• Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości, a także analizę ryzyka związanego z zakupem, najmem bądź dzierżawą nieruchomości. Pomagamy bezpiecznie nabyć i sprzedać nieruchomość.
 • Reprezentujemy klientów w postepowaniach wieczystoksięgowych.
 • Reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach o podział nieruchomości wspólnej, o zasiedzenie nieruchomości, a także w sprawach związanych z podziałem nieruchomości w związku z dziedziczeniem.
 • Zajmujemy się obsługą prawną inwestycji, których przedmiotem jest budowa obiektów handlowych, hal produkcyjnych, budynków mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych.
 • Doradzamy właścicielom kamienic, budynków wielorodzinnych, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, w tym reprezentujemy ich w sądowym dochodzeniu należności czynszowych, zaskarżaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych.
 • Prowadzimy sprawy o zwrot nieruchomości i naruszenie jej posiadania, w tym także spory o własność nieruchomości.
 • Tworzymy i opiniujemy umowy dotyczące sprzedaży, najmu, najmu wielkopowierzchniowego, komercjalizacji, dzierżawy, darowizny, dożywocia – i inne umowy dotyczące nieruchomości.
 • Doradzamy przy transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości rolnych.
 • Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań za zlokalizowane na nieruchomościach urządzenia przesyłowe oraz sprawy z zakresu służebności przesyłu (np. wody, gazu, energii elektrycznej).
 • Doradzamy i reprezentujemy w sprawach w sporach o nieruchomości w sprawach przed organami władzy publicznej, w tym przed organami samorządu terytorialnego.
 • Doradzamy w sprawach o legalizację samowoli budowlanych, w tym także tzw. „starych” samowoli budowlanych sprzed 1994 r.
 • Stale współpracujemy z kancelarią notarialną, w celu zapewnienia naszym klientom szybkiej i najwyższej jakości pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Audyt prawny nieruchomości
 • Umowy sprzedaży nieruchomości
 • Odszkodowanie za słupy energetyczne
 • Legalizacja samowoli budowlanej
 • Spory o własność nieruchomości

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak dokonać podziału nieruchomości wspólnej?
 • Jak zasiedzieć nieruchomość?
 • Jak zalegalizować samowolę budowlaną?
 • Jak bezpiecznie nabyć nieruchomość?
 • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?
 • Jak uzyskać odszkodowanie za urządzenia przesyłowe?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne