Ile trwa rozwód?

Ile trwa rozwód

Przy planowaniu rozwodu bez wątpienia trzeba wziąć pod uwagę czas trwania całej sprawy rozwodowej. Po pierwsze, każdy chce uniknąć stresu. Po drugie, trzeba przygotować się życia po rozstaniu.

Sprawa rozwodowa – czas trwania

Niestety nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, ile trwa rozwód. Czasami wyrok może zapaść bardzo szybko po wniesieniu pozwu. Jeżeli jednak małżonkowie są ze sobą bardzo skonfliktowani, to trzeba liczyć się z tym, że na wyrok można czekać długo, czyli nawet do kilku lat.

To, po jakim czasie zapadanie wyrok rozwodowy, zależy więc od okoliczności danej sprawy oraz od tego, czy zajdzie potrzeba wniesienia ewentualnej apelacji.

Rozwód na pierwszej rozprawie

Jeżeli małżonkowie:

  • są zgodni co do rozwiązania małżeństwa,
  • rezygnują z orzeczenia o winie rozkładu ich pożycia,
  • nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci ,
  • nie dokonują podziału majątku w postępowaniu rozwodowym,

to istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się wyrokiem już na pierwszej rozprawie.

Pamiętaj, że gdy Ty i Twój małżonek zrezygnujecie z orzekania o winie, to znacznie zwiększacie szanse na to, że Wasza przygoda w sądzie zakończy się już na pierwszej rozprawie. Z reguły jest to najbardziej konfliktowa część sprawy, a rezygnacja z niej znacznie ułatwia sądowi podjęcie decyzji o Waszym rozwodzie. O szczegółach rozwodu bez orzekania o winie przeczytasz tutaj: rozwód za porozumieniem stron

Od wniesienia pozwu do wezwania na rozprawę może minąć kilka miesięcy. Zależy to oczywiście od liczby spraw rozpatrywanych przez dany sąd. W dużych miastach czas oczekiwania jest zazwyczaj wydłużony.

Sprawa rozwodowa – czas trwania

Im więcej kwestii spornych, które sąd musi rozwiązać, tym sprawa będzie dłuższa.

Jeżeli wnosisz o orzeczenie o winie rozkładu pożycia Twojego małżonka, to musisz nastawić się, że wyrok na pewno nie zapadnie na pierwszej rozprawie. Sąd musi przeprowadzić szereg dowodów jego winy, od zeznań świadków przez dowody dokumentów aż do opinii biegłych, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Czas trwania sprawy rozwodowej ponadto wydłużają:

  • orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z małoletnimi dziećmi (o szczegółach rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w kontekście kontaktów z dziećmi przeczytasz tutaj: orzeczenie o kontaktach z dzieckiem po rozwodzie
  • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci i małżonka,
  • orzeczenie o eksmisji małżonka lub orzeczenie o wspólnym korzystaniu z mieszkania,
  • podział majątku małżonków (jak możesz podzielić majątek po rozwodzie, dowiesz się tutaj: jak podzielić majątek po rozwodzie

Zwróć uwagę, że każda z tych kwestii wymaga przeprowadzenia dodatkowych dowodów i w zasadzie mogłaby stanowić odrębny proces. Sąd musi zamknąć kilka spraw w jednym procesie, dlatego zmuszony jest zwoływać wiele posiedzeń.

Rozwód z pełnomocnikiem a czas trwania sprawy

Pamiętaj, że im bardziej skomplikowana sprawa, tym lepiej, jeżeli skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Im więcej rzeczy będzie przedmiotem decyzji sądu, tym dłuższe będzie postępowanie, a więc będzie to wymagało więcej Twojej cierpliwości i uwagi.

Poza tym przy natłoku wątków w sprawie, łatwo jest o czymś zapomnieć. Adwokat rozwodowy lub radca prawny będą sprawować pieczę nad Twoimi interesami niezależnie od tego jak długo sprawa rozwodowa będzie się ciągnąć. W ten sposób będziesz miał kontrolę nad całym przebiegiem procesu.

Prawomocność wyroku rozwodowego

Musisz również pamiętać, że samo wydanie wyroku przez sąd I instancji nie kończy sprawy rozwodowej. Strona przeciwna może bowiem wnieść apelację i spowodować wydłużenie procesu o dodatkowe kilka miesięcy.

Dlatego wyrok rozwodowy musi stać się prawomocny, by powstały wszystkie jego skutki. Wyrok sądu I instancji staje się prawomocny, gdy żadna ze stron nie wniosła apelacji w następujących terminach:

  • po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku (tzw. „zapowiedź apelacji”). Pisemne uzasadnienie przedstawia motywacje, jakimi kierował sąd wydając wyrok. Sąd ma teoretycznie 30 dni żeby sporządzić takie uzasadnienie. A od chwili doręczenia uzasadnienia, strona ma 14 dni na wniesienie apelacji.
  • jeżeli strona nie złoży wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, to ma 14 dni na złożenie apelacji (liczone od końca terminu na wniesienie takiego wniosku) – czyli w sumie apelację może wnieść w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyroku przez sąd.

Aby dowiedzieć się, czy strona przeciwna wniosła apelację bądź wniosek o uzasadnienie wyroku, warto zadzwonić bezpośrednio do sądu. Pozwoli Ci to mieć kontrolę nad prawomocnością wyroku.

Wniesienie apelacji w sprawie rozwodowej

Jeżeli jednak Ty bądź Twój małżonek wniesiecie apelację, to wyrok rozwodowy będzie skuteczny dopiero z momentem uprawomocnienia się sądu II instancji. Wyroki sądu odwoławczego stają się prawomocne z chwilą ich ogłoszenia na rozprawie.

Informacje o postępowaniu drugiej instancji w sprawie o rozwód znajdziesz tutaj: apelacja od wyroku rozwodowego

Jak widać, pilnowanie terminów w sprawie rozwodowej nie należy do najprostszych. Jednak jeżeli zdecydujesz się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, to będziesz miał pewność, że ktoś skrupulatnie tego pilnuje. Będziesz też dobrze poinformowany, czy wyrok już prawomocny i czy sprawa już się zakończyła.