• Analizujemy sprawę na etapie przedsądowym, w szczególności czy dochodzenie wierzytelności rokuje powodzeniem.
 • Szacujemy ryzyko wystąpienia okoliczności utrudniających skuteczne egzekwowania wierzytelności, jak przedawnienie roszczenia, trudności w przeprowadzeniu dowodu, niewypłacalność dłużnika.
 • Prowadzimy „miękką” windykację wierzytelności, prowadząc negocjacje z dłużnikiem w przedmiocie dobrowolnego spłacenia zadłużenia.
 • Przygotowujemy projekty porozumień regulujących dobrowolne, nierzadko ratalne, spłacanie zadłużenia.
 • Przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę sądową.
 • Występujemy w imieniu wierzyciela na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, dążąc do uzyskania przeciwko niemu nakazu zapłaty bądź wyroku.
 • Prowadzimy i koordynujemy czynności w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Pozwy o zapłatę wierzytelności
 • Wezwania do zapłaty
 • Analiza dopuszczalności sądowego dochodzenia zapłaty
 • Negocjacje i ugody

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak skutecznie ściągnąć wierzytelności?
 • Jak pozwać dłużnika?
 • Jak prowadzić skuteczną egzekucję komorniczą?
 • Jak ustalić adres dłużnika?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne