• Przygotowujemy projekty testamentów, które skutecznie oddają wolę spadkodawcy.
 • Doradzamy w skutecznym planowaniu sukcesji, w szczególności w skomplikowanych sprawach, w których przedmiotem dziedziczenia są nieruchomości, przedsiębiorstwa, akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 • Doradzamy w jaki sposób skutecznie przekazać majątek dzieciom lub innym bliskim osobom, aby zabezpieczyć klientów.
 • Reprezentujemy klientów przed sądem we wszelkiego rodzaju sprawach spadkowych, w tym postępowaniu o stwierdzenie dziedziczenia oraz w postępowaniu o dział spadku.
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o zachowek, w tym także pomagamy oszacować jego wysokość i zasadność dochodzenia roszczenia.
 • Reprezentujemy klientów w negocjacjach mających na celu polubowne rozwiązanie sporów majątkowych po zmarłym.
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o niegodność dziedziczenia oraz wydziedziczenie.
 • Doradzamy w jaki sposób doprowadzić do unieważnienia darowizn lub wzruszenia innych przysporzeń majątkowych dokonanych przez zmarłego.
 • Doradzamy w sprawach, w sprawach zw. z nieważnością testamentu, w tym złożonego pod wpływem błędu, groźby lub przymusu.
 • Doradzamy w sprawach, w których doszło do ukrycia, zniszczenia lub podrobienia testamentu.
 • Doradzamy w sprawach o długi spadkowe i analizujemy ryzyko związane z przyjęciem spadku.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Sukcesja majątkowa i planowanie dziedziczenia
 • Dochodzenie zachowku w sądzie
 • Reprezentowanie w sądowym postępowaniu spadkowym
 • Podważenie testamentu
 • Odwołanie zapisu lub darowizny

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak zapisać majątek jednemu spadkobiercy?
 • Jak skutecznie sporządzić testament?
 • Jak podważyć testament?
 • Jak odwołać darowiznę lub umowę dożywocia?
 • Jak przeprowadzić dział spadku?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne