Naruszenie miru domowego – art. 193 KK

Naruszenie miru domowego – art. 193 KK

Naruszenie miru domowego to przestępstwo, które zostało spenalizowane w art. 193 Kodeksu karnego. Polega ono na wdarciu się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nieopuszczaniu takiego miejsca. 

Czym jest naruszenie miru domowego?

Przestępstwo naruszenia miru domowego zostało ujęte w art. 193 KK. W myśl tego przepisu, ochronie podlega bezprawne wdarcie się do cudzego:

 • domu,
 • mieszkania,
 • pomieszczenia,
 • „ogrodzonego terenu” – działki zabezpieczonej realnie wzniesioną, fizyczną przeszkodą,
 • lokalu o charakterze mieszkalnym, 
 • lokalu użytkowego i lokalu usługowego, przykładowo 👉 sklepy, magazyny, biura, garaże, a nawet piwnice.

 

Karalne jest nie tylko bezprawne wtargnięcie do takiego miejsca, ale i nieopuszczenie go wbrew żądaniu właściciela.

💡Przykład:

Sprawca, legalnie zaproszony jako gość na przyjęcie, wkroczył na posesję pokrzywdzonego, ale nie opuścił lokalu wbrew wyraźnemu żądaniu właściciela.

Kto może być sprawcą naruszenia miru domowego?

Sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być każdy. Możliwe jest zatem zakłócanie miru domowego przez sąsiadów.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż osoba, która dopuszcza się naruszenia miru domowego, nie może mieć żadnego prawa do miejsca, do którego się wdziera, przykładowo 👉 nie można być najemcą, czy też dzierżawcą danego obiektu.

Czy jest możliwe naruszenie miru domowego przez współmałżonka?

Jeśli małżonkowie pozostają małżeństwem, a drugi małżonek korzysta z mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, wówczas nie ma mowy o naruszeniu miru domowego  Zgodnie bowiem z art. 281 KRO, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Wskazówka 🧐

Sytuacja zmienia się po rozwodzie! Jeśli doszło do podziału majątku wspólnego, wówczas może mieć miejsce wiele sytuacji, w których zachowanie jednego z małżonków będzie wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 193 KK.

Kiedy jest możliwe naruszenie miru domowego przez współwłaściciela?

Jeżeli współwłaściciel wynajmuje lokal innej osobie, a następnie wdziera się do niego bez zgody najemcy, wówczas stanowi to naruszenie miru domowego. Nieco inaczej wygląda kwestia naruszenia miru domowego w przypadku sporu między współwłaścicielami.

W przypadku współwłasności ułamkowej co do zasady każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do korzystania z nieruchomości. Z tego powodu, trudno mówić o naruszeniu miru domowego.

Zakłócanie miru domowego hałasem 

Generowanie hałasu nie może stanowić naruszenia miru domowego w myśl przepisów prawa karnego. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń, można jedynie rozpatrywać je w kategoriach wykroczenia.

Wskazówka 😉

Hałas może stanowić immisję w rozumieniu prawa cywilnego. Z tego względu osobie, której spokój został naruszony, przysługuje roszczenie o zaprzestanie naruszenia.

Gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?

Wystarczy, że pokrzywdzony dokona zgłoszenia przestępstwa naruszenia miru domowego na Policji oraz złoży wniosek o ściganie. Po jego otrzymaniu Policja jest zobowiązana do podjęcia czynności. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 5 lat od chwili popełnienia czynu.

Z praktyki ⚖️

Niekiedy naruszenie miru domowego zostaje uznane za czyn o niskiej szkodliwości społecznej. W związku z tym, sprawca czynu może liczyć na:

 

Co grozi za naruszenie miru domowego?

Zgodnie z art. 193 Kodeksu Karnego osoba, która dopuszcza się naruszenia miru domowego, podlega:

 • grzywnie,
 • karze ograniczenia wolności albo
 • pozbawienia wolności do roku.

 

KARA ZA NARUSZENIE MIRU DOMOWEGO

Z praktyki ⚖️

Zdarza się, że sądy orzekają kary pieniężne na rzecz organizacji społecznych. Nadto uciążliwy bywa wpis do Krajowego Rejestru Karnego. Osoba, która w nim figuruje, jest uznawana przez określony w przepisach czas za karaną, a co za tym idzie, może mieć trudności ze znalezieniem pracy.

Odszkodowanie za naruszenie miru domowego

Naruszenie miru domowego stanowi naruszenie dóbr osobistych. W związku z powyższym, może wiązać się z koniecznością zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osoby, której to naruszenie dotyczyło.

Nietykalność mieszkania jest bowiem wymienionym wprost w art. 23 KC przykładem dobra osobistego. W praktyce wiąże się to jednak z:

 • 📝 koniecznością wystąpienia z powództwem o zadośćuczynienie,
 • ⚖️ rozpoczęciem sprawy cywilnej.

 

  Naruszenie miru domowego – art. 193 Kodeksu Karnego podsumowanie 

  ✔️ Mir domowy to inaczej prawo posiadacza lokalu do niezakłóconego korzystania z rzeczy, przykładowo 👉 mieszkania lub domu.

  ✔️ Naruszenie miru domowego jest przestępstwem na gruncie art. 193 Kodeksu karnego.

  ✔️ Sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być każdy.

  ✔️ Kiedy dojdzie do naruszenia miru domowego, należy zawiadomić Policję.

  ✔️ Osoba, której mir domowy został naruszony, może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

  Źródło:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu