ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę?

Ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę?

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę jest bardzo popularnym tematem. W szczególności dotyczy rolników, którzy coraz częściej udostępniają swoje grunty pod budowę farm fotowoltaicznych. Zainteresowanie tym tematem wzrasta głównie dlatego, że wydzierżawienie słabszej klasy gruntów ornych pod farmę solarną może być znaczącym źródłem dochodów gospodarstwa rolnego. W artykule pt. „Ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę” wyjaśnię, ile i pod jakimi warunkami możesz zarobić na dzierżawie gruntów pod panele słoneczne.

 

Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę o dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę, to możesz skorzystać z naszych usług. Moja Kancelaria posiada praktyczne doświadczenie w opiniowaniu i negocjowaniu umów o dzierżawię pod fotowoltaikę. Znamy większość sztuczek, jakie są wykorzystywane w tej branży. Zapraszam do kontaktu:

 

   

  Stawki za dzierżawę

   

  Zacznijmy od tego, jakie są stawki za dzierżawę ziemi pod farmy fotowoltaiczne. Pod koniec 2021 roku średnia stawka za dzierżawę 1 ha gruntu wynosiła 12 tysięcy złotych za rok. Co więcej, aktualne stawki sięgają nawet 15 tysięcy złotych w skali roku za grunty spełniające określone wymagania.

   

  Warto przy tym dodać, że jeszcze w 2020 roku za hektar oferowano około 7 tysięcy złotych za rok dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę. Jak widzisz, stawki rosną bardzo szybko, co może zachęcać do udostępnienia swojego gruntu pod solary.

   

  Wobec inflacji sytuacja jest jednak dynamiczne. Dużo zależy też od lokalizacji, a także od konkretnej firmy, która oferuje zawarcie umowy dzierżawy. Może się okazać, że w momencie, w którym czytasz ten artykuł stawki podane wyżej nie będą już aktualne!

   

  ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę?
  ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę?

   

  Wyższy czynsz za dzierżawę – od czego zależy

   

  Atrakcyjność stawki czynszu za dzierżawę gruntu zależy od cech Twojej działki. Im będzie ona bardziej użyteczna dla inwestora budującego farmę, tym więcej będzie skłonny zapłacić Ci za jej udostępnienie. Jakie działki są więc najchętniej dzierżawione przez przedsiębiorstwa budujące farmy solarne?

   

  W pierwszej kolejności musisz zwrócić na klasę ziemi, którą oferujesz do wydzierżawienia. Przedmiotem dzierżawy pod fotowoltaikę mogą być grunty klasy: IV, V, VI lub nieużytki. Po drugie, istotna jest powierzchnia gruntu. Działka nie może być mniejsza niż 1 ha, a jej szerokość  musi wynosić przynajmniej 50 m. Nie ma natomiast górnych limitów co do wielkości działki. Jeżeli znajdziesz chętnego dzierżawcę, to możesz wydzierżawić mu nawet 100 ha ziemi.

   

  Ponadto wydzierżawić można grunty znajdujące się w odległości maksymalnie do 3 km od linii energetycznej średniego napięcia lub od głównego punktu zasilającego. Co więcej, działka nie może leżeć w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych, takich jak parki krajobrazowe czy rezerwaty. Nieruchomość pod budowę solarów nie może być też zlokalizowana na terenie zagrożonym powodzią.

  Wśród innych pożądanych cech działki można wymienić objęcie gruntu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz utwardzoną drogę dojazdową.

   

  Bardzo ważnym aspektem jest nasłonecznienie działki. Grunty pod fotowoltaikę nie mogą być zacienione przez budynki, drzewa czy krzewy. Teren działki powinien być też płaski. Jeżeli Twoja ziemia nie spełnia tych wymogów, potencjalny dzierżawca będzie dążył do znacznego obniżenia czynszu należnego za udostępnienie mu gruntu.

   

  Nawet jeżeli Twoja działka nie ma wszystkich cech, których wymaga inwestor, to sprawa nie jest stracona. Wciąż możesz wynegocjować korzystne warunki finansowe ewentualnej umowy dzierżawy. Warto w tym zakresie wspierać się profesjonalnym pełnomocnikiem. Doświadczony adwokat lub radca prawny przedstawią dzierżawcy w Twoim imieniu wszystkie argumenty przemawiające za korzyściami z umowy dzierżawy właśnie Twoich gruntów i ustalą dla Ciebie możliwie najwyższą stawkę czynszu za ich udostępnienie.

   

  Zysk z dzierżawy pod fotowoltaikę

   

  Trzeba podkreślić, że ostateczne korzyści z wydzierżawienia gruntu pod fowoltaikę nie są wyrażone wyłącznie w wysokości czynszu. Musisz mieć na uwadze, że umowy dzierżawy gruntów rolnych pod farmy solarne to kontrakty zawierane na okres przynajmniej 20 lat, nierzadko nawet 30 lat. Dlatego szczególnie istotne jest zabezpieczenie interesów właściciela gruntu przez cały okres trwania umowy.

   

  W związku z powyższym opłacalność dzierżawy w dużej mierze zależy również od przerzucenia obowiązku ponoszenia kosztów podatków, ubezpieczeń nieruchomości i innych opłat związanych z utrzymaniem gruntu na dzierżawcę. Ponadto dobrze byłoby, gdybyś zastrzegł sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku braku terminowych płatności czynszu.

   

  Zobacz także: Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – umowa

   

  Pamiętaj też, że w czasie tak długiego czasu obowiązywania umowy, bardzo ważne są też warunki corocznej waloryzacji czynszu. W ten sposób w przyszłości możesz uniknąć ryzyka inflacji, a poza tym zapewnić sobie realny i stały dochód z tytułu dzierżawy.

   

  Podpowiem też, że w umowie dobrze umieścić zapis, zgodnie z którym dzierżawca odpowiada za demontaż i utylizację paneli po rozwiązaniu umowy. W przeciwnym wypadku ten obowiązek spadnie na Ciebie jako właściciela gruntu i będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty, których faktycznej wysokości za 20 czy 30 lat nie można dzisiaj przewidzieć.

   

  Ile można zarobić na fotowoltaice – podsumowanie

   

  Na pewno zgodzisz się ze mną, że wydzierżawienie ziemi rolnej pod panele słoneczne może stanowić bardzo atrakcyjne źródło dochodu. Negocjując warunki umowy, trzeba jednak liczyć się z faktem związania się wieloletnim zobowiązaniem. Z tego powodu umowa dzierżawy powinna być dokładnie zweryfikowana pod kątem potencjalnych problemów, które mogą spotkać Cię w przyszłości.

   

  Zanim zawrzesz umowę dzierżawy, skonsultuj więc jej treść z profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny zadbają o to, by Twój zysk z wykonywania dzierżawy był jak najwyższy i nieobciążony nadmiernym ryzykiem.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o fotowoltaikę?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Negocjujemy umowy dzierżawy nieruchomości położonych w CAŁEJ POLSCE! Wiemy ile płacą za ziemię pod fotowoltaikę.

   

  Udzielamy także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że wieloletnia dzierżawa to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu