Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Czy zdrada ma wpływ na podział majatku?

Czy zdrada ma wpływ na podział majątku? Co do zasady nie. Zdrada ma wpływ na winę za rozpad małżeństwa. A na podział majątku większy wpływ ma ustrój majątkowy między małżonkami. Więcej na ten temat opiszę w poniższym artykule – „Czy zdrada ma wpływ na podział majątku”.

Walczysz o korzystny podział majątku wspólnego? A może zostałeś niesłusznie pozwany przez małżonka?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Podział Majątku) oraz do kontaktu.

  Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

  Należy zaznaczyć, że wina stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu nie wpłynie na podział Twojego majątku. Rozwód, a podział majątku to bowiem dwie odrębne kwestie. Innymi słowy, jeśli nie macie intercyzy to Twój udział w majątku jest równy udziałowi Twojego współmałżonka bez względu na to, czy któraś ze stron jest winna rozkładowi pożycia.

  Możesz jednak żądać ustalenia nierównych udziałów w całym majątku wspólnym, powołując się na ważne powody, uwzględniając przy tym stopień w jakim Ty i Twój małżonek przyczyniliście się do powstania wspólnego majątku.

  Uwaga! Co istotne, pozbawić małżonka prawa do równego udziału w majątku wspólnym możesz dopiero na skutek orzeczenia sądowego, wydanego na Twój wniosek. Do momentu, w którym nie złożysz wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wasze udziały są równe!

  Sprawdźmy, czy zdrada może stanowić podstawę do ustalenia nierównych udziałów.

  Nierówny podział majątku a zdrada

  Zwróć uwagę, że ustalenie nierównych udziałów określają dwie przesłanki, która muszą zostać spełnione łącznie. Pierwsza przesłanka stanowi o niejednakowym sposobie przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego, natomiast druga przesłanka wskazuje na ,,ważne powody’’, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

  Co się kryje pod pojęciem ,,ważnych powodów’’? Pojęcie to nie ma jednoznacznej definicji, niemniej mowa o nagannym postępowaniu współmałżonka, który w sposób rażący oraz uporczywy nie przyczynia się do powstania lub zwiększania majątku wspólnego. Co więcej, uwzględnienia się przy tym jego możliwości zarobkowe oraz siły.

  Przykłady ważnych powodów dla nierównego podziału majątku

  Przykłady ważnych powodów:

  • hazard;
  • defraudacja części majątku;
  • rażąca niegospodarność;
  • przeznaczanie znacznej części środków na używki;
  • przegrana znacznej części majątku w grach losowych;
  • podwójne życie;
  • długotrwała separacja zawiniona przez jednego z małżonków.

  Czy zatem zdrada może uzasadniać żądanie ustalenia nierównych udziałów? Niestety nie. Sąd będzie brał również pod uwagę ,,przyczynianie się’’ każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Otóż oceniany będzie ogół wysiłku i starań o założoną rodzinę oraz o zaspokojenie jej potrzeb. Zauważ, że nie dotyczy to jedynie wysokości zarobku każdego z małżonków albo wysokości innych dochodów! Istotne jest również to, w jaki sposób Ty i Twój małżonek gospodarowaliście zarobkiem. Być może któraś ze stron lekkomyślnie go trwoniła?

  Co ważne, mowa nie tylko o wyliczeniach, które są czysto ekonomiczne. Nie bez znaczenia jest także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym, który jest następstwem zwyczajnego zróżnicowania predyspozycji między małżonkami. Niewykluczona jest sytuacja, w której małżonkowie zakładają, że działalność zarobkowa jest obowiązkiem męża, a za prowadzenie gospodarstwa domowego w znacznym stopniu odpowiedzialna jest kobieta.

  Co więcej, nie bez znaczenia są przedmioty majątkowe otrzymane przez jednego z małżonków poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, które z woli spadkodawcy, czy też darczyńcy weszły do majątku wspólnego. Mowa o spadku, czy też darowiźnie, która została wykorzystana na zaspokajanie potrzeb rodziny. Zauważ, że przedmioty te uwzględnia się do stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

  Pamiętaj jednak, że sąd każdorazowo rozpatruje sytuację małżonków. Ustalenie nierównych udziałów będzie możliwe wtedy, gdy różnica w stopniu przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego jest istotna oraz wyraźnie uchwytna. Co za tym idzie – jeżeli żądasz nierównych udziałów w Waszym majątku wspólnym, musisz poprzeć swoje żądanie dowodami.

  Przeczytaj również: Intercyza – rodzaje

  Co zostanie uznane za zdradę?

  Zwróć uwagę, że konsekwencją małżeństwa monogamicznego jest zawarty w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek wspólnego pożycia oraz wierności. Zdrada jest jednak motywem, który przewija się bardzo często wśród przyczyn rozkładu pożycia małżonków. Jaką formę może przybrać zdrada? Otóż większość nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdrada nie musi być wyłącznie fizyczna. Może być ona również emocjonalna.

  Przykład:

  Adam i Oliwa są w związku małżeńskim. Po 10 latach Adam nawiązuje bliską relacje z Ewą, której poświęca dużo czasu – spotyka się, flirtuje, często rozmawia godzinami przez telefon, pisze na portalach społecznościowych wymieniając osobiste wiadomości i rozważa istotne kwestie życiowe. Adam jednocześnie mocno ogranicza łączącą go więź emocjonalną z Oliwią, nie przyznając się do relacji z Ewą.

  Z łatwością możesz zauważyć, że zdradą może być ponadto organizowanie potajemnej podroży, mimo że zdrada w aspekcie fizycznym nie będzie mieć miejsca. To ważne, ponieważ już sama postawa wyrażająca gotowość do zdrady może zakłócić albo zerwać pożycie. Co więcej, zdrady nie usprawiedliwi silne uczucie do innej osoby. Podobnie nie usprawiedliwia jej chęć posiadania dziecka, którego nie może mieć z pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, zdrada w każdym wypadku naruszy normy moralne oraz będzie stanowić przejaw rażącej nielojalności wobec współmałżonka.

  Sprawdź także – Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie

  Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?
  Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

  Jaki wpływ ma zdrada na orzeczenie o rozwodzie?

  Sprawdźmy jakie zachowanie małżonka będzie można uznać za zawinione. Otóż zawinionym będzie zachowanie rozmyślne albo zachowanie niedbałe, które jest zarazem sprzeczne z obowiązującym porządkiem  prawnym. Innymi słowy, winny jest małżonek, który bezprawnie narusza obowiązki, jakie wynikają z zawarcia związku małżeńskiego. Co ważne, wina musi występować wyłącznie po stronie małżonka, którego obciążają zawinione przyczyny rozkładu pożycia. Jednocześnie po stronie drugiego współmałżonka brak jest zawinionych okoliczności przyczyniających się do rozkładu pożycia. Zwróć jednak uwagę, że w omawianym kontekście zdrada musi doprowadzić do rozpadu małżeństwa, a nie być skutkiem rozpadu małżeństwa. W praktyce istnieją bowiem sytuacje, gdzie zdrada nie będzie przyczyną, która wystarcza do orzeczenia o winie.

  W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć wpływ aktu przebaczenia na winę za rozkład pożycia. Zauważ, że akt przebaczenia jest jednym z elementów, które wpływają na stan oraz ocenę pożycia w postępowaniu rozwodowym. Jeżeli bowiem wskutek przebaczenia nastąpiła znaczna poprawa relacji między małżonkami, z powodu braku zupełnego rozkładu pożycia, sąd może nie dać rozwodu.

  Rozwód z winy małżonka a alimenty

  Czy zdrada może mieć wpływa na obowiązek alimentacyjny? Otóż małżonek, który dopuszcza się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia. Należy zaznaczyć, że wina za rozkład pożycia jest ściśle związana z obowiązkiem alimentacyjnym. Zwróć uwagę, że małżonek uznany za wyłącznie winnego obciążony jest najszerszym obowiązkiem alimentacyjnym względem małżonka niewinnego. Jeżeli Twój małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia możesz żądać od niego nie tylko alimentów w razie niedostatku, ale także kiedy rozwód spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Zauważ, że sąd może orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

  Uwaga! Zakres alimentacji będą wyznaczać:

  • Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego;
  • Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

  Podsumowując, warto skorzystać z pomocy fachowy pełnomocnika, który zadba jak najlepiej o Twoje interesy wykorzystując fakt zdrady w postępowaniu rozwodowym oraz korzystnym podziale majątku.

  Sprawdź również: Jak podzielić majątek po rozwodzie?

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu