artykul 777 kodeksu postepowania cywilnego

Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego – notarialne poddanie się egzekucji

Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) i zawarte w nim notarialne poddanie się egzekucji ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia każdego wierzyciela. Pozwala on na uzyskanie bardzo wysokiej jakości zabezpieczenia spłaty długu. Ma też szerokie zastosowanie w praktyce obrotu, na przykład jako zabezpieczenie umowy najmu. Dlatego, jeśli prowadzisz biznes lub często obracasz kapitałem, to art. 777 KPC powinien być jednym z tych przepisów, które są Ci doskonale znane.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy adwokata lub radcy prawnego, to możesz skorzystać z usług mojej Kancelarii. Udzielam także porad online oraz porad telefonicznych. Pomagam klientom z Całej Polski! Mogę wesprzeć Cię w takich obszarach jak:

 • Pomoc w dochodzeniu spłaty długów
 • Zabezpieczeniu spłaty długów
 • Analiza i weryfikacja umów.

  Tymczasem zapraszam do przeczytania wpisu nt. art. 777 KPC. Miłej lektury!

   

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego – czemu służy?

   

  W praktyce artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego służy do zabezpieczania spłaty zobowiązań. Żeby zrozumieć, dlaczego jest on taki ważny, musisz wiedzieć, jak wygląda dochodzenie wierzytelności od dłużnika w polskim systemie prawnym.

   

  Otóż jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie spłacić zobowiązania, to wierzyciel będzie musiał skorzystać z systemu dochodzenia wierzytelności. W Polsce, na ten system składają się 2 etapy:

  • Pierwszy etap, w którym uzyskujesz tytuł egzekucyjny,
  • Drugi etap, w którym uzyskujesz tytuł wykonawczy.

   

  W czasie pierwszego etapu celem wierzyciela jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Jest nim dokument, który stwierdza, że zobowiązanie dłużnika w ogóle istnieje oraz określa jego wysokość i zasady płatności. Tytułem egzekucyjnym może być np. wyrok sądu cywilnego, nakaz zapłaty albo akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Listę tytułów egzekucyjnych zawiera właśnie art. 777 § 1 KPC.

   

  Mając tytuł egzekucyjny, możemy przejść do drugiego etapu. Samo posiadanie tytułu egzekucyjnego (np. wyroku sądu) nie oznacza bowiem, że już można z nim iść do komornika, aby ściągnąć dług. Najpierw trzeba ten tytuł egzekucyjny uzbroić w tzw. klauzulę wykonalności. Ta ostatnia jest aktem, stwierdzającym, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania, a więc do ściągania na jego podstawie długu. Tytuł egzekucyjny uzbrojony w klauzulę wykonalności nosi nazwę tytułu wykonawczego. Dopiero posiadanie tytułu wykonawczego pozwala na skierowanie sprawy do komornika.

  Przeczytaj również – Jak sprawdzić ile ktoś ma długu?

  Problem w tym, że w normalnych okolicznościach dojście do momentu, w którym możemy udać się do komornika z prośbą o ściągnięcie długu, jest bardzo czasochłonne i długotrwałe. Zobacz, ile czasu zajmują poszczególne etapy:

  • Uzyskanie tytułu egzekucyjnego – może trwać nawet kilka lat. Wymaga bowiem przejście (często dwuinstancyjnego) postępowania sądowego, zakończonego prawomocnym wyrokiem
  • Uzyskanie tytułu wykonawczego (zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności) – to kwestia kilku dni.

   

  Zauważ, że aby przyspieszyć ściągnięcie długu, warto więc opracować sposób, aby ominąć etap polegający na uzyskaniu tytułu egzekucyjnego. W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu! Ale czy jest na to sposób?

   

  artykul 777 kodeksu postepowania cywilnego
  artykul 777 kodeksu postepowania cywilnego

   

  Poddanie się egzekucji aktem notarialnym

   

  Otóż sposób na to istnieje i jest zastrzeżony w art. 777 § 1 KPC. Zanim przejdę do meritum, spójrzmy jak brzmi opisywany przepis:

   

  Art. 777 § 1 KPC

  1. Tytułami egzekucyjnymi są:

  1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

  11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

  2) (uchylony);

  21) (uchylony);

  3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

  4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

  5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

  6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

   

  Jak widzisz, ten przepis zawiera listę tytułów egzekucyjnych. I jak widzisz, takim tytułem egzekucyjnym nie musi być wyrok sądu, którego uzyskanie zająć może Ci lata. Równie dobrze Twój dłużnik może poddać się egzekucji w akcie notarialnym! W ten sposób osiągniesz wiele korzyści, w tym:

  • nie będziesz musiał wytaczać powództwa,
  • zaoszczędzisz sporo pieniędzy (opłaty sądowe, koszt prawnika),
  • nie ponosisz ryzyka ewentualnego przegrania sprawy,
  • unikasz stresu.

   

  Natomiast zyskujesz już tytuł egzekucyjny! Musisz tylko uzbroić go w klauzulę wykonalności i już możesz rozpocząć prowadzenie egzekucji przy pomocy komornika. Pamiętaj, że mogę pomóc Ci ściągnąć Twoje wierzytelności – WINDYKACJA POZNAŃ.

  Przeczytaj również nasz artykuł na temat windykacji faktury – https://slupinska.eu/blog/windykacja-faktury/

   

  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

   

  Aby akt notarialny był tytułem egzekucyjnym, konieczne jest, by zawierał oświadczenie dłużnika w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji. Oświadczenie to powinno jednak zawierać wymagane informacje.

   

  Oświadczenie dłużnika złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC powinno zawierać następujące elementy:

  • określenie osób dłużnika i wierzyciela;
  • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
  • precyzyjne określenie świadczenia, które powinno zostać spełnione przez dłużnika, w tym podanie podstawy prawnej, z której wynika ten obowiązek;
  • termin spełnienia świadczenia lub zdarzenie, od którego uzależnione jest jego wykonanie.

   

  Jeżeli zaś chodzi o oświadczenie składane w związku z art. 777 § 1 pkt 5 KPC, musi ono zawierać następujące informacje:

  • określenie stron aktu;
  • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
  • wskazanie świadczenia pieniężnego, które powinno zostać spełnione;
  • określenie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku;
  • określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

   

  W przypadku oświadczenia składanego w sytuacji określonej w art. 777 § 1 pkt 6 KPC musi ono zawierać takie elementy jak:

  • określenie osób dłużnika i wierzyciela;
  • oświadczenie osoby, której rzecz, wierzytelność lub prawo jest obciążone hipoteką lub zastawem, która nie jest dłużnikiem osobistym, o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości, wierzytelności lub prawa, w celu zaspokojenia wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie;
  • określenie wysokości wierzytelności podlegającej zaspokojeniu;
  • wskazanie okoliczności, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji;
  • podanie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

   

  Jak widzisz, aby oświadczenie o poddaniu się egzekucji było skuteczne, należy zadbać o jego treść. Na szczęście wyręczy Cię w tym notariusz, którego rolą jest profesjonalne przygotowanie aktu.

   

  notarialne poddanie sie egzekucji
  notarialne poddanie się egzekucji

   

  Notarialne poddanie się egzekucji w praktyce

   

  Art. 777 KPC ma niezwykle istotne znaczenie w praktyce. Poniżej postanowiła opisać kilka przykładów, które bardzo często występują „w przyrodzie”.

   

  Art. 777 KPC a wydanie nieruchomości

   

  Regulacje zawarte w art. 777 KPC znacząco ułatwiają dochodzenie roszczeń związanych z wydaniem nieruchomości. Egzekucja polega w takiej sytuacji na przymusowym odebraniu rzeczy dłużnikowi i przekazaniu jej wierzycielowi.

   

  Na mocy art. 777 § 1 pkt 4 KPC dłużnik może poddać się egzekucji i zobowiązać się do wydania nieruchomości. W praktyce tego rodzaju operacja jest stosowana najczęściej w przypadku umów najmu.

   

  Jeżeli dłużnik nie zamierza dobrowolnie spełnić świadczenia, do którego zobowiązał się w akcie notarialnym, wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Następnym krokiem jest w takim przypadku skierowanie sprawy do komornika, który przystąpi do odebrania nieruchomości dłużnikowi.

   

  Art. 777 KPC a wynajem mieszkania

   

  Wiele osób posiada mieszkania, które wynajmuje w celu uzyskania dodatkowego dochodu. Tym samym pragną one zabezpieczyć swoje interesy, aby w razie konieczności móc pozbyć się lokatora, który nie wywiązuje się z zawartej umowy. W takich sytuacjach przydaje się właśnie art. 777 KPC.

   

  Przepis ten umożliwia szybkie przystąpienie do eksmisji lokatora, jak również przymusowe odzyskanie należności. Akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest bowiem tak samo ważny, jak wyrok sądowy. W praktyce oznacza to, że wystarczy zwrócić się do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności, aby następnie móc wszcząć postępowanie egzekucyjne. W ten sposób właściciel mieszkania może oszczędzić nie tylko swój czas, ale i pieniądze.

  Przeczytaj również – Jak napisać wezwanie do zapłaty mailem?

   

  Zabezpieczenie pożyczki a art. 777 KPC

   

  Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego może znaleźć również zastosowanie w przypadku umowy pożyczki. Akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może bowiem stanowić zabezpieczenie jej wykonania. W sytuacji, gdy dłużnik nie chciałby zwrócić pożyczonych pieniędzy, wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

   

  Po jej otrzymaniu można zwrócić się bezpośrednio do komornika, który podejmie czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Dzięki rozwiązaniom ujętym w KPC wierzyciel może zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

   

  zabezpieczenie pozyczki
  zabezpieczenie pożyczki

   

  Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego a komornik

   

  Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie wyroków oraz postanowień, które zapadły najczęściej w postępowaniach cywilnych. Najlepszym tego przykładem są wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę.

   

  Dla wielu wierzycieli komornik może okazać się niezwykle pomocnym sojusznikiem. Jednakże, aby móc skorzystać z jego wsparcia, należy przejść przez kilka etapów postępowania. Przede wszystkim trzeba posiadać tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

   

  Żeby uprościć procedurę ewentualnego dochodzenia wierzytelności, warto sporządzić akt notarialny, w którym dłużnik złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W takim przypadku, jeżeli nie będzie on chciał dobrowolnie spełnić świadczenia, które wynika z umowy, wierzyciel będzie miał prawo do wystąpienia do sądu na nadanie tytułowi egzekucyjnemu (w tej sytuacji aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może udać się do komornika, który rozpocznie czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy.

   

  art 777 kpc
  art 777 kpc

   

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego – podsumowanie

   

  Przepis z art. 777 KPC to świetny oręż w walce z niesumiennymi dłużnikami. Może być też wykorzystywany, jeśli w momencie zawierania umowy istnieją wątpliwości co do wypłacalności dłużnika lub jego intencji.

   

  Pamiętaj, że umowy pisane są na czas wojny. Oznacza to, że gdy wchodzimy z kimś w biznes, to z reguły jesteśmy optymistyczni co do rezultatów współpracy. Natomiast gdy zaczyna dziać się źle, wówczas strony dokładniej przyglądają się temu, na co się umówiły. Warto więc z wyprzedzeniem zabezpieczyć swoje ewentualne roszczenia. Negatywny scenariusz nie musi się spełnić, ale niewielkie koszty notarialne są naprawdę niewielką ceną za Twój spokojny sen.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z wierzytelnościami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o wierzytelności działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że ściąganie i zabezpieczanie spłaty zobowiązań to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Sprawdź jak mogę Ci pomóc w zakresie DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI!

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu