Jak zgłosić oszustwo finansowe

Jak zgłosić oszustwo?

Dzisiaj opiszę jak zgłosić oszustwo. Jeżeli padłeś ofiara oszustwa, to masz prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Oszustwo możesz zgłosić w jednostce Policji lub w prokuraturze. Najlepiej by była to jednostka najbliższa dla miejsca Twojego zamieszkania lub ewentualnie miejsca, w którym w danym momencie się znajdujesz. Pamiętaj, że jeżeli zgłosisz przestępstwo w jednostce, która nie jest właściwa dla miejsca jego popełnienia, to Twoje zawiadomienie zostanie przekazane do odpowiedniej jednostki. Co ważne, ze względu na możliwość utraty lub zniszczenia danych zgłoszenie oszustwa należy złożyć w jak najkrótszym czasie od momentu jego ujawnienia. Zwiększa to szanse organów ścigania na zabezpieczenie kompletnego materiału dowodowego i ustalenie sprawcy.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Gdzie zgłosić oszustwo?

   

  Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, to powinieneś zgłosić to do prokuratury lub na Policje. Poniżej krótko to opiszę.

   

  Zgłoszenie oszustwa do prokuratury

   

  Prokurator zobowiązany jest przyjąć do protokołu zgłoszone ustnie w prokuraturze zawiadomienie w każdym przypadku, gdy dana osoba wyrazi taką wolę. Natomiast zawiadomienie w formie pisemnej można złożyć osobiście na Biurze Podawczym, a także wysłać listem – najlepiej przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
   
  Sprawdź także: Jazda po pijaku bez uprawnień
   

  Zgłoszenie oszustwa na Policję

   

  Zawiadomienie o oszustwie powinno być przyjęte od każdej osoby, która w tym celu przybyła do jednostki organizacyjnej Policji.

   

  Co ważne, zawiadomienie powinno zostać przyjęte nawet w sytuacji, gdy inna jednostka Policji lub inny organ ścigania jest właściwy miejscowo lub rzeczowo do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie o przestępstwie ma bowiem obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz Policji.

   

  Na Twój wniosek policjant lub prokurator wyda potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Takie potwierdzenie będzie zawierało: datę oraz miejsce jego przyjęcia, organ przyjmujący, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, jego zwięzły opis i wysokość wyrządzonej szkody.

   
  Zobacz także: Jazda po pijaku na hulajnodze
   

  Jak zgłosić oszustwo finansowe
  Jak zgłosić oszustwo finansowe

   

   

  Zawiadomienie o popełnieniu oszustwa – właściwość miejscowa

   

  Zawiadomienie powinno zostać złożone do jednostki Policji lub prokuratury, w obrębie działania której zostało popełnione przestępstwo. Oczywiście możesz zgłosić oszustwo także w innych miejscowościach, ale wówczas sprawa zostanie przekazana do właściwej miejscowo prokuratury.

   

  Właściwość miejscową określa się według miejsca popełnienia przestępstwa. Jak je określić? Otóż miejscem popełnienia przestępstwa jest:

  • miejsce, w którym sprawca działał
  • lub miejsce, w którym sprawca zaniechał działania, do którego był zobowiązany
  • albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił
  • lub według zamiaru miał nastąpić (art. 6 § 1 i 2 k.k.).

   

  W przypadku oszustwa, miejscem popełnienia przestępstwa jest zwykle miejsce, w którym sprawca wprowadził Cię w błąd.

   

  Natomiast w przypadku internetowego przestępstwa oszustwa zazwyczaj nie wiemy gdzie sprawca działał. W tym przypadku przepisy przewidują odstępstwo od tej reguły i jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwa jest jednostka, w której okręgu ujawniono przestępstwo, czyli tam gdzie złożyłeś zawiadomienie.
   
  Sprawdź także: Jazda po pijaku rowerem
   

  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa – czas

   

  Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego terminu, który wskazywałby w jakim czasie od zaistnienia przestępstwa masz obowiązek złożyć zawiadomienie. Jednakże złożenie zawiadomienia np. po kilku latach od zdarzenia przestępnego może wpłynąć na ocenę Twojej wiarygodności jako zawiadamiającego. Zgłaszając oszustwo po kilku latach możesz być mniej wiarygodny w oczach prokuratora.

   

  Jednocześnie warto mieć na uwadze, że w polskim prawie karnym istnieje instytucja przedawnienia karalności. Oznacza to, że po upływie określonego ustawowo terminu od czasu zaistnienia przestępstwa, nie będzie możliwe podjęcie jakichkolwiek kroków zmierzających do ujęcia i ukarania sprawcy.

   

  Jak to wygląda w przypadku przestępstwa oszustwa?

   

  Termin przedawnienia się przestępstwa oszustwa zależy od ustawowego zagrożenia karą za dany czyn:

  • po 5 latach nastąpi przedawnienie oszustwa stanowiącego wypadek mniejszej wagi (art. 286 § 3 k.k.);
  • po 15 latach nastąpi przedawnienie oszustwa w typie podstawowym (art. 286 § 1 k.k.) oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 k.k.).

   

  Natomiast jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie karne, to zgodnie z treścią art. 102 k.k. do powyższego okresu należy dodać 10 lat.

   

  Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu oszustwa

   

  Obowiązujące przepisy nie przewidują określonej formy ani wymogów, jakim powinno podlegać pismo stanowiące zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

   

  Ważne jest, aby w zawiadomieniu umieścić:

  • miejscowość i datę sporządzenia pisma,
  • dane osoby zawiadamiającej (imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, a także dane kontaktowe – numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej) lub nazwę i adres instytucji zgłaszającej przestępstwo,
  • dane osoby pokrzywdzonej – jeżeli jest inna niż zawiadamiająca,
  • określenie organu wraz z adresem, do którego kierowane jest zawiadomienie,
  • tytuł pisma „zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”,
  • uzasadnienie, tj. szczegółowe informacje w zakresie tego kto (w przypadku posiadania takiej informacji), kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach popełnił przestępstwo oraz wskazanie rodzaju i wielkości szkody,
  • dowody np. dane osób, które posiadają wiedzę o przedmiotowym przestępstwie i które mogłyby zostać na tą okoliczność przesłuchane w charakterze świadków itd. (zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje ryzyko ich utraty bądź zniekształcenia),
  • załączniki, w tym posiadaną dokumentację,
  • podpis.

   

  Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu oszustwa internetowego

   

  Jako osoba pokrzywdzona oszustwem komputerowym (internetowym) powinieneś zwrócić szczególną uwagę na następujące dane:

  • domenę, na której znalazłeś ofertę (adres strony internetowej, adres e-mail),
  • w przypadku portali aukcyjnych – wszelkie dane dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz dane sprzedającego (numer aukcji lub dane charakterystyczne dotyczące sprzedawanego przedmiotu zamieszczone w jego opisie, datę rozpoczęcia i zakończenia aukcji, datę przystąpienia do aukcji, cenę i opis przedmiotu aukcji itp., wszystkie dane osobowe i kontaktowe podane przez sprzedającego (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, login – nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej lub inne identyfikatory);
  • sposób logowania na stronę przedmiotowej aukcji np. czy to był znany portal aukcyjny, czy przekierowanie z otrzymanego linku – wydrukuj dokładny, podany adres;
  • w przypadku kontaktu ze sprzedającym – zachowaj treść korespondencji prowadzone przez e-mail, komunikator internetowy, czy też wiadomość SMS;
  • w przypadku dokonania zapłaty – zachowaj wszelką dokumentację potwierdzającą w jaki sposób, kiedy i gdzie dokonałeś płatności;
  • wydrukuj stronę główną aukcji, zdjęcia zamieszczone na stronie, komentarze dotyczące sprzedającego, prowadzoną korespondencję, potwierdzenia wpłaty itp.

   

  Jak widzisz, możesz we własnym zakresie zabezpieczyć wiele danych dotyczących oszusta! Tak uzyskane od Ciebie dane, już w momencie złożenia zawiadomienia, mają decydujący wpływ na dalsze postępowanie dowodowego i wykrycie sprawcy przestępstwa.

   

  Jak zgłosić oszustwo internetowe
  Jak zgłosić oszustwo internetowe

   

  Odpowiedzialność za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie i oskarżenie

   

  Podjąłeś decyzję o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Zadbaj o to, by ta decyzja była przemyślana. Nie podejmuj jej pod wpływem emocji, a także opisz wszystkie fakty zgodnie z rzeczywistością.

   

  Pamiętaj, że złożenie fałszywe zawiadomienie o przestępstwie bądź fałszywe oskarżenie innej osoby stanowi przestępstwo. Może ono pociągać za sobą konsekwencje prawne, co zostało uregulowane w art. 234 i 238 k.k. Zobacz jakie kary przewidują powyższe przepisy za fałszywe oskarżanie kogoś o oszustwo.

   

  Art. 234 k.k.

  Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   

  Art. 238 k.k.

  Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   

  Warto jednak przypomnieć, że odpowiedzialność karna w wymienionych sytuacjach przewidziana jest tylko wtedy, gdy świadomie wprowadziłeś w błąd policjanta lub prokuratora. Nie poniesiesz odpowiedzialności jeśli Twoje zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie lub fałszywe oskarżenie innej osoby wynikało z błędnego przekonania, które powziąłeś na podstawie okoliczności towarzyszących zdarzeniu. Dlatego ważne jest, aby Twoja relacja o zdarzeniu była pełna i wyczerpująca. Nie obawiaj się powiedzieć wszystkiego co wiesz.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu