Uprawnienia radnych gminnych 2018

Uprawnienia radnych gminnych – 2018 r.

W ubiegłym tygodniu zakreśliliśmy Państwu najważniejsze obowiązki, jakie spoczywają na nowo wybranych radnych. W tym tygodniu także kontynuujemy temat wyborów. Tym razem chcielibyśmy podpowiedzieć z jakich uprawnień może korzystać dobry radny.

Prawo kontroli i wstępu do pomieszczeń.

Dobry radny to radny aktywny. Miarą aktywności radnego nie jest tylko jego udział w sesjach rady gminy, ale i jego działania między posiedzeniami. W tym czasie radnemu przysługuje bardzo szerokie prawo do kontroli. Ma on bowiem możliwość uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń publicznych, oraz wglądu w działalność urzędu gminy oraz – co bardzo ważne – spółek i zakładów komunalnych. Radny gminny ma więc niezwykle szerokie możliwości reprezentowania interesu mieszkańców, nawet w trudnych indywidualnych sprawach.

Kierowanie pytań i interpelacji przez radnych.

Między sesjami radny może także kierować pytania i interpelacje do wójta. Interpelacje dotyczą doniosłych spraw dla gminny, często spraw strategicznych. Pytania do wójta mają na celu wyjaśnienie bieżących problemów gminy, a także wyjaśnianie konkretnych okoliczności faktycznych. Pytania mogą być więc wspaniałym narzędziem do niesienia pomocy mieszkańcom w ich indywidualnych problemach.

Prawo do aktywności w „nieswoich” komisjach.

Radni zwykle dzielą się obowiązkami podejmując pracę w różnych komisjach, np. finansów, sportu, czy rolnictwa. Oczywiście każdy z radnych powinien uczestniczyć w pracach swojej komisji, w tym w głosowaniach. Aktywny radny może jednak brać udział także w innych komisjach. Nie ma na nich prawa głosu, ale dzięki temu będzie znakomicie przygotowany do wykonywania mandatu.

Nagrywanie i transmisje z obrad rady gminy.

Prawdziwą gratką dla wyborców, a także dla wzorowych radnych jest nowy obowiązek, dotyczący prowadzenia transmisji z obrad rady. Otóż posiedzenia rady gminy powinny być rejestrowane i nagrywane, a następnie udostępniane na stronach „BIP-u” urzędu gminy. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli śledzić poczynania radnych w ważnych dla nich głosowaniach, a także weryfikować, czy radni rzeczywiście aktywnie reprezentują interesy mieszkańców. Cała aktywność radnych będzie bowiem udowodniona, zarchiwizowana i publicznie dostępna.

Jesteś radnym? Potrzebujesz pomocy? Pomożemy ?

Jeśli jesteś radnym gminnym lub miejskim z Wielkopolski, Pomorza lub Kujaw możesz liczyć na naszą pomoc. Możesz odwiedzić nas w Poznaniu lub w Świeciu. A jeśli masz do nas daleko możemy umówić się na telefon. Chętnie pomagamy radnym gminnym w rzetelnym wykonywaniu mandatu.