Zgoda małżonka na zawarcie umowy.

Między małżonkami nie zawsze panuje zgoda, szczególnie gdy para skłania się już w kierunku zakończenia małżeństwa. Tymczasem często nadal zachodzi potrzeba podejmowania decyzji dotyczących wspólnego majątku. Dlatego postaramy się Państwu podpowiedzieć, w jakich okolicznościach będzie potrzebna zgoda małżonka na zawarcie umowy, a kiedy każdy z nich będzie mógł działać samodzielnie.

 

Niektóre składniki majątku są na tyle ważne, że ustawodawca przewidział konieczność uzyskania zgody drugiego małżonka. Do tego typu czynności prawo zalicza przede wszystkim czynności, na skutek których małżonek wyzbywa się nieruchomości lub traci nad nią kontrolę. Przykładami takich czynności mogą być transakcje sprzedaży nieruchomości lub ich obciążenia prawami rzeczowymi (np. ustanowienie użytkowania lub służebności). Podobnie podchodzi się do rozporządzania budynkami lub lokalami. Również w przypadku rozporządzania cennymi aktywami wspólnego majątku, w postaci przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, koniecznym będzie uzyskanie zgody współmałżonka. Wreszcie, takiej zgody będzie wymagało też udzielenie darowizny, która w związku z okolicznością, iż jest nieodpłatna, powinna być aprobowana przez małżonka.

 

Warto pamiętać, że zgoda małżonka jest potrzebna jedynie wówczas, gdy czynności prawnej dokonuje jeden z małżonków samodzielnie. W sytuacji gdy rozporządzenia mieniem dokonują oboje małżonkowie, to zgodę uznaje się za udzieloną.

 

Oświadczenie woli małżonka wyrażające zgodę powinno być starannie zredagowane. Najlepiej gdyby zawierało dokładne oznaczenie mienia, którego zgoda dotyczy, a także określenie ceny oraz osoby kontrahenta. Jeśli dla małżonków ważne są także inne okoliczności, powinny one także zostać zamieszczone w oświadczeniu małżonka. W praktyce często pomijanym problemem jest forma udzielenia zgody. Niektóre czynności prawne wymagają bowiem formy szczególnej (np. zbycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego). W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu takiej formy, w przeciwnym wypadku zgoda może okazać się nieważna.

 

Jeśli jeden z małżonków rozporządził majątkiem bez zgody drugiego małżonka, to ten małżonek może domagać się uznania rozporządzenia za nieważne. W praktyce może to pociągać poważne problemy dla małżonka zbywającego mienie, ale także dla nabywcy uzyskanych bez zgody małżonka aktywów.

 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *