Unieważnienie darowizny

Co jakiś czas przychodzi nam się zmierzyć z ludzkimi dramatami. Nasza czytelniczka zwróciła się z prośbą o podpowiedź w jaki sposób  unieważnić zapisanie gospodarstwa rolnego na rzecz syna. Lata minęły a stosunki między rodzicami i dziećmi diametralnie się pogorszyły. Czy w tej sytuacji nasza czytelniczka skazana jest na niełaskę dzieci, czy jest szansa na przepisanie ziemi na innego krewnego?

Wiele zależy od okoliczności, czy podstawą do przekazania nieruchomości była umowa darowizny czy dożywocia. W obrocie między krewnymi bardzo często dochodzi do darowizny, której odwołanie nie należy do rzeczy łatwych. Na niej skupimy się tym razem.

Na wstępie musimy sobie bowiem uświadomić, że darowizna nie jest jednostronnym aktem łaski darczyńcy, lecz umową zawieraną między stronami. W przypadku, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość darowizna musi zostać dokonana z zachowaniem formy aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku najpewniej okaże się nieważna. Wszelkie grzecznościowe ustalenia poczynione ustnie mogą się więc okazać bardzo łatwe do wzruszenia.

W praktyce najczęstszą przesłanką uzasadniającą odwołanie darowizny jest dopuszczenie się przez obdarowanego rażącej niewdzięczności w stosunku do darczyńcy. Przykładami rażącej niewdzięczności są m.in. zachowania obdarowanego polegające na pozostawieniu darczyńcy bez koniecznej pomocy (mimo takiego obowiązku) oraz obmawianie obdarowanego przez darczyńcę. Także wiele innych zachowań obdarowanego – które przy rozsądnej ocenie noszą znamiona niewłaściwych i krzywdzących – mogą być źródłem rażącej niewdzięczności. Każdorazowo musi to jednak ocenić sąd.

W niektórych wypadkach mimo wystąpienia rażącej niewdzięczności nie sposób odwołać darowizny. Dzieje się tak na przykład, gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył. Poza tym nie można odwołać darowizny po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o akcie rażącej niewdzięczności. Nie można więc szachować swoich bliskich zaszłościami sprzed lat.

Jak widać odwołanie darowizny jest możliwe. Jednakże należy mieć świadomość, że muszą istnieć ku temu realne i ważne przesłanki. Okoliczności konkretnego przypadku muszą być indywidualnie analizowane. Niemniej, dla wielu starszych osób, którzy cierpią z powodu krzywd wyrządzonych przez bliskich, otwiera się furtka. Uprzednio podarowany majątek nadal może pozwolić na zapewnienie odpowiedniego traktowania i opieki.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *