Podsłuch jako dowód w sprawie rozwodowej

„Podsłuch” jako dowód w procesie rozwodowym

Do rozwodu trzeba się dobrze przygotować. Ważna jest nie tylko psychiczna gotowość do rozstania się z małżonkiem, ale również przygotowanie procesowej taktyki. Dlatego dowody trzeba zacząć zbierać odpowiednio wcześnie.

Pomogę Ci odpowiedzieć na pytanie, jakimi dowodami możesz posłużyć się przed sądem, żeby wykazać wszystkie swoje racje i czy wolno Ci użyć nagrania jako dowodu przeciwko małżonkowi.

Dowody w postępowaniu rozwodowym

W polskiej procedurze cywilnej istnieje niczym nieograniczony katalog dowodów i zasada ich swobodnej oceny. W praktyce oznacza to, że nie istnieją żadne formalne reguły przedstawiania dowodów przed sądem. Nie ma również obostrzeń co do tego, co może stanowić dowód na poparcie Twoich stwierdzeń.

W sprawach rozwodowych najczęściej spotykam się z dowodami z korespondencji, wiadomościami e-mail, zeznaniami świadków i różnego rodzaju fotografiami. Często też udaje się utrwalić rozmowy na nagraniach (mimo woli strony przeciwnej) i wiele z nich strony przedstawiają przed sądem w czasie sprawy rozwodowej.

Jeżeli zastanawiasz się, co jeszcze powinieneś zrobić planując rozwód, to zachęcam Cię do lektury artykułu: Jak przygotować się do rozwodu?

Nagranie dźwiękowe jako dowód

Często spotykam się z opinią, że nie można użyć jako dowodu nagrania rozmowy, które uzyskano bez wiedzy drugiej strony. Jednak nie do końca mogę się z tym zgodzić.

Prawdą jest, że istniało wiele wątpliwości, czy sądy powinny dopuszczać dowody z nagrań rozmów lub z podsłuchu założonego u małżonka.

Jednak wiele z tych problemów rozwiązał Sąd Najwyższy. Obecnie sprawa wygląda następująco. Nie istnieje żaden zakaz, który powodowałby, że nie możesz posłużyć się nagraniem w jakikolwiek sposób uzyskanym bez wiedzy Twojego małżonka i ewentualnie innej osoby, która na tym nagraniu się wypowiada.

Niezależnie więc od tego, czy nagrałeś swoją rozmowę z małżonkiem, czy założyłeś mu podsłuch i nagrałeś jego rozmowę o z kimś innym, możesz posłużyć się tym przed sądem. Ale pamiętaj, żeby wybrać te nagrania, któ re mają znaczenie dla całości sprawy i wyraźnie wykazują Twoje racje.

„Podsłuch ” a nadużycia

Pozyskując nagrania, musisz pamiętać, że istnieje duże ryzyko nadużyć i pozyskania tych dowodów w nieuczciwy sposób. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której jedna strona celowo prowokuje drugą, by nagrać kłótnię, która tak naprawdę nie ma znaczenia dla sprawy i nie odzwierciedla obiektywnie relacji małżonków.

Dlatego muszę Cię na to uczulić. Nagrania muszą sprawiać wrażenie obiektywnych. W przeciwnym wypadku Twój małżonek na pewno będzie podnosić, że jest ono nieobiektywne albo, że pozyskałeś je w nieuczciwy sposób. Wtedy sąd może wykluczyć nagranie z materiału dowodowego.

Może się też zdarzyć, że sąd nie dopuści potajemnego nagrania ze względu na jego treść (np. wulgaryzmy) albo gdy uzna, że jest po prostu nieistotne dla całości sprawy rozwodowej.

Czy warto korzystać z nagrań?

Odpowiedź jednoznacznie brzmi tak. Nawet jeżeli sąd oddali Twój wniosek o dopuszczenie dowodu, z któregoś z nagrań to istnieje szansa, że sąd odwoławczy oceni to inaczej w przypadku ewentualnej apelacji.

Przezorny zawsze zabezpieczony, więc w toku przygotowań do rozwodu przedstaw wszystkie zebrane przez Ciebie nagrania swojemu pełnomocnikowi. Radca prawny lub adwokat wskażą Ci, które nagrania są przydatne. Natomiast jeżeli, nie założyłeś jeszcze przysłowiowego „podsłuchu”, to również skonsultuj to z pełnomocnikiem.

Agencja detektywistyczna

Również pomoc przy zdobywaniu dowodów tego typu może zaoferować profesjonalna agencja detektywistyczna. Pamiętaj, że podmioty tego typu mogą wyręczyć Cię w zbieraniu nagrań rozmów Twojego małżonka.

Więcej na temat roli detektywa w postępowaniu rozwodowym dowiesz się tutaj: Raport detektywa jako dowód zdrady.