• Pomagamy osobom, które otrzymały pozew i znajdują się pod presją czasu złożenia odpowiedzi na pozew.
 • Reprezentujemy pozwanych w sprawach, w których wydano przeciwko nim nakaz zapłaty, w tym przygotowujemy zarzuty, sprzeciwy i inne środki zaskarżenia.
 • Doradzamy dłużnikom w jaki sposób skutecznie restrukturyzować zadłużenie, tworzymy plany spłaty zadłużenia, pomagamy optymalizować przychody i wydatki.
 • Prowadzimy działania antywindykacyjne mające na celu uniemożliwienie dochodzenia wierzytelności bezspornych, planujemy strategie zmierzające do zabezpieczenia majątku na wypadek egzekucji.
 • Prowadzimy negocjacje z wierzycielami w imieniu dłużników, redagujemy i opiniujemy ugody, regulujące dobrowolną spłatę zadłużenia.
 • Reprezentujemy dłużnikom w postępowaniach, w których prowadzona jest egzekucja komornicza.
 • Wnosimy środki zaskarżenia w sprawach egzekucyjnych, w tym skargi na czynności komornicze, powództwa opozycyjne, a także powództwa ekscydencyjne, prowadzimy działania zmierzające do wstrzymania egzekucji.
 • Reprezentujemy dłużników w sprawach wytoczonych przez fundusze sekurytyzacyjne.
 • Prowadzimy sprawy na rzecz dłużników przeciwko, którym dochodzi się odpowiedzialności z weksli.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Powództwa przeciwegzekucyjne
 • Reprezentowanie w sprawach sądowych i w czasie egzekucji komorniczej
 • Odpowiedzi na pozew
 • Sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Obrona przed funduszami sekurytyzacyjnymi

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak wstrzymać egzekucję?
 • Jak przygotować odpowiedź na pozew?
 • Jak uchronić się przed komornikiem?
 • Jak wnieść zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty?
 • Jak umorzyć część długów?
 • Jak bronić się przed wekslem?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne