Wyłączenie rzeczy spod egzekucji.

W ostatnim czasie w mediach coraz częściej dają się słyszeć historie o przedmiotach zajętych przez komornika, które nie należały do dłużnika. Nadzwyczajne? W praktyce o zajęcie przedmiotu nie należącego do dłużnika bynajmniej nie tak trudno. Wystarczy, że dany przedmiot znajdzie się w obrębie posesji dłużnika bądź na terenie zakładu jego przedsiębiorstwa i komornik ma prawo podejrzewać, że stanowi własność zobowiązanego. Opisana sytuacja niestety generuje problemy przede wszystkim dla właściciela rzeczy, a prawo nie jest wówczas łaskawe.

W tego typu sytuacjach, właścicielowi rzeczy służy tzw. powództwo ekscydencyjne. Przysługuje ono nie tylko właścicielowi, ale może być ono związane także z innymi prawami, jak użytkowanie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, różnego rodzaju wierzytelności czy nawet prawa związane z własnością intelektualną. Stroną pozwaną jest wierzyciel, a więc osoba, na rzecz której działa komornik. Złożenie pozwu należy poprzedzić wezwaniem wierzyciela do dobrowolnego zwolnienia rzeczy spod egzekucji. Jest to szansa dla wierzyciela, aby odstąpił od egzekucji i uniknął kosztownego procesu sądowego. Często wierzyciele ignorują tego typu wezwania, a to duży błąd. W  konsekwencji niepotrzebnie narażają się na koszty sądowe.

Dla skuteczności działań kluczowym czynnikiem jest czas. Właściciel zajętej rzeczy ma bowiem zaledwie miesiąc od podjęcia wiedzy o zajęciu aby złożyć pozew. Zaś w przypadku egzekucji administracyjnej wspomniany termin jest jeszcze krótszy i wynosi jedynie 14 dni. To bardzo mało, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że jeśli przekroczymy wspomniane terminy, to zajęty przedmiot będzie mógł zostać zbyty przez komornika. W środowisku prawniczym mówi się, że wyżej przytoczone terminy są zbyt krótkie, przez co być może nawet niekonstytucyjne.

Warto wiedzieć, że do najczęstszych przypadków omyłkowych zajęć dochodzi w odniesieniu do samochodów oraz maszyn rolniczych. To nic dziwnego, zważywszy że to właśnie tego typu rzeczy są najchętniej pożyczane w relacjach sąsiedzkich i przyjacielskich. Należy jednak pamiętać, że jeśli dotknie nas okoliczność opisana w niniejszym artykule, należy działać błyskawicznie. Każdy dzień zwłoki może nas bowiem kosztować utratę rzeczy lub co najmniej narażenie się na niepotrzebne koszty sądowe.

Jeśli komornik niesłusznie zajął Twoją rzecz, zgłoś się do nas, a chętnie Ci pomożemy. Specjalizujemy się w szczególności w obsłudze przedsiębiorców ze Świecia, Grudziądza, Chełmna oraz Tucholi.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *