podatki przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaike

Podatki przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaikę

Wydzierżawienie ziemi rolnej pod fotowoltaikę powoduje powstanie szeregu obowiązków podatkowych. Sprawa nie jest prosta, ponieważ przepisy są skomplikowane i trudno jednoznacznie je intepretować. Z kolei błędnie obliczony podatek wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Dlatego w artykule pt. „Podatki przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaikę” omówię, z jakimi ciężarami podatkowymi musisz się liczyć jako właściciel dzierżawionej ziemi.

 

Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę o dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę, to możesz skorzystać z naszych usług. Moja Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w opiniowaniu i negocjowaniu umów o dzierżawię pod fotowoltaikę. Znamy większość sztuczek, jakie są wykorzystywane w tej branży. Zapraszam do kontaktu:

 

   

  Podatek rolny a fotowoltaika

   

  Jako właściciel gruntów rolnych doskonale zdajesz sprawę, że co do zasady masz obowiązek odprowadzania podatku rolnego. Temu opodatkowaniu podlegają użytki rolne służące do działalności rolniczej.

   

  Natomiast wydzierżawienie gruntu pod farmę solarną wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntu i wyłączeniem go z produkcji rolnej. Poza tym nie ma wątpliwości, że fotowoltaika nie mieści się w zakresie działalności rolniczej. Powoduje to, że po wydzierżawieniu gruntu pod solary nie będziesz już opłacał podatku rolnego.

   

  Niestety nie zwalnia Cię to z obowiązku opłacenia jakiegokolwiek podatku związanego z posiadaniem ziemi. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych powoduje bowiem określone skutki na gruncie podatku od nieruchomości.

   

  Podatek od nieruchomości a fotowoltaika

   

  Zauważ, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (czyli przykładowo przeznaczonych na farmę fotowoltaiczną). Z uwagi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych dzierżawionych pod solary, jako ich właściciel zostaniesz obciążony podatkiem od nieruchomości w miejsce podatku rolnego.

   

  Niestety nie jest to dobra wiadomość, a skutki tej zmiany szczególnie dotkliwie odczuje Twój portfel. Aby zobrazować Ci skalę problemu, podatek od nieruchomości na gruncie związanym z prowadzeniem działalności wynosi 0,99 zł za 1 m2. Dla porównania, użytki rolne są opodatkowane stawką 0,05 zł za 1 m2.

   

  podatki przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaike
  podatki przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaike

   

  Podatek od gruntu – kto płaci?

   

  Mimo wyższej stawki obciążającego Cię podatku, odpowiednie zapisy w umowie dzierżawy mogą przenieść jego ciężar na dzierżawcę gruntu.

   

  Zasadą jest, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości obciąża właściciela nieruchomości. To Ty będziesz musiał więc formalnie przelać kwotę podatku na rachunek bankowy właściwej gminy i Tobie będą przysyłane decyzje o wysokości daniny w danym roku.

   

  W umowie dzierżawy możesz jednak ustalić, że ostateczną kwotę podatku będzie dostarczał dzierżawca. W zapisach kontraktu trzeba zobowiązać stronę budującą farmę do ponoszenia wszystkich ciężarów związanych z nieruchomością, w tym w szczególności podatków. Dzięki temu będziesz mógł dochodzić kwoty naliczonego podatku od nieruchomości od dzierżawcy, obciążając go notą księgową lub wystawiając stosowną fakturę.

   

  W umowach dzierżawy po solary takich pułapek jest o wiele więcej. W ramach naszej Kancelarii reprezentujemy rolników w negocjacjach i analizujemy umowy dzierżawy. Mamy bogate, praktyczne doświadczenie.

   

  Zobacz także: Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – umowa

   

  Podatek od fotowoltaiki – budowla czy budynek

   

  W kwestii opodatkowania farmy fotowoltaicznej pozostaje jeszcze jeden ciężki orzech do zgryzienia. Podatkiem od nieruchomości obciążone są bowiem nie tylko grunty, ale także budynki i części oraz budowle.

   

  Pojawia się bardzo trudne pytanie – czy farmę fotowoltaiczną należy opodatkować odrębnie od nieruchomości jako budynek lub budowlę. Niestety przepisy nie udzielają jasnej odpowiedzi.

   

  Z dużą dozą pewności można założyć, że farma fotowoltaiczna nie jest budynkiem. Nie można przy tym jednoznacznie powiedzieć, czy jej komponenty nie stanowią budowli. Bowiem budowla to w prostych słowach obiekt lub urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

   

  Problem w tym, że podstawą opodatkowania w przypadku budynków jest ich powierzchnia. Natomiast w przypadku budowli, podatek wylicza się od jej wartości rynkowej. Jeżeli organ podatkowy uzna, że farma fotowoltaiczna jako budowla stojąca na Twoim gruncie jest również opodatkowana podatkiem od nieruchomości, będzie wiązało się to z ogromnymi kosztami.

   

  W szczególności będzie to problem, gdy dzierżawca nie zutylizuje paneli po zakończeniu dzierżawy i farma pozostanie na Twojej ziemi. Wówczas gmina zwróci się o zapłatę w Twoją stronę – jako właściciela i faktycznego posiadacza gruntu.

   

  Kwestie opodatkowania samej farmy trzeba więc wyjaśnić zawczasu. Po pierwsze, musisz odpowiednio się zabezpieczyć. W umowie powinno być jasno zaznaczone, że dzierżawca ponosi ewentualny ciężar podatku od nieruchomości w odniesieniu do farmy jako budowli, a po zakończeniu umowy zobowiązuje się rozebrać całą konstrukcję w określonym terminie.

   

  Po drugie, jeżeli masz wątpliwości co do zasadności opodatkowania solarów przez gminę, skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny mogą wystąpić o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnoszącej się do Twojej indywidualnej sytuacji i zweryfikować w ten sposób poglądy organu.

   

  Dzierżawa pod solary – VAT

   

  Oprócz wspomnianego już podatku od nieruchomości, możesz być zobowiązany do opłacenia podatku od towaru i usług (VAT) z tytułu dzierżawy. Zasadą jest, że rolnicy są zwolnieni od podatku VAT, co dotyczy to jedynie przychodów z udostępnienia gruntu na cele rolnicze. Natomiast budowa farmy fotowoltaicznej w żadnym zakresie nie jest działalnością rolniczą.

   

  Możesz jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Oznacza to, że podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł nie muszą odprowadzać tego podatku. Dopiero jeżeli Twoje przychody z tytułu dzierżawy przekroczą ten próg, będziesz musiał zarejestrować się jako podatnik VAT oraz odprowadzać ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.

   

  Pamiętaj więc, by umowie dzierżawy wskazać czynsz w kwocie netto i zaznaczyć, że powiększysz ją o podatek VAT, jeżeli będzie należny. Dzięki temu właściwy ciężar podatku od towarów i usług poniesie dzierżawca, a Ty jedynie przelejesz otrzymaną od niego kwotę na rachunek urzędu skarbowego.

   

  Dochody z dzierżawy a podatek

   

  Dochody z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu, jeżeli umowa zawierana jest na cele inne niż działalność rolnicza.

   

  Działalność rolnicza nie jest związana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii słonecznej, dlatego wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione pod solary musisz uwzględnić w zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego sporządzanym za dany rok.

   

  Podatki a farmy fotowoltaiczne – podsumowanie

   

  Pamiętaj, że umowa dzierżawy może wiązać się z nadmiernym ryzykiem i nakładać na Ciebie nieprzewidziane koszty. Projektując jej zapisy, powinieneś zadbać o przerzucenie jak największej liczby obowiązków – przede wszystkim podatkowych – na dzierżawcę. Stawki podatków są zmienne i mogą znacznie wzrosnąć w trakcie wielu lat trwania umowy. Jeżeli obciążysz nimi dzierżawcę, Twój podstawowy dochód z tytułu umowy będzie bezpieczny.

   

  Skorzystaj w tym zakresie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Umowa stworzona przez profesjonalnego pełnomocnika będzie uszyta na miarę Twoich potrzeb, a w szczególności będzie należycie chroniła Twoje interesy jako właściciela gruntu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o fotowoltaikę?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Negocjujemy umowy dzierżawy nieruchomości położonych w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielamy także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że wieloletnia dzierżawa to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu