• Reprezentujemy klientów w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu oraz opłat administracyjnych od polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 • Przygotowujemy pozwy przeciwko ubezpieczycielom oferującym ubezpieczenia z UFK (tzw. polisolokaty).
 • Reprezentujemy konsumentów w sprawach przeciwko następującym ubezpieczycielom: Aegon, Skandia, Generali, AXA, Europa, Open Life, Compensa, Allianz.
 • Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Nie reprezentujemy klientów w ramach pozwów zbiorowych.
 • Jak działamy?
  • Pracę nad sprawą rozpoczynamy od analizy dokumentów, a w szczególności posiadanej przez klienta polisy, ogólnych warunków umowy ubezpieczenia, pisma kierowanych do klienta, dokumentów rozwiązujących polisę (wypowiedzenia) bądź zmieniających warunki współpracy między ubezpieczycielem a klientem.
  • Analizie poddajemy także sama polisę w celu oceny, czy była ona objęta rozstrzygnięciami UOKiK.
  • Przedstawiamy klientowi możliwości działania oraz związane z nimi koszty.
  • Przygotowujemy merytoryczne argumenty prawne, których będziemy używać do prowadzenia sprawy.
  • Podejmujemy próbę polubownego załatwienia sprawy (w tym, na życzenie klienta, w ramach postępowania polubownego przed Rzecznikiem Finansowym).
  • Dochodzimy zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem, w tym w razie potrzeby przed sądem II instancji (niektóre zakłady ubezpieczeń składają apelacje od wyroków sądów I instancji). Na etapie postępowania sądowego sprawa zwykle trwa od 12 do 18 miesięcy.
 • Przewidujemy jasne i uczciwe zasady rozliczeń, uzależnione od wartości pobranej opłaty likwidacyjnej oraz od wyniku sprawy.
 • Wierzymy, że prowadzenie spawy powinno służyć przede wszystkim naszemu klientowi, dlatego nasze wynagrodzenie od sukcesu nigdy nie przekroczy 10% wartości przedmiotu sporu (przy założeniu, że minimalna wartość przedmiotu sporu wynosi 10.000 zł).
 • Reprezentujemy klientów także w postępowaniach prowadzonych przez Rzecznika Finansowego, w tym w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Finansowego.
 • Wszystkie sprawy prowadzone przez nas w imieniu klientów oszukanych w ramach ubezpieczeń z ubezpieczonym funduszem kapitałowym są prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat
 • Spory sądowe w sprawach o polisy z UFK
 • Postepowanie przed Rzecznikiem Finansowym – ubezpieczenia z UFK

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?
 • Jak zrezygnować z polisolokaty?
 • Jak bezpiecznie wycofać się z polisolokaty?

Nieruchomości

Kredyty we frankach

Pomoc dłużnikom

Ściąganie należności

Odszkodowania

Polisolokaty

Spadki

Alimenty i sprawy rodzinne