rozwód a ciąża

Rozwód a ciąża

Zajście w ciążę zawsze stanowi poważną zmianę w życiu małżeństwa. Zdarza się jednak, że kobieta zachodzi w ciążę przed rozwodem, do którego się przygotowuje albo w przedmiocie którego już toczy się postępowanie. Czy okoliczność ta ma wpływ na przebieg procesu oraz jego rozstrzygnięcie? Czyje nazwisko będzie nosić dziecko? Czy konieczne jest postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa? Dowiesz się tego z mojego kolejnego artykułu – „Rozwód a ciąża”.

 

Jesteś w trakcie rozwodu i potrzebujesz pomocy? Sprawy o rozwód to główna specjalizacja mojej Kancelarii. Udzielam porad prawnych klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Rozwód a ciąża – główne wnioski

   

  • Uzyskanie rozwodu w ciąży jest możliwe.
  • Jeżeli dziecko urodziło się podczas trwania małżeństwa albo do 300 dni po jego ustaniu, przyjmuje się, że jego ojcem jest mąż matki.
  • Aby uregulować sytuację prawną dziecka, niezbędne jest postępowania w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa, które odbywa się przed sądem rejonowym.
  • Z powództwem w tym zakresie może wystąpić mąż matki, matka, a także dziecko po uzyskaniu pełnoletności oraz prokurator.
  • Poza prokuratorem wszyscy związani są ustawowymi terminami.
  • Najważniejszym dowodem na zaprzeczenie ojcostwa jest badanie DNA.

   

  Czy w ciąży dostanę rozwód?

   

  Będąc w ciąży, możesz uzyskać rozwód, jednakże jest to uzależnione od wielu kwestii. Wymagają  one pewnych wyjaśnień, mających na celu rozwianie wątpliwości.

   

  Po pierwsze musisz pamiętać, że muszą zostać spełnione tzw. przesłanki rozwodowe, czyli określone prawem podstawy do orzeczenia rozwodu. Otóż prawo wymaga, aby pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

   

  Oprócz tego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się tak zwana przesłanka negatywna, czyli okoliczność wyłączająca możliwość orzeczenia rozwodu przy jednoczesnym zaistnieniu wymienionych przed chwilą przypadków. Chodzi tutaj o sytuację, w której ucierpieć miałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci.

   

  Zasada ta odnosi się również do dzieci poczętych. Musisz jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i o ewentualnym orzeczeniu rozwodu zawsze decyduje sąd. Jeżeli w toku postępowania wykażesz, że Wasze dziecko nie ucierpi wskutek rozstania, wówczas szanse na uzyskanie rozwodu są duże.

   

  Czasami może to jednak działać w drugą stronę. W szczególności jeśli ciąża jest zagrożona lub dziecko w łonie matki jest dotknięte wadami. W takiej sytuacji sąd może nawet uznać, że na tym etapie orzeczenie rozwodu mogłoby się okazać sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  Przeczytaj również: Rozwód a kredyt hipoteczny

  czy w ciąży dostanę rozwód?
  czy w ciąży dostanę rozwód?

   

  Rozwód a ciąża z obecnym mężem

   

  Jak już wskazałam, jeżeli zaszłaś w ciążę ze swoim obecnym mężem, z którym zamierzasz się rozstać, ważne jest, czy nastąpił pomiędzy Wami zupełny i trwały rozpad pożycia. Może się bowiem tak zdarzyć, że zaszłaś w ciążę, zanim pojawiła się chęć rozstania (np. zanim dowiedziałaś się o jego zdradzie).

   

  W takim układzie będziesz musiała wykazać, że orzeczenie rozwodu nie będzie godzić w dobro Waszego dziecka.

   

  Gdybyś jednak zaszła w ciążę z mężem po rozstaniu, sąd miałby poważny argument dotyczący tego, że nie doszło pomiędzy Wami do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Zajście w ciążę świadczyłoby bowiem, że wróciliście do siebie i istnieje szansa, że powrót ten nie jest jednorazowym epizodem. Sądy nie dają bowiem rozwodów, jeśli małżonkowie stosunkowo niedawno współżyli ze sobą fizycznie!

   

  Rozwód a ciąża z nowym partnerem

   

  Zajście w ciążę z innym mężczyzną w trakcie trwania małżeństwa komplikuje sprawę rozwodową.

   

  Po pierwsze dlatego, że taka ciąża może być dowodem Twojej zdrady. W ten sposób Twojemu mężowi łatwiej będzie przypisać Ci winę za rozpad Waszego związku i uwolnić się od odpowiedzialności.

   

  Po drugie, domniemanym ojcem dziecka będzie nadal Twój mąż. Zgodnie z prawem istnieje domniemanie, na mocy którego dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa albo w ciągu 300 dni od jego ustania jest uznawane za dziecko męża. Domniemanie to można obalić, aczkolwiek wymaga to nieco wysiłku.

   

  Jeżeli wykażesz, że ojcem dziecka jest Twój nowy partner, będzie to świadczyć o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Co więcej, okoliczność ta spowoduje, iż negatywna przesłanka do orzeczenia rozwodu nie będzie miała zastosowania, ponieważ nie będzie to dziecko Twoje i Twojego męża. W ten sposób łatwiej będzie Ci dostać rozwód. Niestety łatwiej będzie Cię też obarczyć winą za rozpad małżeństwa i dożywotnimi alimentami na Twojego byłego męża.

  Sprawdź także: Rozwód a separacja – podstawowe różnice

  rozwód a ciąża z nowym partnerem
  rozwód a ciąża z nowym partnerem

   

  Dziecko urodzone po rozwodzie

   

  Jak już wspomniałam wcześniej, w polskim prawie rodzinnym istnieje domniemanie, zgodnie z którym uznaje się, że dziecko urodzone w ciągu 300 dni od ustania małżeństwa pochodzi od męża jego matki. Jest to niezwykle kontrowersyjne rozwiązanie, ponieważ biologiczny ojciec nie może oficjalnie uznać swojego dziecka.

   

  Żeby więc uregulować sytuację prawną dziecka, konieczne jest złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa byłego męża jego matki. Wiąże się to z rozpoczęciem postępowania sądowego, co z kolei trwa kilka miesięcy.

   

  Muszę zwrócić uwagę na jedną niezwykle poważną rzecz. Mianowicie termin na wystąpienie z powództwem, o którym pisałam powyżej, wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka (w przypadku matki) lub dowiedzenia się o urodzeniu dziecka (w przypadku ojca).

   

  Czyje nazwisko nosi dziecko urodzone po rozwodzie?

   

  Sprawa nazwiska dziecka, które urodziło się po rozwodzie, bywa skomplikowana. Wiele zależy tutaj bowiem od tego, ile dni upłynęło od rozstania do narodzin. Jeżeli dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od ustania danego małżeństwa, wówczas przyjmuje się, że jego ojcem jest były mąż matki. W takim wypadku dziecko będzie nosiło to nazwisko, które byli małżonkowie wskazali jako nazwisko dzieci pochodzących z małżeństwa podczas ceremonii zawierania małżeństwa. Jeśli wskazaliście, że Wasze dzieci będą nosiły nazwisko męża, wówczas będzie to nazwisko Twojego byłego męża.

   

  Dlatego warto złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

   

  Rozwiązanie, o którym piszę, bywa dla wielu osób bardzo kontrowersyjne, a niekiedy nawet niezrozumiałe. Są bowiem sytuacje, w których pożycie pomiędzy małżonkami ustało dawno temu, a dana kobieta wiąże się z innym mężczyzną, który jest biologicznym ojcem dziecka. Niemniej jednak to jej mąż wciąż może figurować we wszystkich dokumentach jako rodzic. Niestety decydująca jest kwestia 300 dni liczonych od ustania małżeństwa.

  Przeczytaj także: Rozwód a unieważnienie małżeństwa

  Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie

   

  Jeżeli biologicznym ojcem Twojego dziecka jest nowy partner, a nie mąż, z którym się rozwodzisz albo już się rozwiodłaś, lecz domniemanie, które omówiliśmy wcześniej, wskazuje, że jest inaczej, wówczas konieczne będzie wniesienie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, aby uregulować tę sytuację w świetle prawa. Z żądaniem zaprzeczenia ojcostwa może wystąpić:

  • mąż matki,
  • matka,
  • dziecko po ukończeniu 18. roku życia,
  • jak również prokurator.

   

  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien zawierać wszystkie elementy przewidziane prawem dla pism procesowych. Są to miejscowość i data sporządzenia, dane stron, wskazanie sądu, do którego jest on składany (sąd rejonowy, wydział rodzinny), oznaczenie rodzaju pisma, precyzyjne sformułowanie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis strony występującej z żądaniem – powoda.

   

  Termin na zaprzeczenie ojcostwa

   

  Jeżeli z takim roszczeniem zamierza wystąpić mąż matki dziecka, ma on na to 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach. W takim przypadku pozwanymi są matka i dziecko, a gdyby matka nie żyła, dziecko.

   

  W przypadku wystąpienia z żądaniem zaprzeczenia ojcostwa przez matkę termin wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia narodzin dziecka. Wówczas pozwanymi są ojciec dziecka i dziecko.

   

  Może się również tak zdarzyć, że zaprzeczenia ojcostwa będzie żądać dziecko. Ma ono na wystąpienie z takim roszczeniem 3 lata od uzyskania pełnoletności. W takiej sytuacji pozwanymi będą matka i mąż matki. Gdyby matka nie żyła, stroną pozwaną byłby jej mąż, z kolei w razie jego śmierci, konieczne staje się ustanowienie kuratora przez sąd opiekuńczy.

   

  Wspomnieliśmy wcześniej o możliwości wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora. Otóż nie jest on związany żadnym ustawowym terminem na dokonanie tego rodzaju czynności. Można więc zgłosić się do niego z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania w omawianym zakresie. Niemniej jednak musisz pamiętać, że prokurator nie ma obowiązku spełnienia żądania osób, które się do niego zgłaszają.

   

  Dowód z badania DNA

   

  Jeżeli chodzi o samo postępowanie przed sądem, wygląda ono podobnie jak inne procesy w sprawach cywilnych. Najważniejszą kwestią są tutaj środki dowodowe, które mogą zostać wykorzystane do wykazania, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Przede wszystkim chodzi o dowód z badania DNA. Tego typu test są niezwykle skuteczne i sądy chętnie z nich korzystają.

   

  Ze względu na swoją specyfikę sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nierzadko kończą się szybko. Kluczową kwestią jest bowiem uzyskanie dowodu, który jednoznacznie wskazuje na ojcostwo, czyli wyniku badania DNA.

   

  rozwód a ciąża
  rozwód a ciąża

   

  Zaszłam w ciążę z kochankiem – co robić?

   

  Z prawnego punktu widzenia, zajście w ciążę z kochankiem jest dowodem zdrady małżeńskiej albo nawiązania nowej relacji po faktycznym rozstaniu. Sytuacja ta jest bardzo trudna z punktu widzenia emocjonalnego i wiele osób ma bardzo poważny problem, aby sobie z nią poradzić.

   

  Jeżeli znalazłaś się w takiej sytuacji, przede wszystkim zachowaj spokój.

   

  Fakt, że zaszłaś w ciążę i tak wyjdzie na jaw w postępowaniu rozwodowym, więc Twój mąż się o nim dowie. Może się jednak tak zdarzyć, że mąż zmieni on swoje żądanie zawarte w pozwie albo odpowiedzi na pozew i zechce, aby sąd orzekł o Twojej winie za rozpad pożycia. I niestety może mieć duże szanse na takie rozstrzygnięcie.

   

  Jest rzeczą oczywistą, że kobieta w ciąży ma na głowie wiele spraw, musi bowiem odbywać wizyty u lekarzy, a także dbać o siebie i unikać stresujących sytuacji. Z tego też względu znajdując się w takim położeniu, pomyśl o skorzystaniu z pomocy prawnika. Doświadczony adwokat lub radca prawny zaopiekuje się Twoją sprawą i wesprze Cię w załatwieniu wszystkich spraw. Do tego zadba o Twoje interesy lepiej niż Ty sama.

   

  Dobry adwokat rozwodowy zadba też o ustalenie odpowiedniej strategii procesowej i obranie dobrej linii obrony. Dzięki zaangażowaniu adwokata łatwiej Ci będzie przejść przez rozwód i zaoszczędzisz dużo nerwów. A w tym momencie najważniejsze jest zdrowie Twoje i dziecka!

   

  Zajście w ciążę a „rozwód kościelny”

   

  Zajście w ciążę nie jest przeszkodą do uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Z punktu widzenia prawa kanonicznego najważniejszy jest bowiem moment zawarcia związku, czyli wyrażenia zgody małżeńskiej. Powinno być ono wolne od wszelkich wad, jakie zostały przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

   

  Jeżeli zaszłaś w ciążę z innym mężczyzną już po ślubie, jak najbardziej możesz po uzyskaniu rozwodu rozpocząć starania o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. W tym celu powinnaś wnieść swoją sprawę do sądu biskupiego, czyli przygotować skargę, w której opiszesz historię swojego związku. Jej sporządzenie powinno być jednak poprzedzone dogłębną analizą sprawy, którą może wykonać prawnik-kanonista. Pomoże on Ci nie tylko przygotować wszelkie kwestie formalne, ale również przejść przez postępowanie prowadzone przez sąd.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu