Wyłączenie urzędnika lub organu z rozpatrywania sprawy

Jeden z naszych czytelników zwrócił się do nas z bulwersującym problemem, którego głównym bohaterem został niestety organ administracji publicznej. Pewien urzędnik był bowiem prywatnie zainteresowany aby sprawa została załatwiona w sposób niekorzystny dla naszego czytelnika. Poniżej podpowiemy Państwu co robić w tego typu sytuacjach.

W urzędach także pracują ludzie i zdarza się, że nie kierują się interesem petentów. Niekiedy urzędnicy i petenci posiadają prywatnie sprzeczne interesy. W takich okolicznościach trudno o bezstronność. Dlatego zamiast narzekać na system powinniśmy poszukać pomocy w przepisach KPA, które regulują zasady postępowania w tego typu okolicznościach. Wówczas można spróbować wyłączyć od udziału w sprawie kłopotliwego urzędnika.

Istnieje wiele okoliczności otwierających drogę do wyłączenia urzędnika od prowadzenia naszej sprawy. Dzieje się tak na przykład gdy urzędnik pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Podobnie dzieje się, gdy urzędnik prowadzi sprawę swego małżonka (także byłego) oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. Nie powinna mieć miejsca także sytuacja, w której urzędnik prowadzi sprawę, z powodu której wszczęto już przeciw niemu dochodzenie służbowe lub postępowanie dyscyplinarne.

Skutkiem wyłączenia pracownika od prowadzenia naszej sprawy jest wyznaczenie innego pracownika do tej sprawy. Czasami jednak wyłączenie pojedynczego pracownika niewiele daje. W takich sytuacjach w sukurs przychodzi instytucja wyłączenia całego organu administracji. Dzieje się tak gdy sprawa dotyczy interesów majątkowych kierownika tego organu lub określonych przez prawo bliskich mu osób. Co więcej także gdy przedmiotem są sprawy dotyczące interesów majątkowych osób zajmujących kierownicze stanowiska w organie bezpośrednio wyższego stopnia nad organem rozpatrujących naszą sprawę – mamy szansę na wyłączenie całego organu. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, to nasza sprawa będzie rozpatrywana przez organy wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę, co istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

W przypadku potrzeby wyłączenia poszczególnego urzędnika nie należy sugerować się jedynie katalogiem przyczyn wymienionych wprost w KPA. Wystarczy bowiem, że we wniosku o wyłączenie urzędnika uprawdopodobnimy, że istnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika urzędu. Ponadto pamiętajmy, że urząd musi nam odpowiedzieć na wniosek o wyłączenie pracownika, natomiast w przypadku odpowiedzi negatywnej możemy się odwoływać. W sprawach administracyjnych nie można się bowiem zniechęcać pierwszymi niekorzystnymi rozstrzygnięciami, ponieważ sprawiedliwość czeka na nas zwykle w wyższych instancjach.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w sprawach z zakresu wyłączeniu urzędnika lub organu z prowadzenia postępowania. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc także w trybie online, bez konieczności dojazdu do siedziby kancelarii. Zapraszamy do kontaktu – slupinska.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *