Jak sprzeciwić się budowie fermy lub kurnika?

Budowa fermy drobiu lub chlewni nierzadko wiąże się z potężnymi oporami mieszkańców. Nie jest bowiem tajemnicą, że zamieszkiwanie nieopodal takiego obiektu może się wiązać z różnymi uciążliwościami. Tego typu inwestycja nie jest także łatwa do realizacji po stronie inwestora. Wymaga bowiem wydania m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W praktyce to ona determinuje, czy inwestor będzie mógł zrealizować zamierzone przedsięwzięcie.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Jest ona decyzją administracyjną określającą środowiskowe warunki, jakie inwestor zobowiązany jest spełniać przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Takiej decyzji wymagają przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Niewątpliwie do takich inwestycji zaliczają się fermy zwierzęce. W przedmiocie budowy kurników i chlewni wniosek rozpoznaje burmistrz, bądź odpowiednio wójt albo prezydent miasta. Istotnym pytaniem jest, kiedy wójt może odmówić wydania decyzji środowiskowej.

Kiedy wójt może odmówić wydania decyzji środowiskowej.

Po pierwsze, gdy zachodzi niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został w danej gminie uchwalony. Drugą przesłanką odmowy jest brak zgody inwestora na realizację przedsięwzięcia w inny sposób niż pierwotnie przez niego proponowany. Mowa tu o sytuacji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika możliwość realizacji inwestycji wyłącznie w innym wariancie niż planowany. Ponadto organ odmówi wydania decyzji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wyniknie, że planowane przedsięwzięcie może negatywnie wpływać na obszar Natura 2000, a jednocześnie za jego realizacją nie przemawia interes publiczny i nie istnieją żadne rozwiązania alternatywne. Po czwarte, organ nie wyda decyzji środowiskowej, gdy doszło do odmowy uzgodnienia warunków realizacji projektu albo inne odpowiednie organy sporządziły negatywną opinię. Brana pod uwagę będzie tutaj opinia generalnego bądź regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub ministra środowiska, w zależności od charakteru i wielkości inwestycji. Ostatnim powodem odmowy wydania decyzji środowiskowej jest sytuacja, w której z oceny wpływu projektu na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może doprowadzić do nieosiągnięcia tzw. celów środowiskowych, które zostały ujęte w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza (terenu, z którego wody spływają do danej rzeki).

Niechęć mieszkańców to słaba przeszkoda.

Należy pamiętać, że organ wydający decyzję nie może wydać rozstrzygnięcia negatywnego dla wnioskodawcy, gdy nie zachodzi przynajmniej jedna z wyżej wskazanych sytuacji. Nie ma możliwości, by burmistrz rozpatrzył sprawę wedle swojego uznania. Mieszkańcy sprzeciwiający się budowie fermy powinni więc wykazać, że doszło do ziszczenia się jednej z ww. okoliczności. Wszelkie inne argumenty, choć „po ludzku” pozornie zasadne, od strony prawnej okażą się nieskuteczne.

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Autor
Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

 Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

 

Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu