Zapis windykacyjny – czyli jak zapisać w testamencie konkretne przedmioty.

Dlaczego zapis windykacyjny jest tak użyteczny? Otóż, jedna z naszych czytelniczek z Poznania popełniła popularny błąd związany ze stosowaniem prawa. Otóż jej zamiarem było, aby po jej śmierci, cenne pamiątki rodzinne odziedziczyła wnuczka. W tym celu spisano testament. Zapomniano jednak, że samo spisanie testamentu nie daje pewności osiągnięcia zamierzonego skutku w postaci rozporządzenia konkretnym składnikiem majątku.

Dzieje się tak, ponieważ – co do zasady – samo sporządzenie testamentu nie powoduje, że konkretne przedmioty są dziedziczone przez wskazane w nim osoby. Z reguły skutek ustanowienia testamentu polega na tym, że cała masa spadkowa po zmarłym jest dzielona w określonych w testamencie ułamkach na wskazanych spadkobierców. Taka konstrukcja oznacza, że wola spadkodawcy może się nie ziścić.

Aby mieć pewność, że konkretne przedmioty przejdą na oznaczoną osobę lepiej posłużyć się tzw. zapisem windykacyjnym. Jest to konstrukcja, która może być wykorzystana jedynie w testamencie ustanowionym w formie aktu notarialnego. Polega na możliwości wskazania konkretnej osoby, która będzie dziedziczyć przedmiot zapisu po śmierci spadkodawcy. W tej formie można przekazać rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. mieszkanie położone w Poznaniu, samochód, ziemię w Borach Tucholskich), zbywalne prawa majątkowe, przedsiębiorstwa a nawet całe gospodarstwa rolne. W taki sposób można także ustanowić służebność lub użytkowanie. Możliwości jest więc bardzo wiele.

Pamiętajmy jednak, że zapis windykacyjny nie zwalnia obdarowanego z konieczności partycypowania w pokryciu zachowku. Ten ostatni może okazać się bowiem szczególnie dokuczliwy, w przypadku gdy przedmiot zapisu wyczerpuje niemal cały spadek. Typowym tego przykładem jest uczynienie przedmiotem zapisu domu lub mieszkania. Ponadto należy pamiętać, że zapis windykacyjny nie powinien być uzależniony od spełnienia przez beneficjenta określonego warunku. Spadkobierca otrzyma bowiem przedmiot zapisu nawet jeśli nie spełni warunków zastrzeżonych przez zmarłego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z okoliczności wyraźnie wynika, że bez spełnienia warunku zapis windykacyjny w ogóle nie zostałby zastrzeżony. Natomiast z perspektywy obdarowanego istotne jest, że odpowiada on za długi spadkowe. Powinien więc ostrożnie podejść do sposobu w jaki przyjmie spadek.

W konsekwencji, jeśli chcemy mieć pewność, że określone przedmioty przypadną w ramach spadku wskazanym przez nas osobom, najlepiej udać się do notariusza i poprosić o skonstruowanie odpowiedniego zapisu windykacyjnego. Pamiętajmy jednak, że nawet testament sporządzony w formie aktu notarialnego spadkodawca może odwołać lub zmienić.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *