Skutki niestawiennictwa na rozprawie rozwodowej

Nieobecność w sądzie           

Jeżeli jesteś w trakcie sprawy rozwodowej i zastanawiasz się, co stanie się, jeżeli nie pojawisz się w sądzie na rozprawie to ten artykuł na pewno Cię zainteresuje. Wszystko zależy od tego czy to Ty złożyłeś pozew rozwodowy (tzn. jesteś powodem w sprawie) czy zrobił to Twój małżonek (w takiej sytuacji jesteś pozwanym).

Nieobecność stron na rozprawie rozwodowej

Ogólna zasada jest taka, że rozprawa rozwodowa odbywa się także pod nieobecność stron. Sąd może procedować i wydać wyrok niezależnie od tego czy Ty i Twój małżonek stawicie się na rozprawie.

Istnieją jednak wyjątki – w zależności od tego czy nieobecnym jest pozwany czy powód.

Nieobecność powoda na posiedzeniu

Jeżeli złożyłeś pozew o rozwód i nie pojawisz się na pierwszej posiedzeniu  rozprawie rozwodowej, to sąd zawiesi postępowanie.

Możesz jednak usprawiedliwić swoją nieobecność, przedstawiając dowód, że nie mogłeś stawić się na posiedzeniu z powodu przeszkody (np. miałeś wypadek samochodowy bądź pociąg spóźnił się o kilkadziesiąt minut) lub przedstawić zwolnienie lekarza sądowego. Wtedy sąd nie będzie miał podstaw by zawieszać postępowania.

Weź pod uwagę, że zawieszenie postępowania przedłuża sprawę. Może zostać podjęte na Twój wniosek dopiero po 3 miesiącach od dnia zawieszenia. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu roku, to sąd umorzy postępowanie.

Jeśli jednak na pierwszym posiedzeniu stawi się Twój pełnomocnik, to sąd nie zawiesi postępowania mimo Twojej nieobecności. Pamiętaj jednak, że i tak będziesz musiał pojawić się przed sądem przynajmniej raz – sąd w trakcie rozprawy rozwodowej obowiązkowo przeprowadza dowód z przesłuchania stron.

Nieobecność pozwanego na posiedzeniu

Jeżeli Twój małżonek wniósł pozew rozwodowy, to Twoja obecność zasadniczo nie jest wymagana na żadnym etapie postępowania. Musisz jednak pamiętać, że w takiej sytuacji może zapaść wyrok zaoczny.

adwokat rozwodowy poznań, adwokat rozwody poznań, adwokat świecie, adwokat grudziądz rozwody

Wyrok zaoczny w sprawie rozwodowe

Jeżeli:

  • nie pojawisz się na posiedzeniu sądu,
  • pojawisz się na posiedzeniu, ale nie weźmiesz udziału w sprawie – nie złożysz odpowiedzi na pozew ani żadnych wniosków dowodowych,

to sąd może wydać wyrok zaoczny.

Oznacza to, że Twoja bierna postawa nie powstrzyma wydania wyroku rozwodowego. Sąd rozwodowy powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe i nie może z góry uznać za prawdziwe twierdzeń powoda mimo biernej postawy pozwanego. Teoretycznie więc sąd, mimo Twojej nieobecności, powinien rzetelnie przeanalizować sprawę i wydać sprawiedliwy, obiektywny wyrok.

Pamiętaj jednak, że nie biorąc udziału w sprawie pozbawiasz się środków obrony. Sąd nie będzie miał możliwości zweryfikowania twierdzeń Twojego małżonka i szybko może zdecydować się na wydanie wyroku zaocznego. W ten sposób wyrok zaoczny może okazać się dla Ciebie bardzo niekorzystny i nieoddający rzeczywistości.

Jeżeli nie zgadasz się z małżonkiem, to nie ignoruj wezwań sądu, tylko zwróć się po pomoc do radcy prawnego lub adwokata. Sporządzi on dla Ciebie odpowiedź na pozew, w której przedstawi Twoje stanowisko sądowi. Nie zmienia to faktu, że w trakcie trwania procesu będziesz musiał (o ile nie ustanowisz pełnomocnika) zwracać szczególną uwagę na korespondencję z sądu.

Wezwanie a zawiadomienie

W czasie Twojej sprawy rozwodowej możesz otrzymać z sądu dwa rodzaje pism: wezwania bądź zawiadomienia. Zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Wezwanie oznacza najczęściej, że będziesz musiał osobiście wstawić się w sądzie (będzie to zaznaczone w jego treści). Twojej osobistej obecności sąd będzie wymagał wyłącznie w celu przesłuchania Cię w charakterze strony – jest to jedyna czynność procesowa, w której nie może zastąpić Cię profesjonalny pełnomocnik.

Jeżeli otrzymasz z sądu zawiadomienie, to zazwyczaj sąd nie będzie wymagał Twojej obecności, a jedynie poinformuje Cię w ten sposób o kolejnym posiedzeniu.

Pamiętaj też, że sąd może przez pomyłkę błędnie zatytułować pismo i w zawiadomieniu wezwać Cię do osobistego stawiennictwa. Takie rzeczy zdarzają się w ramach mojej praktyki zarówno w Poznaniu, jak i w Świeciu i Grudziądzu. Dlatego zawsze dokładnie czytaj korespondencję z sądu bądź informuj o niej Twojego pełnomocnika.

Radca prawny lub adwokat w sprawie rozwodowej

Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz brać osobistego udziału w sprawie, co jest zrozumiałe przy ogromie emocji związanych z rozstaniem, to warto zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Pomoc profesjonalisty może być nieoceniona niezależnie od tego czy jesteś powodem czy pozwanym w sprawie.

Wówczas nawet pod Twoją nieobecność wszystkie Twoje interesy będą reprezentowane i Twoje stanowisko na bieżąco będzie przeciwstawiane żądaniom małżonka. Wtedy nie będziesz zmuszony do spotkań z małżonkiem i ograniczysz kontakty z nim do minimum.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, może spodobają Ci się także: