Zwolnienie jednego pracownika a odprawa za zwolnienie grupowe

W połowie ubiegłego tygodnia skontaktował się z nami Pan Jacek z Poznania, któremu pracodawca wręczył wypowiedzenie z pracy. Naszego bohatera dręczyło poczucie niesprawiedliwości, ponieważ pracował w firmie już kilka lat i nigdy nie dał pracodawcy żadnego powodu do rozwiązania umowy. Ten ostatni zaś całą sytuację tłumaczył problemami finansowymi zakładu. Nasz czytelnik chciałby wiedzieć, czy w zaistniałych okolicznościach może liczyć na odprawę.

Nie chcąc trzymać Państwa w niepewności spieszymy wyjaśnić, że zwalniani pracownicy bardzo często mają prawo do odprawy. Co ciekawe, w wielu przypadkach nie wiedzą o tym prawie zarówno pracownicy, jak i sami pracodawcy. Prawo do odprawy znajduje bowiem swoje źródło w tzw. „ustawie o zwolnieniach grupowych”. Jak się okazuje, wspomniana ustawa reguluje nie tylko prawo do odprawy w przypadku zwalniania całych grup pracowników, ale także wiąże tego typu uprawnienie, gdy redukcja dotyka choćby jednej osoby. Ważne aby zostało spełnionych kilka przesłanek.

Po pierwsze, prawo do odprawy nie przysługuje, gdy pracodawcą jest podmiot niezatrudniający co najmniej 20 pracowników. Po drugie, zwolnienie musi wiązać się z przyczynami, które nie leżą w żadnym zakresie po stronie pracownika. W bardzo wielu przypadkach właśnie takimi przyczynami są problemy finansowe pracodawcy. Niezależnie od tego, czy tego typu problemy są wynikiem kiepskiej organizacji pracy, trudnego rynku, na którym działa firma, czy też działaniem niesolidnych kontrahentów – nie są to okoliczności leżące po stronie pracownika. A to otwiera drogę do najważniejszego z uprawnień pracownika – prawa do odprawy.

Wysokość odprawy waha się między jednomiesięcznym a trzymiesięcznym wynagrodzeniem. Decydującym jest tutaj staż pracy – im dłuższy, tym wyższa odprawa. Mimo że wysokość odprawy może nie wydawać się imponująca, to w wielu przypadkach pozwala ona na przeżycie najtrudniejszego okresu i ułatwia znalezienie pracy. Poza tym, roszczenie o wypłacenie odprawy jest często szansą na ostatnie, nie tylko „moralne” zwycięstwo pracownika.

Niemniej zanim wdamy się z pracodawcą w spór, w szczególności spór sądowy, zalecamy dokładne rozważenie sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie we wszystkich okolicznościach będzie bowiem możliwe skorzystanie z prawa do odprawy. W szczególności, jeśli pracodawca odpowiednio przygotuje się do wypowiedzenia umowy o pracę, szanse na odprawę mogą się znacząco oddalić. Na szczęście dla pracowników, znakomita część wypowiedzeń jest niestarannie przygotowana i zawiera łatwe do znalezienia błędy. W tego typu przypadkach, za błędy przychodzi płacić, a konkretnie przychodzi płacić pracodawcy.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *