Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem przez rozchodzące się pary. Z poniższego artykułu dowiesz się jak przebiega takie postępowanie, ile kosztuje oraz jakie wiążą się z nim korzyści.

Czym jest rozwód za porozumieniem stron?

Czy wiesz, że fraza „rozwód za porozumieniem stron” to kolokwializm? Od strony formalnoprawnej nie istnieje taka instytucja. Nie możesz bowiem zawrzeć umowy ze swoim małżonkiem o rozwiązaniu małżeństwa. Czym jest więc rozwód za porozumieniem stron? Otóż to forma rozwodu bez orzekania o winie, w ramach którego strony starają się zamknąć proces już na pierwszej rozprawie, uzgodniwszy wcześniej wszystkie istotne warunki zakończenia małżeństwa.

Rozwód za porozumieniem stron – skutki

Po pierwsze, oszczędzasz swoje zdrowie i zdrowie swoich przyjaciół oraz członków rodziny . Musisz bowiem wiedzieć, że postępowanie rozwodowe często przybiera formę otwartej wojny, do której angażowane są wszystkie bliskie Tobie osoby. Nawet jeśli sam postanowisz być powściągliwy to adwokat lub radca prawny Twojego małżonka mogą postawić Ciebie bądź Twoich świadków w ogniu kłopotliwych pytań. Rozwód za porozumieniem stron pozwala uniknąć tego typu sytuacji i ryzyka późniejszego towarzyskiego ostracyzmu.

Po drugie, oszczędzasz czas. Jeśli jedna ze stron będzie dążyć do przedłużania postępowania, wspomniana wyżej wojna może przybrać strategię wojny pozycyjnej. Sprzyjają temu różne sztuczki procesowe, na czele z wzywaniem kilkunastu świadków. Zresztą, nawet gdy żadna ze stron nie zamierza celowo przedłużać postępowania, walka o orzeczenie winy jednego z małżonków może wydłużyć postępowanie do kilkunastu miesięcy. Rozwód za porozumieniem stron może skrócić postępowanie do jednej rozprawy.

Po trzecie, nie palisz doszczętnie mostów między Tobą a Twoim „byłym”. To szalenie ważne, jeśli doczekaliście się dzieci. W przypadku standardowego postępowania rozwodowego, po wielu miesiącach wzajemnych kłótni i bojów, często wraz z małżeństwem kończą się jakiekolwiek zdrowe relacje między małżonkami. A tymczasem trzeba jeszcze podzielić majątek, uregulować kwestie kontaktów z dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej. Porozwodowe spory małżonków często rezonują kolejnymi sporami sądowymi, tym razem dotyczących dzieci. To niezdrowa sytuacja, bo często dzieci stanowią ostatnią nić między byłymi małżonkami. Ta ostatnia nić przeradza się w ostatnie pole bitwy. Chyba nie muszę dodawać kto najbardziej na tym cierpi, prawda? Tymczasem pary decydujące się na rozwód za porozumieniem stron mają większą szansę na rozsądne ułożenie sobie relacji po rozwodzie.

Rozwód za porozumieniem stron – procedura

Procedura w przypadku rozwodu za porozumieniem stron jest niemal identyczna jak w przypadku standardowego rozwodu. Otóż jeden z małżonków powinien wnieść pozew o rozwód, a drugi – zgodnie z wytycznymi sądu – wnieść odpowiedź na pozew. Strony mogą, a nawet powinny, korzystać z różnych pełnomocników.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron istotnym są jednak stanowiska stron co do winy za rozkład pożycia. Żadna ze stron nie może bowiem domagać się orzekania o winie drugiej strony . W przeciwnym wypadku zajdzie konieczność przeprowadzania postępowania dowodowego w tym zakresie, co istotnie wydłuży postępowanie. Warto także ustalić zasady wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, a także zasady wykonywania kontaktów z dziećmi. Warto w tym celu przygotować odpowiednie porozumienie.

Musisz jednak wiedzieć, że  nawet w sprawie o rozwód za porozumieniem stron, sąd będzie przesłuchiwał małżonków celem ustalenia, że rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Oznacza to, że na pierwszej rozprawie zostaniecie przesłuchani. Aby przyspieszyć postępowanie, trzeba być przygotowanym na wyjaśnienie przed sądem, że więzi pomiędzy Wami zostały zerwane. O szczegółach przesłuchania możesz więcej przeczytać w artykule „Rozwód krok po kroku – podstawowe informacje ”.

Rozwód za porozumieniem stron a dzieci

Na rozprawę rozwodową warto przyprowadzić także przynajmniej jednego świadka. Dobrze, jeśli to członek rodziny (np. siostra, teść), który często gości w domu małżonków. Sąd może bowiem zechcieć ustalić, czy rozwód nie wpłynie w niekorzystny sposób na sytuację wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli by tak się stało, sąd może nawet nie udzielić rozwodu. Dlatego warto wesprzeć się zeznaniami osoby trzeciej – świadka będącego członkiem rodziny.

Ponadto w wyroku rozwodowym sąd reguluje zasady wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Poświęciłam temu zagadnieniu osobny wpis. Pamiętaj więc, aby ustalić już przed rozprawą, u którego z rodziców dzieci mają zamieszkać na stałe oraz jak mają zostać uregulowane kontakty. Im więcej szczegółów ustalicie, tym większa szansa na zakończenie sprawy już na pierwszej rozprawie.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

W przypadku wyroku rozwodowego zwykle mówimy o dwóch rodzajach alimentów. Pierwszy z nich to alimenty na małżonka. Drugi, to alimenty na dzieci.

Jeśli decydujecie się na rozwód za porozumieniem stron, to najczęściej odpadnie element orzekania o winie. Tym samym odpadnie problem alimentów na małżonka. Oczywiście od powyższej zasady istnieją pewne wyjątki, jak np. niedostatek jednego z małżonków. Wówczas alimenty mogą okazać się zasadne. Tego typu sytuacje z reguły nie idą jednak w parze z rozwodem za porozumieniem stron.

W przeciwieństwie do alimentów na małżonka, uregulowanie alimentów na dzieci to konieczność. Jeszcze zanim udacie się na rozprawę musicie więc dojść do porozumienia co do najważniejszych kwestii zw. z obowiązkiem alimentacyjnym. W szczególności powinniście ustalić kwotę alimentów płatną na rzecz każdego z dzieci, sposób płatności oraz jej termin. Więcej na temat sposobu ustalania wysokości alimentów na dzieci i małżonka znajdziesz w artykule „Alimenty dla mnie lub dzieci”.

Rozwód za porozumienie stron – podział majątku

Orzekanie o podziale majątku nie jest obowiązkowe w przypadku sprawy o rozwód. Jeśli zależy Ci na czasie, ten krok teoretycznie warto pominąć. Teoretycznie, ponieważ w praktyce decydując się na rozwód za porozumieniem stron, małżonkowie często „rozliczają” pewne niewymierne aspekty zw. z zakończeniem małżeństwa w ramach dzielonego majątku . Dlatego często głębiej do kieszeni musi sięgnąć ten z małżonków, który ma coś na sumieniu albo zależy mu na szybkim uzyskaniu rozwodu.

O sposobach podziału majątku pisałam już we wpisie „Podział majątku”. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron szczególnie interesującą jest możliwość notarialnego podziału majątku. To rozwiązanie w praktyce naprawdę działa. Rozchodzące się strony mają bowiem dużo czasu, aby ustalić detale związane z podziałem ich mienia, spisać je w formie porozumienia notarialnego i przedłożyć je w sądzie, podczas rozprawy rozwodowej.

Jeśli zdecydujesz się na notarialny podział majątku pamiętaj, aby skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Rejenci czuwają jedynie nad tym, aby porozumienie odpowiadało prawu. Tymczasem adwokat lub radca prawny będzie się także troszczył, aby w należyty sposób zabezpieczyć Twoje interesy . Tak jak już pisałam wcześniej, kwestie związane z podziałem majątku nierzadko bywają elementem większej układanki w ramach Twojej strategii procesowej. Warto więc zadbać o to, aby Twoje interesy były odpowiednio zabezpieczone i np. później nie okazało się, że pewne zapisy porozumienia są niemożliwe do wykonania w praktyce.

Oczywiście notarialny podział majątku jest droższy niż sądowy. Jeśli Cię jednak na to stać albo zależy Ci na czasie, serdecznie polecam ten sposób podziału.

Rozwód za porozumieniem stron – dokumenty

Z rozwodem za porozumieniem stron nie są związane jakiekolwiek inne dokumenty niż w standardowej procedurze rozwodowej. Powinieneś przygotować odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia Waszych wspólnych dzieci. Jeśli spisaliście intercyzę należy załączyć także i ją. Tak jak wspomniałam, rozwód za porozumieniem stron wymaga wniesienia pozwu i – na żądanie sądu – także odpowiedzi na pozew. Często zdarza się, że sąd wraz z doręczeniem wezwania złożenia odpowiedzi na pozew żąda także pewnych dodatkowych dokumentów – np. zaświadczenia o dochodach, PIT-ów itd. Nie bagatelizuj takiego żądania i przynieś te dokumenty na rozprawę. Nawet jeśli jesteście zgodni co do sposobu rozwiązania małżeństwa, sąd może zechcieć przejrzeć przygotowane przez Ciebie materiały.

Rozwód za porozumieniem stron – koszty

Jak widzisz rozwód za porozumieniem stron jest rozwiązaniem lepszym niż standardowy. Może też okazać się tańszy. W ostatecznym rozrachunku opłata stała od pozwu może wynieść zaledwie 150 złotych (na jednego małżonka). Napisałam w ostatecznym rozrachunku, ponieważ wnosząc pozew o rozwód wnosi się pełną opłatę stałą w wysokości 600 złotych, jednak jeśli małżonkowie wniosą zgodnie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, wówczas sąd zwróci powodowi 300 złotych, a pozostałe 300 złotych podzieli po połowie między małżonkami .

Trudniejszymi do określenia mogą okazać się koszty podziału majątku. Jak już pewnie wiesz, w sprawie rozwodowej sąd może ale nie musi podjąć się dzielenia Waszego majątku. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku o podział majątku wspólnego przez sąd, to ta przyjemność może Cię kosztować 1.000 złotych . W przypadku rozwodu za porozumienie stron małżonkowie zwykle wnoszą zgodny projekt podziału majątku. Wówczas koszt wpisu spada do 300 zł. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli małżonkowie zechcą dokonać podziału majątku u notariusza. Wówczas w zależności od wartości majątku koszt usługi notarialnej może wynieść od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych . Pamiętaj jednak, aby wcześniej dowiedzieć się ile kosztuje taka usługa i spróbuj negocjować cenę. Oczywiście zawsze możesz powierzyć sprawę nam, wówczas postaramy się wynegocjować dla Ciebie najlepsze warunki.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron zwykle odpadają opłaty sądowe od alimentów. Dzieje się tak, ponieważ sprawy o alimenty na rzecz dzieci zwolnione są z opłat sądowych. Jeśli zaś chodzi o alimenty płatne na rzecz jednego z małżonków, to przy rozwodach za porozumieniem stron problem ten w praktyce nie występuje. Można więc mówić o oszczędności kwoty rzędu 5% zasądzonej rocznej wartości alimentów na rzecz małżonka. Tyle bowiem wynosi wysokość opłaty obciążającej przegranego. To spora oszczędność.

W sprawach o rozwód za porozumieniem stron odpada także koszt opłaty 200 złotych, wnoszonej w przypadku żądania eksmisji jednego z małżonków . Z założenia bowiem żadna ze stron nie powinna domagać się eksmisji – mówimy bowiem o rozwodzie za porozumieniem stron.

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Zapraszam!

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie Poznania i okolic, a także mam oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola. Udzielam także konsultacji telefonicznych. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.