Koszta ślubu cywilnego

Koszta ślubu cywilnego

 

Koszta ślubu cywilnego
Koszta ślubu cywilnego

Z artykułu dowiesz się przede wszystkim, jakie są koszta ślubu cywilnego, jakie dokumenty będziesz musiał przygotować chcąc zawrzeć związek małżeński, oraz czy rozwód jest droższy od ślubu.

Ile kosztuje ślub cywilny?

 

Przed ślubem zawsze warto rozplanować sobie wydatki i rozeznać się w tym, co ile kosztuje. Jeżeli chodzi o samą uroczystość zaślubin to nie musisz się martwić. Standardowy ślub cywilny kosztuje 84 zł. Jest to wysokość opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa. W indywidualnych przypadkach będzie trzeba dodać jeszcze wysokość opłat za wydanie innych dokumentów, ale o tym w dalszej części artykułu.

 

Istnieje też możliwość wzięcia ślubu w plenerze, co stanowi coraz częstsze marzenie przyszłych małżonków. Jednakże ślub cywilny w plenerze kosztuje dodatkowo 1.000 zł. Pamiętaj, że na ślub w plenerze musisz uzyskać zgodę kierownika urzędu stanu cywilnego, zaś wybrane przez Ciebie miejsce musi spełniać warunki bezpieczeństwa i licować z powagą sytuacji.

 

Dodatkowa opłata w kwocie 1.000 zł nie jest pobierana, jeżeli konieczność zawarcia ślubu poza urzędem wynika z sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, bądź pobytu przyszłego małżonka w więzieniu. Ślub w szpitalu bądź więzieniu nie generuje dodatkowych kosztów.

 

Dokumenty do ślubu cywilnego

 

Obszerność dokumentacji wymaganej do zawarcia ślubu cywilnego jest zależna od stanu cywilnego narzeczonych. Najprościej mają osoby, które wstępują w związek małżeński po raz pierwszy. W ich przypadku wystarczy odpis skrócony aktu urodzenia oraz dowód osobisty. Rozwodnicy dodatkowo muszą okazać dokument potwierdzający ustanie ich poprzedniego małżeństwa, np. odpis prawomocnego wyroku rozwodowego. Natomiast wdowcy przedkładają odpis aktu zgonu małżonka.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego, gdy jeden z narzeczonych jest cudzoziemcem? Musi być on w posiadaniu paszportu oraz aktu urodzenia przetłumaczonego na język polski. Dodatkowo musi przedłożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa kraju, z którego pochodzi. Jeżeli jednak będzie się to wiązać z nadmiernymi trudnościami bądź przeszkodami nie do przezwyciężenia, np. stan wojny w kraju pochodzenia, sąd może zwolnić cudzoziemca z obowiązku uzyskania tego dokumentu. Wówczas sąd na własną rękę ustali, czy nie ma przeszkód do zawarcia ślubu. Wydane w tej sprawie orzeczenie trzeba będzie przedłożyć w urzędzie stanu cywilnego.

 

W niektórych sytuacja do ślubu cywilnego wymagana jest również zgoda sądu:

 • jeżeli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat,
 • jeżeli przyszły małżonek jest chory psychicznie lub ma niedorozwój umysłowy, i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mogą wziąć ślubu).

 

Ślub cywilny cena

 

Zależnie od tego jakie dokumenty będziesz musiał uzyskać, wzrosną koszta ślubu cywilnego. I tak do ceny ślubu cywilnego, tj. 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa trzeba będzie doliczyć:

 • 22 zł za każdy odpis skrócony aktu cywilnego (np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu współmałżonka),
 • 20 zł za każdy odpis orzeczenia sądu (np. odpis prawomocnego wyroku rozwodowego),
 • 38 zł za zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • 38 zł za zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

   

  Ile trwa ślub cywilny

   

  Sama uroczystość nie trwa długo. Ślub cywilny trwa mniej więcej 15 do 30 minut. Dłuższy jest okres oczekiwania na sam ślub. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc od dnia złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia, że narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. A jakie są to okoliczności?

   

  Małżeństwa nie mogą zawrze osoby, które:

  • pozostają w innym związku małżeńskim,
  • są rodzeństwem bądź są ze sobą spokrewnione w linii prostej (ojciec-córka, dziadek-wnuczka)
  • pozostają ze sobą spowinowaceni w linii prostej (teściowa – zięć, synowa – teść), chyba że z ważnych powodów sąd zezwolił na zawarcie przez nich małżeństwa,
  • są w stosunku przysposobienia (adopcja),
  • zostały ubezwłasnowolnione całkowicie,
  • sąd nie udzielił im zgody na zawarcie małżeństwa (16-letnia kobieta, osoba chora psychicznie).

   

  Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, np. poważny stan zdrowia przyszłego małżonka.

   

  Ślub cywilny przebieg

   

  Przebieg ślubu cywilnego nie jest skomplikowany. Przyszli małżonkowie, w obecności dwóch świadków, składają przed urzędnikiem państwowym zgodne oświadczenia woli, iż zamierzają zawrzeć związek małżeński. Powtarzają za urzędnikiem państwowym następujące słowa:

   

  Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z… (imię i nazwisko) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

   

  Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, iż małżeństwo zostało zawarte. Para młoda i świadkowie muszą jeszcze podpisać akt małżeństwa i formalnościom stało się zadość.

   

  Ile kosztuje rozwód po ślubie cywilnym

   

  Jeżeli pominiemy kwestię uroczystości weselnych i ślubów plenerowych to okaże się, że rozwód jest droższy od zaślubin. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, co stanowi 6-krotność kosztu ślubu cywilnego. To szczególnie zła wiadomość, zważywszy na fakt, że 1/3 małżeństw w Polsce kończy się rozwodem (jakby coś, zapraszam do mnie – mamy potężne doświadczenie w sprawach rozwodowych 😊).

   

  Opłatę uiszcza się wraz z wniesieniem pozwu, nie oznacza to jednak, że w ostatecznym rozrachunku, całość kosztów poniesie małżonek składający pozew (powód). Jeżeli sąd orzeknie wyłączną winę małżonka pozwanego to zasądzi od niego zwrot całej opłaty na rzecz małżonka powoda. W przypadku orzeczenia rozwodu bez winy którejkolwiek ze stron, powód otrzyma zwrot 300 zł z sądu i 150 zł od byłego małżonka. Oprócz tego małżonkowie muszą ponieść dodatkowe koszty związane z postępowaniami szczególnymi, ewentualnymi biegłymi, czy kosztami zastępstwa procesowego. Dlatego rozwód po ślubie cywilnym zwykle kosztuje kilka tysięcy złotych.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu