• We wszelkich sprawach rodzinnych dążymy w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sprawy, mając na uwadze przede wszystkim troskę o dobre relacje między stronami i dobro małoletnich dzieci. Staramy się robić wszystko by zaangażowanie radcy prawnego do prowadzenia sprawy nie doprowadziło do pogorszenia relacji między stronami, a wręcz przeciwnie – aby na skutek polubownego załatwienia sprawy, obowiązki ciążące na zainteresowanym były chętniej i sumienniej wykonywane.
  • Reprezentujemy klientów w sprawach o alimenty na dzieci, w szczególności w sprawach o uzyskanie alimentów, podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów.
  • Pomagamy oszacować rozsądna kwotę alimentów, realną do uzyskania w sądzie.
  • Pomoc w uzyskaniu alimentów za okres sprzed złożenia powództwa.
  • Reprezentujemy klientów dochodzących alimentów od dzieci, pomagając im w szczególności na ocenie zasadności wystąpienia z tego typu roszczeniem.
  • Reprezentujemy dzieci, od których rodzice domagają się zasądzenia bezzasadnych alimentów.
  • Doradzamy w sprawach o pochodzenie dziecka, w szczególności w sprawach o ustalenie i uznanie ojcostwa, a także w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa.
  • Reprezentujemy klientów w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a także w sprawach o wykonywanie władzy rodzicielskiej – zarówno na etapie negocjacji jak i w sądzie.
  • Pomagamy w negocjowaniu i redagowaniu planów wychowawczych i zasad sprawowania opieki naprzemiennej
  • Doradzamy w sprawach związanych z zabezpieczeniem przyszłości dziecka, w tym w ramach zarządzania majątkiem dziecka.
  • Pomagamy w przymusowym ściąganiu alimentów z wykorzystaniem egzekucji komorniczej.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

Zasądzenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów na dzieci
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Komornicza egzekucja alimentów
Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
Zarządzanie majątkiem dziecka

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

Jak podwyższyć alimenty?
Jak uzyskać alimenty na dziecko?
Jak nie płacić alimentów rodzicowi?
Jak ustalić ojcostwo?
Jak zaprzeczyć ojcostwu?
Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne