Rozwód a podatki

Rozwód a podatki – odpowiedzialność małżonków

Rozwód a podatki to zmorą rozchodzących się par. Zdarzają się sytuacje, w których mimo rozwodu trzeba ponieść odpowiedzialność finansową za swojego byłego małżonka.

Pewne są tylko śmierć i podatki. Zgodnie z tą maksymą – przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe małżonka nie ratuje nawet rozwód. Poniżej kompleksowo opiszę jaki wpływ na podatki ma sprawa rozwodowa i rozwiązanie w ten sposób małżeństwa.

Rozwód a podatki – solidarna odpowiedzialność

Wychodząc z sali sądowej po rozprawie rozwodowej, trzeba pamiętać o tym, że rozwód to nie koniec powiązań finansowych z małżonkiem. Rozwiedziony małżonek odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe ze zobowiązań, które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W praktyce odpowiedzialność solidarna oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od każdego z Was. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie przesłanki istnienia odpowiedzialności za zobowiązania rozwiedzionego małżonka, o których przeczytasz poniżej.

Przesłanki odpowiedzialności za zaległości podatkowe

Będziesz odpowiadał majątkowo za zaległości podatkowe byłego współmałżonka, jeżeli:

  • istniała pomiędzy Wami wspólność majątkowa,
  • egzekucja z majątku współmałżonka jest w części lub w całości bezskuteczna,
  • organ wydał odpowiednią decyzję dotyczącą Twojej odpowiedzialności za długi podatkowe byłego małżonka.

Rozwód a podatki – zakres odpowiedzialności

Musisz wiedzieć, że odpowiedzialność za długi podatkowe Twojego byłego małżonka nie obejmuje:

  • podatków niepobranych i podatków pobranych a niewpłaconych na rachunek urzędu skarbowego, gdy współmałżonek działał jako płatnik lub inkasent podatku,
  • odsetek za zwłokę,
  • oraz kosztów egzekucyjnych, które powstały po dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego Wasz rozwód.

Zaległość podatkowa powstała po rozwodzie

Twoja odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka może objąć również te zaległości, które powstały już po rozwodzie. Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w czasie trwania małżeństwa.

Jeżeli więc Twój małżonek nie uiścił podatku dochodowego za rok 2017, a rozwiedliście się w styczniu 2018 roku, Twoja odpowiedzialność obejmie również zaległość podatkową obejmującą podatek dochodowy za 2017 rok, mimo że powstała ona dopiero z dniem 30 kwietnia 2018 roku (termin uiszczenia podatku).

radca-prawny-rozwody-poznan, adwokat-rozwodowy-poznan, adwokat-rozwody-grudziadz, adwokat-rozwody-poznan, kancelaria-prawna-rozwody-poznan

Odpowiedzialność za długi a wspólność majątkowa

Twoja odpowiedzialność za zaległości podatkowe byłego współmałżonka jest związana ze wspólnością majątkową. Powstanie więc tylko jeżeli nie podpisałeś z małżonkiem intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową.

Gdy organ rozpocznie postępowanie podatkowe, w pierwszej kolejności sprawdzi czy pomiędzy małżonkami w ogóle istniała wspólność majątkowa oraz moment jej ustania. Pamiętaj, że podzielić majątek (w drodze spisania intercyzy) można w trakcie trwania małżeństwa i to bez groźby rychłego rozwodu.

Jeżeli interesuje Cię jakie skutki dla ewentualnego rozwodu powoduje intercyza, to więcej dowiesz się z artykułu „Intercyza a rozwód”.

Wyobraźmy sobie sytuację, że mąż przez 5 lat przed rozwodem nie odprowadzał podatku dochodowego za świadczone przez siebie usługi. Jednak małżonkowie 3 lata przed rozwodem podpisali intercyzę wprowadzając rozdzielność majątkową i dokonali podziału majątku wspólnego. W tej sytuacji żona odpowiada za długi podatkowe męża obejmujące tylko 2 lata przed podpisaniem umowy majątkowej.

Egzekucja z majątku rozwiedzionego małżonka

Egzekucja należności podatkowych z Twojego majątku może być wszczęta dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku Twojego byłego małżonka okaże się bezskuteczna – w całości lub w części. O Twojej odpowiedzialności organ orzeka w drodze decyzji.

W tej sytuacji pocieszeniem jest, że: odpowiedzialność jest ograniczona.

Rozwód a podatki – ograniczenie odpowiedzialności

Po rozwodzie za zaległości podatkowe Twojego byłego małżonka, odpowiadasz tylko do wysokości przypadającego Ci udziału w majątku wspólnym.

Gdy Wasz majątek został już podzielony – u notariusza/na drodze sądowej, to ustalenie granic Twojej odpowiedzialności nie będzie problemem. W drodze podziału majątku bowiem ustaliliście już wysokość Waszego majątku wspólnego i udziałów każdego z Was.

Pamiętaj, że egzekucja może objąć te składniki Twojego majątku, które nabyłeś po rozwodzie (bądź podpisaniu intercyzy). Ich wartość nie może jednak przekroczyć wartości Twojego udziału w majątku wspólnym.

Przedawnienie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za długi podatkowe byłego małżonka nie trwa wiecznie. Organ podatkowy nie może wydać decyzji o Twojej odpowiedzialności, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.

Omawiając to na przykładzie, jeżeli zaległość Twojego małżonka powstała w styczniu 2013 roku, to do dnia 31 grudnia 2018 roku organ podatkowy może wydać decyzję o Twojej odpowiedzialności.

Podział majątku wspólnego a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Jeżeli masz świadomość, że Twój małżonek notorycznie uchyla się od płacenia podatków, weź to pod uwagę w czasie podziału Waszego majątku wspólnego w toku postępowania rozwodowego.

Więcej na temat podziału majątku przy rozwodzie przeczytasz w artykule Jak podzielić majątek po rozwodzie?.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 61 646 00 40

tel. 68 419 00 45

tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

Zadzwoń: 61 646 00 40

Lub napisz: biuro@slupinska.eu