wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy – art. 272 KK

Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy stanowi przestępstwo, które zostało uregulowane w art. 272 KK Zgodnie z jego treścią: „kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Po kilku latach spadających statystyk w zakresie tego przestępstwa, w 2020 r. nastąpił jego „renesans”. Statystyki Policji stanowią o ponad 1 200 przypadkach stwierdzonego wyłudzania poświadczenia nieprawdy.

 

Przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy ma charakter złożony i aby mówić o odpowiedzialności karnej za ten czyn zabroniony, muszą zostać spełnione wszystkie znamiona, o czym poniżej.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Na czym polega przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy?

   

  Przepis art. 272 KK wymaga, aby poświadczenie nieprawdy nastąpiło przez wystawienie dokumentu na skutek podstępnego wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu. Przy czym dokument taki musi zawierać w swej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego. Samo poświadczenie nieprawdy musi odnosić się do czegoś, co już wystąpiło i stanowić stwierdzenie stanu istniejącego, zaś wystawiający dokument musi mieć uprawnienie do potwierdzenia danej okoliczności.

   

  Przestępstwo z art. 272 KK nie polega więc na złożeniu własnych, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy oświadczeń przed określoną instytucją lub funkcjonariuszem publicznym uprawnionym do przyjmowania takich oświadczeń, które zmierzają do uzyskania dokumentu potwierdzające fakt ich złożenia.

   

  Co ważne, przestępstwo poświadczenia nieprawdy z art. 272 KK zostaje dokonane z chwilą, gdy dany dokument zostanie wprowadzony do obrotu prawnego np. poprzez umieszczenie dokumentu w określonym rejestrze, przekazaniu osobie trzeciej, umieszczeniu w aktach dostępnych dla osób trzecich, ogłoszeniu na posiedzeniu sądu, wykorzystaniu w banku lub innej instytucji. Przy czym nie jest konieczne, aby taki dokument został fizycznie przekazany sprawcy wyłudzenia.
   
  Przeczytaj również: Zabranie prawa jazdy za prędkość
   

  wyłudzenie poświadczenia nieprawdy
  wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

   

  Kto może być sprawcą wyłudzenia poświadczenia nieprawdy?

   

  Przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy określone w art. 272 KK ma charakter powszechny. Oznacza to, że może zostać popełnione przez każdą osobę zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej, tj. osobę, która ukończyła 17 rok życia.

   

  Charakter przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy

   

  Przestępstwo poświadczenia nieprawdy może zostać popełnione jedynie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim. Samo więc godzenie się na ewentualność wprowadzenia w błąd nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 272 KK

   

  Co oznacza zwrot „wyłudza poświadczenie nieprawdy”?

   

  Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy polega na takim zachowaniu, którego skutkiem jest wystawienie dokumentu poświadczającego nieprawdę. A więc, gdy dochodzi do potwierdzenia okoliczności, które w ogóle nie miały miejsca lub też ich przeinaczeniu bądź zatajeniu. Wystawcą takiego dokumentu może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do jego wystawienia.

   

  Niezwykle istotne jest, że wskazane powyżej osoby muszą działać w dobrej wierze, tj. przy braku świadomości, że poświadczają nieprawdę. W przeciwnym razie narażają się na odpowiedzialność karną z art. 271 KK
   
  Zobacz także: Zakaz opuszczania kraju – art. 277 KPK
   

  Przestępstwo z art. 272 KK
  Przestępstwo z art. 272 KK

   

  Co oznacza zwrot „podstępne wprowadzenie w błąd”?

   

  Przestępstwo z art. 272 KK nie dotyczy wszystkich sytuacji wprowadzania w błąd, a jedynie takich, w których wykorzystano podstęp.

   

  Określenie, że wprowadzenie w błąd ma być podstępne oznacza, że musi przybrać szczególną formę. Dla wypełnienia znamion przestępstwa z art. 272 KK nie wystarczy bowiem samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie pewnych działań o charakterze przebiegłym, pozorujących zgodność oświadczenia z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy. Działanie podstępne oznacza działanie skryte, mające na celu zmylenie kogoś, oszukanie, wytworzenie mylnego wyobrażenia o stanie rzeczy, co do którego ma odnosić się poświadczenie. Może ono nastąpić m.in.:

  • poprzez złożenie fałszywych zeznań,
  • przedłożenie sfałszowanych lub podrobionych dokumentów,
  • posłużenie się uzyskanym wcześniej poświadczeniem nieprawdy przez innego funkcjonariusza publicznego lub inną osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu,
  • podstawienie innej osoby w charakterze „słupa”.

   

  Co ważne, omawiane przestępstwo może być popełnione zarówno wtedy, gdy sprawca sam wprowadza w błąd osobę wystawiającą dokument, jak i wówczas gdy działa za pośrednictwem lub przy współudziale innych osób.
   
  Sprawdź także: Zatarcie skazania – art. 106-108 KK
   

  Jaka kara grozi za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy?

   

  Przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

   

  Należy także pamiętać, że przepis art. 272 KK nie przewiduje karalności przygotowania do popełnienia opisanego w nim czynu zabronionego. Jeśli więc sprawca w miarę szybko zreflektuję się i odstąpi od swojego zamiaru, to nie będzie podstaw, aby ponosił odpowiedzialność karną.

   

  Podstępne wprowadzenie w błąd
  Podstępne wprowadzenie w błąd

   

  Przedawnienie przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy

   

  Przestępstwo poświadczenia nieprawdy ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od jego dokonania. Natomiast jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie, to zgodnie z treścią art. 102 KK do powyższego okresu należy dodać 10 lat.

   

  Co zrobić, gdy zostało się oskarżonym o przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy?

   

  W takiej sytuacji należy pamiętać, że do przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 272 KK konieczne jest ustalenie, że dana osoba podjęła czynności sprawcze. Będzie to mieć miejsce jeśli wprowadziła w błąd i uczyniła to podstępnie oraz wyłudziła lub usiłowała wyłudzić poświadczenie nieprawdy.

   

  Aby ustalić, czy wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu nastąpiło „podstępnie”, należy skutecznie przeanalizować w jakiej relacji pozostaje sprawca i funkcjonariusz publiczny. W szczególności jak kształtuje się zakres ciążącego na funkcjonariuszu publicznym obowiązku sprawdzania. A także, czy spoczywa na nim obowiązek kontrolowania wiarygodności informacji, od których zależy treść wystawionego przez niego dokumentu.

   

  W tym celu warto zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

  Adwokat Poznań Prawo Karne
  Adwokat do spraw karnych – Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Dokładnie w ten sposób próbuję się mnie oszukać za pomocą operatu szacunkowego nieruchomości zawyżając operat i żądając ode mnie spłaty spadkobierców operat szacunkowy skorygowałem przy pomocy aneksu poprawkowego i cena nieruchomości została w tym aneksie obniżona o 35 000 w związku z powyższym kieruje tą sprawę do prokuratury Zbigniew

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu