wypadek w pracy odszkodowania

Wypadek w pracy odszkodowania

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu pracownikowi. Niekiedy wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, aby doszło do poważnego nieszczęścia, którego skutki poszkodowany będzie odczuwał przez całe życie. Czym jest wypadek przy pracy w rozumieniu przepisów? W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie, kiedy do niego dojdzie? W artykule „Wypadek przy pracy odszkodowania” prezentujemy garść porad, które mogą zainteresować wszystkich pracowników, jak również pracodawców.

Miałeś wypadek w pracy? Potrzebujesz pomocy adwokata? Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu.

   

  Co to jest wypadek przy pracy?

   

  Wypadek przy pracy został zdefiniowany w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.). Zobaczmy więc jak brzmi definicja wypadku przy pracy:

   

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

   

  To jednak nie wszystko, ponieważ ustawa zawiera również katalog zdarzeń, które są traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Zostały one wskazane w kolejnych ustępach cytowanego powyżej przepisu.

   
  Przeczytaj także: Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku
   

  Wypadek w drodze do pracy – Wypadek w drodze z pracy do domu

   

  Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.), za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

   

  Należy zwrócić uwagę, że za „drogę” uznaje się w rozumieniu tego przepisu nie tylko drogi publiczne oraz zewnętrzne przejścia do budynków. To także szlaki biegnące przez tereny prywatne, w tym posesję poszkodowanego. Drogą może być również klatka schodowa.

   

  Nie można jednak zakwalifikować zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli doszło do niego w wyniku chwilowego wyjścia z pracy w celu załatwienia prywatnej sprawy z zamiarem powrotu do swoich obowiązków. Gdyby jednak pracownik postanowił załatwić prywatną sprawę po wyjściu z pracy w drodze do domu, wówczas takie zdarzenie należy rozumieć jako wypadek w drodze z pracy.

   

  Co ważne, jako wypadek w drodze z pracy może zostać zakwalifikowane wyjście na obiad w czasie regulaminowej przerwy. Z kolei zdarzeniem zrównanym z wypadkiem przy pracy jest zdarzenie, która ma miejsce w trakcie podróży służbowej.
   
  Sprawdź także: Zadośćuczynienie za stres
   

  Wypadek w pracy odszkodowanie

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami poszkodowany w wyniku wypadku w pracy może uzyskać różnego rodzaju świadczenia. Wśród nich jest jednorazowe odszkodowanie (wypadek w pracy odszkodowania).

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każdy pracownik, który doznał wypadku, może je uzyskać. Możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy pozbawione są osoby, które z premedytacją dopuściły się działania skutkującego wypadkiem, z powodu rażącego niedbalstwa złamali przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono im, że było to jedyną przyczyną zdarzenia, doprowadziły do wypadku będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

   

  Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje więc osobie, która posiada ubezpieczenie wypadkowe, a wskutek wypadku przy pracy stała się długotrwale bądź na stałe niezdolna do pracy.

   

  Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

   

  Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy, należy po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji złożyć wniosek o jego wypłatę. Pismo to składa się za pośrednictwem swojego pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli jednak ktoś prowadzi pozarolniczą działalność albo pracuje na podstawie umowy uaktywniającej bądź też jest pracownikiem firmy, która została zlikwidowana, wówczas składa wniosek bezpośrednio w oddziale ZUS.

   
  Zobacz także: Zaniżone odszkodowania
   

  wypadek w pracy odszkodowania
  wypadek w pracy odszkodowania

   

  Wypadek w pracy odszkodowanie z ZUS

   

  Wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania powinien zostać odpowiednio przygotowany. Pismo to musi zawierać między innymi dane pracownika oraz pracodawcy.

   

  Złożenie samego wniosku do ZUS nie wystarczy jednak do wypłaty odszkodowania. Musi on zawierać odpowiednie załączniki.

   

  Dokumenty, które poszkodowany powinien dołączyć do wniosku o odszkodowanie z ZUS, to:

   

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, które zawiera między innymi informacje o zakończeniu leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, może to być również dokumentacja medyczna przeznaczona do wglądu,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – dokument ten przygotowuje pracodawca.

   

  Ile trzeba być na zwolnieniu aby dostać odszkodowanie z ZUS?

   

  Nigdzie nie jest określone ile trzeba być na zwolnieniu aby dostać odszkodowanie z ZUS. Dzieje się tak, ponieważ odszkodowanie za wypadek przy pracy nie zależy od tego, jak długo poszkodowany pozostawał na zwolnieniu lekarskim. Zależy od tego, jakie konsekwencje niesie za sobą wypadek przy pracy.

   

  Otóż odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

   

  Wypadek w pracy – odszkodowanie – jakie dokumenty?

   

  Uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS jest możliwe po dokonaniu wymaganych prawem formalności. Przede wszystkim należy sporządzić wniosek o wypłatę świadczenia, jednakże ponadto należy przygotować odpowiednie załączniki.

   

  Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? Otóż chodzi tutaj o:

   

  • zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dostarczeniem wniosku;
  • ewentualnie dokumentację medyczną;
  • protokół lub kartę wypadku, które wystawia pracodawca;
  • odpis prawomocnego wyroku, jeżeli został wydany w sprawie.

   

  Złożenie tych dokumentów jest niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy przez ZUS.

   

  Zadośćuczynienie za skutki wypadku przy pracy

   

  Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy nie jest jedynym świadczeniem, które może uzyskać poszkodowany. Istnieje bowiem możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, którą jest szkoda o charakterze niematerialnym.

   

  Co jest niezwykle istotne, zadośćuczynienie można uzyskać wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca ponosi winę za zdarzenie, które miało miejsce. Wina nie musi być jednak wyłączna. Natomiast wyłączna wina pracownika, który doprowadził do wypadku, powoduje, że zadośćuczynienie staje się nienależne.

   

  W praktyce uzyskanie zadośćuczynienia od pracodawcy wymaga zazwyczaj postępowania sądowego w tym zakresie. Wiąże się ono z koniecznością przygotowania pozwu, strategii procesowej oraz dowodów, dlatego też warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach.

   

  Wypadek w pracy odszkodowania – podsumowanie

   

  W przypadku doznania wypadku przy pracy uzyskanie odszkodowania, renty lub nawet zadośćuczynienia pieniężnego jest możliwe. Warto powalczyć o możliwie wysokie odszkodowanie. W przypadku wypadku przy pracy często poszkodowany potrzebuje środków finansowych na powrót do sprawności. Będą one także potrzebne na utrzymanie rodziny w okresie rekonwalescencji. Dlatego warto zadbać o siebie i swoją rodzinę i walczyć o swoje prawa.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz sprawę o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu