyłączenie od dziedziczenia niepożądanych spadkobierców.

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudną sprawę spadkową?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że uregulowanie spraw spadkowych to ważne zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu