• Jedną z głównych przyczyn upadłości przedsiębiorstw jest brak płynności finansowej. Dlatego oferujemy pomoc w jej przywróceniu.
 • Ogromne doświadczenie w reprezentacji przed sądem.
 • Pomoc w ściąganiu wierzytelności wynikających z nieopłaconych faktur VAT.
 • Świadczymy pomoc zarówno w ramach negocjacji z dłużnikiem, szukając sposobu na dobrowolną spłatę zadłużenia, jak i reprezentując klientów przed sądem.
 • Doradzamy klientom w zakresie zasadności dochodzenia spłaty wierzytelności, w szczególności w obliczu ryzyka przedawnienia długu bądź niewypłacalności dłużnika.
 • W przypadku windykacji przedsądowej, wzywamy dłużnika do zapłaty pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Nierzadko jest to wystarczające do nakłonienia dłużnika do spłacenia wierzytelności i uniknięcia niepotrzebnych kosztów.
 • W przypadku utrudnionego kontaktu z dłużnikiem, np. zwracania korespondencji, podejmujemy działania administracyjne w celu ustalenia aktualnego adresu dłużnika.
 • W razie bezskutecznej windykacji przedsądowej kierujemy sprawę do sądu.
 • Zapewniamy kompleksową reprezentację klienta w sądzie, w szczególności przygotowujemy pozew, przygotowujemy pisma procesowe w toku sprawy.
 • Jeśli uznamy to za celowe, występujemy o zabezpieczenie roszczenia.
 • Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego (jakim jest np. wyrok sądu) doprowadzamy do nadania klauzuli wykonalności.
 • Najczęściej prowadzimy sprawy przed sądami rejonowymi w Poznaniu, Sądem Rejonowym w Grudziądzu oraz Sądem Rejonowym w Świeciu – z uwagi na siedziby Kancelarii i jej oddziałów. W praktyce prowadzimy sprawy przed sądami na obszarze całej Polski.
 • Po zakończeniu etapu sądowego sprawę kierujemy do komornika sądowego, jednocześnie czuwając nad zapewnieniem odpowiedniego tempa prowadzenia egzekucji oraz weryfikując zasadność podejmowanych czynności.
 • Wreszcie, oferujemy elastyczne zasady naszego wynagradzania. Chętnie godzimy się na wynagrodzenie w formie określonego „procentu” od wyegzekwowanej kwoty.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

Pozew o zapłatę
Wezwanie do zapłaty
Zabezpieczenie wierzytelności
Sądowa windykacja należności
Koordynowanie egzekucji komorniczej
pozasądowe dochodzenie wierzytelności
Ugody z dłużnikami

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

Jak napisać pozew o zapłatę?
Jak zmusić dłużnika do zapłaty?
Jak ściągnąć dług?
Jak ocenić wypłacalność dłużnika?
Jak doprowadzić do ugody z dłużnikiem?
Jak odnaleźć adres dłużnika?

Ściąganie wierzytelności

Relacje z urzędami i podatki

Obsługa korporacyjna

Sprawy budowlane

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Agencje pracy

Własność intelektualna