• Для наших клієнтів ми підбираємо оптимальну організаційно-правову форму діяльності з урахуванням специфіки бізнесу та ризиків, пов’язаних з цією діяльністю.
 • Співпрацюємо з бухгалтерським бюро та податковими консультантами. Тому можемо вибрати правильні рішення для оптимізації Ваших податків.
 • Проводимо реєстрацію всіх видів господарських товариств: повні товариства, партнерські товариства, товариство з обмеженою відповідальністю, командитні товариства, акціонерні товариства.
 • Реєструємо Компанії спеціального призначення (SPV) з метою мінімізації ризиків чи для конкретного інвестиційного проекту.
 • Якщо клієнт має щільний графік роботи або коли не потрібно розробляти складну організаційну структуру підприємства, то така реєстрація (в тому числі ТОВ) проводиться через Інтернет.
 • Допомагаємо у проведенні операцій з перетворення товариств.
 • Готуємо проекти угод між членами товариства, проекти інвестиційних договорів, проекти статутів, положень та інші внутрішні корпоративні документи.
 • Обслуговуємо інвестиційні проекти, включаючи створення в рамках цих проектів товариства з обмеженою відповідальністю.
 • Обслуговуємо компанії при проведенні засідань її органів, включаючи підготовку документації для засідань органу правління, спостережної ради, загальних зборів акціонерів.
 • Представляємо клієнтів у справах що стосуються Національного судового реєстру.
 • Консультуємо у питаннях щодо збільшення та зменшення статутного капіталу, а також у відносини між партнерами чи акціонерами, зокрема, щодо виключення члена чи акціонера з товариства, здійснення прав щодо акцій та інших корпоративних прав.
 • Представляємо інтереси членів органів товариства (правління, наглядових рад) у справах про відповідальність цих осіб у зв’язку з виконуваними функціями
 • Консультуємо з питань проведення ліквідації всіх видів товариств, зокрема, повних товариств,  партнерських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, командитно-акціонерних товариств, акціонерних товариств, а також простих товариств, фондів і організацій.
 • Представляємо інтереси власників компаній у справі про встановлення банкрутства та реструктуризації, включаючи, зокрема, відносини з тимчасовим адміністратором.
 • Допомагаємо захистити активи компанії від нечесних дій кредиторів, у тому числі в рамках процедури встановлення банкрутства.
 • Проводимо юридичний аудит щодо внутрішніх корпоративних відносин, оцінки ризиків, зобов’язань та у сфері трудових відносин . Допомагаємо оптимізувати внутрішні процеси та зменшити ризики.
 • Допомагаємо у прийнятті поточних рішень, пов’язаних з управлінням компанією.

Корпоративне обслуговування

 • Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю
 • Реєстрація повного товариства
 • Реєстрація командитного товариства
 • Реєстрація акціонерного товариства
 • Юридична підтримка членів правління та наглядових рад
 • Правовий супровід наглядових рад та правління
 • Представлення інтересів компанії перед тимчасовим адміністратором
 • Ліквідація товариств

На які питання відповімо?

 • Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю?
 • Як зареєструвати повне товариство?
 • Як зареєструвати командитне товариство?
 • Як зареєструвати акціонерне товариство?
 • Як захиститити від ліквідації майна тимчасовим адміністратором?
 • Як ліквідувати просте товариство?
 • Як пред’явити позов до інших учасників товариства?
 • Як пред’явити позов члену правління товариства з обмеженою відповідальністю?

Kontakt

Stopka

Stopka oferty biznesowej

Zespół

Blog

Strona główna

Jak przygotować się do rozwodu?

Нерухомість

Стягнення заборгованості

Кредити у швейцарських франках

Відносини з органами виконавчої влади та податкові питання

Допомога боржникам

Корпоративне обслуговування

Стягнення заборгованості

Справи про будівництво

Відшкодування

Договори та положення

Справи, пов’язані зі страхуванням життя

Трудове право

Для Вас

Агенства з працевлаштування

Інтелектуальна власність

Аліменти та сімейні справи