• Dla naszych klientów dobieramy odpowiednie formy prowadzenia działalności gospodarczej do specyfiki biznesu klienta i ryzyka związanego z jego prowadzeniem.
 • Współpracujemy z biurem rachunkowym oraz doradcą podatkowym. Jesteśmy więc w stanie dobrać odpowiednie rozwiązania pod kątem optymalizacji podatkowej.
 • Zakładamy wszystkie typy spółek prawa handlowego: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.
 • Zakładamy także spółki celowe (SPV) dedykowane konkretnym inwestycjom bądź przeznaczone do wytransferowania ryzyka.
 • Jeśli klient działa pod presją czasu albo gdy nie potrzebuje złożonych struktur, rejestrujemy spółki (w tym zwłaszcza spółki z o.o.) przez Internet.
 • Pomagamy w przekształceniach kapitałowych między spółkami.
 • Przygotowujemy projekty umów między wspólnikami, umów inwestycyjnych, statutów, regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów korporacyjnych.
 • Obsługujemy procesy inwestycyjne, w tym tworzymy w ramach tych procesów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Obsługujemy zebrania organów spółek, w tym przygotowujemy dokumentacje na posiedzenia zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
 • Doradzamy w procesach podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego, a także w relacjach między wspólnikami lub akcjonariuszami, w szczególności polegających na wyłączeniu wspólnika lub akcjonariusza ze spółki, wykonywanie praw z akcji i innych praw korporacyjnych.
 • Reprezentowanie członków organów (członków zarządów, rad nadzorczych) w sprawach w przedmiocie odpowiedzialności tych osób w zw. z pełnioną funkcją.
 • Doradzamy w procesach likwidacji wszelkich spółek, w tym spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, a także spółek cywilnych, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Reprezentujemy właścicieli spółek w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności relacjach z syndykiem masy upadłości.
 • Pomagamy chronić majątek spółki przed agresywnymi praktykami wierzycieli, w tym w ramach postępowania upadłościowego.
 • Przeprowadzamy audyty prawne relacji wewnątrzkorporacyjnych, ryzyka, zobowiązań, spraw pracowniczych. Pomagamy zoptymalizować procesy zachodzące w firmie i ograniczyć ryzyko.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Zakładanie spółki z o.o.
 • Zakładanie spółki jawnej
 • Zakładanie spółki komandytowej
 • Zakładanie spółki akcyjnej
 • Zabezpieczanie członków zarządów i rad nadzorczych
 • Obsługa rad nadzorczych i zarządów
 • Reprezentowanie przed syndykiem
 • Likwidacja spółki

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak założyć spółkę z o.o.?
 • Jak założyć spółkę jawną?
 • Jak założyć spółkę komandytową?
 • Jak założyć spółkę akcyjną?
 • Jak uchronić majątek przed syndykiem?
 • Jak zlikwidować spółkę cywilną?
 • Jak pozwać wspólników spółki?
 • Jak pozwać członka zarządu spółki z o.o.?

Ściąganie wierzytelności

Relacje z urzędami i podatki

Obsługa korporacyjna

Sprawy budowlane

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Agencje pracy

Własność intelektualna