Niezapłacenie podatku w terminie

Już Beniamin Franklin wiedział, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.  A co jeśli nie uda nam się zapłacić podatku w terminie? Urząd ma prawo żądać od nas zapłaty odsetek, ale czy czegoś jeszcze? Niestety tak. Grozi nam wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Z punktu widzenia naczelnika urzędu skarbowego niezapłacenie podatku terminie... Czytaj więcej