przysposobienie dziecka przez ojczyma

Przysposobienie dziecka przez ojczyma

Przysposobienie dziecka przez ojczyma (adopcja przez ojczyma) polega na prawnym uznaniu dziecka obecnej partnerki, na mocy którego pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje stosunek podobny do pokrewieństwa.

Jak przysposobić dziecko? – 3 rodzaje przysposobienia

Zgodnie z polskim prawem, należy wyróżnić 3 rodzaje adopcji:

1️⃣  Przysposobienie pełne rozwiązywalne – w tym przypadku władza rodzicielska biologicznych rodziców wygasa.

2️⃣  Adopcja niepełna – powoduje ona powstanie wyłącznie stosunku pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym. Więzi łączące dziecko z rodzicami biologicznymi pozostają utrzymane. Oznacza to, że biologicznemu ojcu wciąż przysługuje władza rodzicielska, jeżeli jego dziecko zostanie adoptowane przez ojczyma.

3️⃣   Przysposobienie pełne nierozwiązywalne (całkowite) – władza rodzicielska biologicznych rodziców również wygasa. W przeciwieństwie jednak do przysposobienia pełnego rozwiązywalnego, przysposobiony traci możliwość poznania swojej pierwotnej tożsamości. 

3 RODZAJE ADOPACJI

🧐  Sprawdź – Adopcja dziecka krok po kroku

Jak przysposobić dziecko małżonka? – 5 rzeczy o których musisz wiedzieć!

 1. 📝Zgodnie art. 585 § 1 KPC, przysposobienie dziecka dokonuje się zawsze na wniosek osoby zainteresowanej – pismo to należy złożyć w sądzie rejonowym.
 2. ⚖️ W myśl art. 586 § 1 KPC, adopcja ustanawiana jest zawsze przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy – w jej trakcie bada między innymi, czy występują przesłanki wymagane do ustanowienia adopcji.
 3. 🤝 Ojczym może przysposobić wyłącznie osobę małoletniątylko dla jej dobra. Jeżeli jednak adoptowane ma być dziecko, które ukończyło 13. rok życia, wówczas niezbędna jest jego zgoda.
 4. ↕️ Pomiędzy ojczymem a małoletnim dzieckiem partnerki musi istnieć odpowiednia różnica wieku, a więc taka, jaka dzieli rodzica naturalnego i jego dziecko.
 5. Ojczym powinien:

👉  mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

👉 mieć osobiste kwalifikacje, które uzasadniają przekonanie, że będzie się wywiązywać ze swoich obowiązków;

👉 posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma – wzór

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór wniosku o przysposobienie dziecka przez ojczyma.

 • Wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczym (MS WORD) – POBIERZ 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości uzasadnienia wniosku o  przysposobienie dziecka, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Dzięki temu będzie ono odpowiednie z uwagi na specyfikę Twojego stanu faktycznego.

Zgoda na przysposobienie dziecka przez ojczyma

Żeby przysposobienie dziecka stało się możliwe, muszą zostać spełnione pewne warunki:

1️⃣  Po pierwsze, jeżeli małoletni ukończył 13. rok życia, konieczna jest jego zgoda –  o ile jest on w stanie pojąć istotę adopcji;

2️⃣  Po drugie, jeśli mężczyzna zamierza przysposobić dziecko żony, wówczas musi ona wyrazić na to zgodę – ojczym musi mieć zgodę obecnej partnerki na adopcję jej dzieci. W przeciwnym wypadku przysposobienie dziecka przez ojczyma nie będzie możliwe.

Ile trwa przysposobienie dziecka małżonka?

Procedura przysposobienia dziecka partnera może trwać około kilkunastu miesięcy. Czasami nawet 2- 3 lata!

Z praktyki

Dużym problemem jest konieczność odbycia wymaganych prawem szkoleń, które są organizowane przez ośrodki adopcyjne. Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych kolejki na szkolenia są długie, co negatywnie wpływa na długość procedur adopcyjnych.

Koszt przysposobienia dziecka żony

Adopcja jest w Polsce procedurą bezpłatną! Istnieje jednak wymóg, aby ojczym miał:

 • 💸 stabilną sytuację finansową,
 • 💼 stabilną sytuację bytową. 

 

Jedynie w ten sposób można realizować potrzeby małoletniego, a także całej rodziny.

Przysposobienie dziecka a alimenty 

W przypadku przysposobienia całkowitego oraz pełnego obowiązek alimentacyjny rodziców biologicznych wygasa. To przysposabiający odpowiada za zaspokajanie potrzeb małoletniego!

Przy przysposobieniu niepełnym prawa i obowiązki rodziców biologicznych nie wygasają, jednakże obowiązek alimentacyjny spoczywa w pierwszej kolejności na przysposabiającym. Biologiczny ojciec może więc być w dalszym ciągu zobowiązany do realizowania świadczeń alimentacyjnych.

  Dziecko przysposobione przez ojczyma a nazwisko

  Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobiony otrzymuje nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

  Jednakże zgodnie z art. 122 § 2 KRO, na żądanie osoby, która ma zostać przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd postanawia, iż małoletni będzie nosił nazwisko złożone z dotychczasowego nazwiska oraz nazwiska adoptującego.

  📢 Wyjątek ‼️

  Wyjątkiem jest adopcja pełna – w takim przypadku sporządza się bowiem nowy akt urodzenia, w którym to przysposabiający jest wpisywany jako ojciec.

  Przysposobienie dziecka przez męża matki– podsumowanie

  ✔️  Przysposobienie (adopcja) polega na uznaniu dziecka innej osoby, na mocy którego pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje stosunek podobny do pokrewieństwa.

  ✔️  Ojczym dziecka może przysposobić małoletnie dziecko swojej partnerki.

  ✔️  Adopcja dokonywana jest na drodze sądowej.

  ✔️  Przed podjęciem decyzji sąd wysłuchuje dziecko, jeżeli ukończyło ono 13. rok życia.

  ✔️  Procedury adopcyjne są wolne od opłat, jednakże przysposabiający muszą spełniać przewidziane prawem warunki.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu