Oplata za rozwod w 2021

Opłata za rozwód w 2021 r.

Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. pociągnęła za sobą nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Część opłat uległa podwyższeniu. Na szczęście ustawodawca „zlitował się” nad wysokością opłaty za rozwód. Opłata za rozwód w 2021 r. nie uległa zmianie względem opłaty sprzed 2019 r. Ile zatem wynosi? Odpowiedź jak zwykle jest nieco bardziej złożona niż mogłoby się wydawać…

 

Jeśli zastanawiasz się nad wniesieniem pozwu o rozwód rozważ skorzystanie z profesjonalnego pełnomocnika. Rozwody są wiodącą specjalizacją mojej Kancelarii. Pomogłam już wielu osobom. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Chętnie pomogę także Tobie. Sprawdź również naszą ofertę (Adwokat Rozwody Poznań).

   

  Opłata za rozwód bez orzekania o winie

   

  Wniesienie pozwu rozwodowego kosztuje 600 zł. Początkowo koszt ten ponosi małżonek składający papiery rozwodowe. Jeżeli nie załączy do pozwu dowodu uiszczenia opłaty sądowej, zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu.

   

  W przypadku rozwodu bez orzekania o winie może być on jednak pewny, że odzyska 3/4 tej kwoty. Połowę zwróci mu sąd. Druga połowa zostanie podzielona pomiędzy rozwodników, zatem były małżonek będzie musiał mu oddać kwotę 150 zł.

   

  W przypadku skorzystania z usług adwokata lub radcy prawnego trzeba będzie doliczyć jeszcze koszty jego wynagrodzenia. Jego wysokość zostanie indywidualnie ustalona z klientem. Jednakże nie może być ona niższa od minimalnej wysokości stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. W sprawie rozwodowej wynosi ona 720 zł. W praktyce te stawki są wyższe i zależą od okoliczności Twojej sprawy.

   

  Opłata za rozwód z orzekaniem o winie

   

  Opłata sądowa od pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie jest taka sama, wynosi 600 zł. Zmieniają się natomiast zasady zwrotu tej opłaty. Naczelna zasada stanowi, że koszty procesu ponosi strona przegrywająca, w tym przypadku będzie to małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego.

   

  Zatem jeżeli wnosisz pozew o rozwód z wyłącznej winy Twojego małżonka i sprawę wygrywasz, to były małżonek zwraca Tobie całą opłatę. Jednak, żeby nie wszystko, ponieważ do kosztów procesu zalicza się również koszty zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenie Twojego adwokata/radcy prawnego. Były małżonek zapłaci za wynagrodzenie Twojego pełnomocnika w wysokości wynikającej z rozporządzenia, czyli kwotę 720 zł.

   

  Co natomiast w sytuacji, gdy sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków? Dostaniesz zwrot połowy opłaty i samodzielnie pokryjesz koszty wynagrodzenia Twojego pełnomocnika.

  Przeczytaj również – Pierwsza rozprawa rozwodowa

  Opłata za rozwód z podziałem majątku

   

  Składając pozew o rozwód możesz jednocześnie wnieść o podział majątku wspólnego. Sąd w wyroku rozwodowym dokona podziału majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Innymi słowy, podział majątku w sprawie rozwodowej będzie możliwy, jeżeli nie będzie zbyt skomplikowany i nie będzie wymagał podjęcia dodatkowych czynności, jak np. oszacowanie nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

   

  W takiej sytuacji trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę w kwocie 1000 zł. Natomiast jeżeli wniosek będzie zawierał zgodny projekt podziału majątku wspólnego dodatkowa opłata wyniesie 300 zł. W całości opłata za rozwód z podziałem majątku wyniesie odpowiednio kwotę 1600 zł albo  900 zł (opłata od pozwu o rozwód + opłata od wniosku o podział majątku).

   

  Jak wnieść opłatę za rozwód?

   

  Kwotę 600 zł możesz przelać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego. Na stronie internetowej każdego sądu są podane numery rachunków bankowych, na które można uiszczać opłaty. Warto jednak zwrócić uwagę, czy w danym sądzie nie ma wyodrębnionych rachunków bankowych dla poszczególnych wydziałów. Wtedy trzeba przelać pieniądze na rachunek bankowy Wydziału Cywilnego.

   

  Istnieje również inna metoda płatności. Pozew możesz opłacić w formie znaków opłaty sądowej. Możesz je nabyć bezpośrednio w kasie sądu albo za pośrednictwem strony rządowej – portal e-płatności.

  Zobacz także: Nagrania z podsłuchu w sprawie o rozwód

  Oplata za rozwod w 2021
  Opłata za rozwód w 2021 r.

   

  Opłata od apelacji – rozwód

   

  Sąd nie podzielił Twojego stanowiska i nie uznał Twojego małżonka za wyłącznie winnego rozwodu? Jeszcze nic straconego! Od wyroku rozwodowego masz prawo wnieść apelację. Wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami. Opłata od apelacji wynosi tyle samo, co opłata od pozwu o rozwód.

   

  Jednak wyrok rozwodowy może również zawierać inne rozstrzygnięcia, z którymi możesz się nie zgadzać. Jak już wspomniałam wraz z pozwem o rozwód możesz wnieść wniosek o podział majątku wspólnego. Jeżeli będziesz zatem skarżyć wyrok w części dotyczącej zarówno winy, jak i podziału majątku to opłata od apelacji wyniesie 1600 zł (600 zł apelacja od winy oraz 1000 zł apelacja od wniosku o podział majątku). Natomiast jeśli zaskarżysz tylko część dotyczącą podziału majątku to zapłacisz 1000 zł, kwotę równoważną opłacie od wniosku.

   

  Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, wyrok rozwodowy będzie również zawierał rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów. Tę część wyroku możesz również zaskarżyć. Jeżeli zaskarżysz ją wraz z rozstrzygnięciem o winie to poniesiesz opłatę stałą w kwocie 600 zł – tak, jak od pozwu o rozwód. Nie ponosisz dodatkowych opłat z uwagi na zasadę  integralności wyroku rozwodowego. Sąd oprócz orzeczenia rozwodu ma obowiązek pochylić się nad kwestią władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.

   

  W sytuacji, gdy zgadzasz się z rozstrzygnięciem o winie, ale nie jesteś zadowolony z orzeczenia przykładowo tylko w zakresie kontaktów z dzieckiem, to zaskarżasz wyrok tylko w części Ciebie niezadowalającej. Opłata od apelacji ulega wtedy zmniejszeniu. Wynosi tyle, ile opłata od samoistnego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem – 100 zł.

   

  Opłata od apelacji rozwodowej a alimenty

   

  Co natomiast w sytuacji, gdy nie zgadasz się tylko z wysokością zasądzonej kwoty alimentów na dziecko? Opłata od apelacji będzie różnić się w zależności, od tego czy będziesz żądać podwyższenia tej kwoty, czy też jej obniżenia. Jeżeli żądasz jej podwyższenia to nie masz obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji. Strona, która dochodzi alimentów jest zwolniona z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

   

  Natomiast jeżeli żądasz obniżenia alimentów to opłata od apelacji będzie zależna od wartości przedmiotu zaskarżenia. Przykładowo sąd zasądził kwotę 800 zł miesięcznie, Ty żądasz jej obniżenia do kwoty 600 zł. W pierwszej kolejności musisz obliczyć kwotę alimentów na cały rok, odpowiednio jest to 9600 zł oraz 7200 zł. Odejmujesz te kwoty od siebie i wychodzi Tobie wartość przedmiotu zaskarżenia – 2400 zł. Od tej kwoty ustalasz opłatę od apelacji na podstawie art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Podane tam są widełki od jakich kwot, jaką opłatę się ponosi. W przypadku wartości przedmiotu zaskarżenia w kwocie 2400 zł jest to opłata w kwocie 200 zł.

   

  Opłata za rozwód – podsumowanie

   

  Opłata za o rozwód jest stała. Jednakże to w jakiej wysokości poniesie ją każdy z małżonków zależy od tego, czy rozwód następuje z orzeczeniem winy, czy też bez. Oprócz samego rozwodu sąd w wyroku rozwodowym rozstrzygnie również o kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Nie ponosi się od tego dodatkowych opłat, gdyż stanowi to integralną część wyroku rozwodowego.

   

  Jednakże w sytuacji, gdy chcemy do wyroku rozwodowego dodać podział majątku wspólnego, który nie stanowi już jego integralnej części, musimy liczyć się z dodatkową opłatą. Trzeba również uważać przy ustalaniu opłaty od apelacji. Może się ona znacząco różnić w zależności od tego, co jest przedmiotem naszego zaskarżenia.

  Przeczytaj także: Pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata od rozwodów.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu