CZEGO NIE MOŻE DETEKTYW W SPRAWIE O ROZWÓD

Czego nie może detektyw w sprawie o rozwód

W sprawie rozwodowej zdradzony małżonek często nie dysponuje odpowiednimi dowodami na niewierność współmałżonka. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się  skorzystanie z usług detektywistycznych. Mianowicie detektyw podejmując odpowiednie czynności jest w stanie zyskać cenny materiał dowodowy. Niemniej prawda jest taka, iż większość osób ma mylne wyobrażenie o pracy detektywa.

 

W rzeczywistości detektywi nie mogą podjąć się większości czynności, które są przez nich podejmowane w filmach bądź serialach paradokumentalnych. I tak też, detektyw nie ma prawa zakładać kamer, czy też podsłuchów w miejscach publicznych i prywatnych, a także zakładać lokalizatorów GPS w samochodach, oraz włamywać się na portale społecznościowe, pocztę i telefon. Detektyw, który podejmie się takich czynności naraża się na odpowiedzialność karną.

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może nie wiesz czy Twoje zachowanie może być podstawą rozwodu?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Poznań Rozwody) oraz do kontaktu.

 

   

  Zakres czynności podejmowanych przez detektywa

   

  Zasady świadczenia usług detektywistycznych uregulowane są w ustawie o usługach detektywistycznych. Ustawa ta wprost określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

   

  Pracę detektywa w szczególności determinuje art. 11 ustawy, który nakazuje detektywom przestrzeganie przepisów prawa i odmawianie wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub nieetycznych. Na dodatek detektyw w swojej pracy musi kierować się szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw innej osoby.

  Przeczytaj również – Czy brak zgody na rozwód może zablokować rozwód?

   

  CZEGO NIE MOŻE DETEKTYW W SPRAWIE O ROZWÓD
  CZEGO NIE MOŻE DETEKTYW W SPRAWIE O ROZWÓD

   

  Czego nie może robić detektyw

   

  Detektyw, który chce uniknąć problemów z prawem powinien w szczególności stosować się do art. 7 ustawy o usługach detektywistycznych.

   

  Art. 7 ustawy o usługach detektywistycznych:

  Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

   

  Problem tkwi jednak w tym, iż ani ustawa o usługach detektywistycznych, ani inny akt prawny nie wyjaśnia, co detektywi mają rozumieć pod pojęciem czynności operacyjno-rozpoznawczych zastrzeżonych dla odpowiednich organów. Z pomocą w tym zakresie przychodzi Sąd Najwyższy, i tłumaczy, że sformułowanie „czynności zastrzeżone dla odpowiednich organów” należy odnosić do działań organów władzy publicznej podejmowanych w granicach ustawowego upoważnienia. Inaczej mówiąc, odpowiednie organy przy spełnieniu określonych przesłanek, mogą podejmować czynności, które w przypadku braku stosownego upoważnienia, byłyby nielegalne.

  Sprawdź również nasz artykuł – Czy pocałunek to zdrada?

   

  Praca detektywa a czynności zastrzeżone dla innych organów

   

  Detektywi muszą wykazywać się dużą dozą ostrożności, aby nie przekroczyć swoich kompetencji. Jeżeli dane czynności są ustawowo zastrzeżone dla innych organów, wówczas detektyw nie ma prawa ich podejmować.

   

  Przykładowo Policja w świetle przepisów ustawy o Policji w celu uzyskania dowodów, czy też ustalenia sprawców niektórych przestępstw (np. zabójstwa) ma prawo przeprowadzić w sposób niejawny kontrolę operacyjną polegającą na:

  • uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;
  • uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne;
  • pozyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;
  • uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

   

  Powyższe dla detektywa oznacza tyle, iż nie może on podczas wykonywania swojej pracy zakładać podsłuchów, czy też kamer w miejscach prywatnych i publicznych. Nie może również włamywać się na portale społecznościowe, czy też skrzynkę mailową celem uzyskania dostępu do treści korespondencji prowadzonej przez osobę podlegającą jego obserwacji. Czynności te są ustawowo zastrzeżone dla Policji, która może ich dokonywać tylko w ściśle określonych przypadkach.

  Zapoznaj się także z naszym wpisem: Czy poprzedzić rozwód separacją?

   

  GPS W SPRAWIE O ROZWÓD
  GPS W SPRAWIE O ROZWÓD

   

  Czy detektyw może instalować GPS w samochodzie?

   

  Oglądając filmy bądź seriale paradokumentalne może wydawać się nam naturalnym, iż detektyw ma pełen wachlarz możliwości zmierzających do zebrania dowodów przeciwko niewiernemu małżonkowi. Można by rzec, iż wszelkie chwyty dozwolone. W rzeczywistości nie ma nic bardziej mylnego. Obraz przedstawiający detektywa montującego lokalizator GPS w samochodzie osoby obserwowanej pozostanie jedynie obrazem na ekranie telewizora. Detektyw, który spróbowałby zdobyć w ten sposób materiał dowodowy mógłby narazić się na odpowiedzialność karną.

   

  W kwestii dopuszczalności instalowania urządzenia GPS w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego w sposób klarowny wypowiedział się Sąd Najwyższy. Jego przekaz jest bardzo czytelny:

   

  Detektyw nie ma prawa korzystać z GPS w swojej pracy. Stosowanie GPS jest zastrzeżone wyłącznie do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez służby specjalne. (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 listopada 2013 r., I KZP 17/13).

   

  Czy detektyw może instalować podsłuch w sprawie o rozwód?

   

  Niewątpliwie nagranie intymnej rozmowy niewiernego małżonka z osobą płci przeciwnej mogłoby stanowić koronny dowód w sprawie rozwodowej. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż takiego dowodu legalnie nie da się pozyskać. Detektywi podkładający podsłuch albo instalujący kamery muszą liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami z tego tytułu.

   

  Ku przestrodze warto przywołać sprawę, która swego czasu toczyła się w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Gorlicach (sygn. akt II K 209/16). Detektywi zostali wynajęci w celu pozyskania dowodów potwierdzających zdradę jednego z małżonków. W ramach prowadzonych czynności detektywistycznych podłożyli podsłuch w samochodzie niewiernego męża. Podjęta akcja przyniosła oczekiwany rezultat w postaci nagrania intymnej rozmowy męża z kochanką. Nagranie zostało przedłożone jako dowód w sprawie rozwodowej. Niezadowolony jednak z poczynań swojej żony mąż udał się na Komisariat Policji i złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

   

  Detektywi oraz żona-zleceniodawczyni zostali skazani za przestępstwo z art. 267 § 3 k.k., tj. za nielegalne uzyskanie informacjikto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   

  W przedmiotowej sprawie detektywi ukarani zostali grzywnami odpowiednio w wysokości 1.200 zł oraz 1.000 zł. Dodatkowo Sąd orzekł wobec nich obowiązek zadośćuczynienia na rzecz podsłuchiwanego małżonka kwoty 3.000 zł.

   

  NIELEGALNE ZBIERANIE DOWODÓW PRZEZ DETEKTYWA
  NIELEGALNE ZBIERANIE DOWODÓW PRZEZ DETEKTYWA

   

  Nielegalny podsłuch w pracy detektywa

   

  W kwestii nielegalności stosowania podsłuchu w pracy detektywa wypowiedział się również Sąd Najwyższy, a jego stanowisko jest następujące:

   

  „Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 k.k. [...]; instalowanie urządzenia służącego do rejestracji obrazu lub dźwięku w celu przechwycenia informacji o przebiegu takiej rozmowy jest siłą rzeczy niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, którego znamiona opisane są w art. 267 § 3 k.k.” (postanowienie Sądu Najwyższego  – Izba Karna z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt III KK 265/15)

   

  Odpowiedzialność karna detektywa

   

  Odpowiedzialność karna detektywa za podejmowanie nielegalnych działań podczas świadczenia usług detektywistycznych została również uregulowana w ustawie o usługach detektywistycznych.

   

  Art. 45 ustawy o usługach detektywistycznych:

  Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

   

  Zatem detektyw, który w swojej pracy stosuje podsłuch, monitoring, czy też przechwytuje jakąkolwiek korespondencję prywatną, naraża się bezpośrednio na odpowiedzialność karną z art. 45 ustawy. Co ważne detektyw nie ma też prawa przeszukiwać mieszkań, czy też rzeczy osobistych osoby podlegającej jego obserwacji. W rezultacie detektyw może podejmować tylko takie czynności jak obserwacja i wywiad środowiskowy polegający na rozpytywaniu osób trzecich o daną osobę. Może również dokonywać obserwacji konkretnej osoby za pomocą lornetki w miejscu publicznym, czy też ją fotografować.

   

  Innymi słowy detektyw podejmujący się zlecenia zebrania dowodów na zdradę małżonka może jedynie polegać na obserwacji niewiernego małżonka. Ma jednak prawo go sfotografować i rozpytywać o niego osoby trzecie. Nie ma wątpliwości, iż na tle czynności wykonywanych przez filmowych detektywów zakres tych czynności jest znacznie ograniczony.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu