W starym roku dobrze nie mieć długów, ale co zrobić gdy nie można ich spłacić?

Problem ze spłatą długów dotyka czasem wielu z nas. Aby nie popaść w spiralę zadłużenia warto poczynić kilka kroków, dzięki którym być może uda się uniknąć przymusowego ściągania wierzytelności.

W pierwszej kolejności należy zbadać podstawę zadłużenia oraz to, czy występujemy w sporze jako konsument, czy jako przedsiębiorca. Może się bowiem okazać, że pomimo wysyłanych do nas monitów od wierzyciela bądź z firm windykacyjnych, zadłużenia w rzeczywistości nie ma, lub w pewnych okolicznościach można uniemożliwić jego dochodzenie. W przypadku gdy jesteśmy konsumentem, w umowie na podstawie której powstał nasz dług, może znajdować się klauzula niedozwolona. Klauzula ta powinna umożliwić skuteczną ochronę przed domaganiem się przez wierzyciela należności. Poza tym może się też okazać, że należność wierzyciela jest już przedawniona. Wtedy możemy się powołać na taki właśnie zarzut, który powinien unicestwić żądanie wierzyciela. Co do zasady termin przedawnienia wynosi 10 lat, a w przypadku przedsiębiorców lub świadczeń okresowych wynosi 3 lata. Przez świadczenia okresowe należy rozumieć świadczenia, które dłużnik zobowiązany jest spełniać periodycznie, w określonych z góry odstępach czasu (np. czynsz najmu). W przypadku przedsiębiorców decydujące jest to, czy przysługują one przedsiębiorcy oraz czy wynikają z prowadzonej przez niego działalności.

Przykład:

Czytelnik z Tucholi od 5 lat wynajmuje, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, halę magazynową. Na skutek skomplikowanego algorytmu obliczenia wysokości czynszu, wynajmujący halę błędnie wyliczył jego wysokość i żąda wyrównania. Tego typu wyrównaniu może okazać się skuteczne za okres 3 lat wstecz, a nie 5 lat. Wcześniejsze 2 lata mają szanse ulec przedawnieniu, zaś nasz czytelnik ma szansę zaoszczędzić kilkanaście tysięcy złotych.

Należy również mieć na względzie to, czy sprawa znajduje się na etapie postępowania przedsądowego, czy już w sądzie, lub co gorsza, czy egzekucję z naszego majątku prowadzi już komornik. Gdy sprawa nie jest  jeszcze w sądzie, lub gdy nawet w nim jest, można podjąć negocjacje ze swoim wierzycielem, zawrzeć z nim ugodę i np. rozłożyć swoje zadłużenie na raty. Poza tym wielu wierzycieli, mając na względzie sytuacją majątkową dłużnika, jest w stanie zgodzić się na pomniejszenie przysługujących im należności,  aby zwiększyć szansę na ich uzyskanie, chociażby w części. Trzeba także pamiętać, że wielu wierzycieli sprzedaje swoje wierzytelności np. firmom windykacyjnym po ok. 10 % ich wartości, zatem czasem warto podjąć rozmowy w celu pomniejszenia długu.

Przykład:

Klient z Grudziądza, w związku z pracą za granicą, osiągał wysokie przychody. Niestety na skutek wcześniejszego zaciągnięcia wielu pożyczek i tzw. „chwilówek, w krótkim terminie zobowiązany był do spłaty blisko stu tysięcy złotych. Kilka ze spraw było już na etapie egzekucji komorniczej. Dzięki podjęciu przez Kancelarię negocjacji, udało się zrestrukturyzować zadłużenie. W ramach tego część wierzytelności została odroczona, a część rozłożona na raty. Nasz klient mógł zachować swój dom w Grudziądzu i systematycznie spłaca zadłużenie.

Ponadto, gdy sprawa jest już w sądzie, warto się bronić i podnieść ewentualnie przysługujące nam zarzuty, o których chociażby była mowa powyżej, np. zarzut przedawnienia. Gdy sprawa jest już u komornika sytuacja jest o wiele trudniejsza, ale zawsze warto spróbować porozumieć się z nim i wierzycielem, żeby egzekucja nie była dla nas nazbyt uciążliwa.

Na zakończenie warto wspomnieć o tzw. kredycie konsolidacyjnym, który pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do spłaty innych zobowiązań. Często bywa tak, że spłacamy kilka kredytów jednocześnie, np. za samochód, za pralkę, za komputer, i zapominamy o terminach płatności każdego z nich. Kredyt konsolidacyjny umożliwia nam przekształcenie kilku kredytów w jeden.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *