Umowa pożyczki – dlaczego warto ją spisać

Jedno z naszych ulubionych „prawniczych” powiedzeń brzmi: „umowy pisane są na czas wojny”. Na etapie zawierania umowy stronom zwykle towarzyszy dobra atmosfera i chęć współpracy. Gdy zaś przychodzi do wykonania umowy, dłużnicy często stosują najróżniejsze sztuczki, aby zdjąć z siebie ciężar spłaty długu. Szczególnie często przekonują się o tym pożyczkodawcy.

W obrocie prywatnym pożyczki często udzielane są między bliskimi sobie osobami, jak przyjaciele czy rodzina. W takich relacjach często uważa się, że z uwagi na wysoki poziom zaufania między stronami, przygotowanie pisemnej umowy jest w złym tonie. Nic bardziej mylnego. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania tzw. formy dokumentowej. W praktyce jednak lepiej  zachować formę dokumentową także i dla mniejszych kwot pożyczki. Umowa powinna być stwierdzona choćby takim nośnikiem informacji, który umożliwi zapoznanie się z jej treścią. Przykładem może być choćby wymiana korespondencji e-mail lub sms między stronami. Niemniej absolutnie najbezpieczniej jest spisać umowę.

Należy również zauważyć, że dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to jednak nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Wreszcie dając pożyczkę musimy pamiętać o określeniu terminu jej zwrotu. Jeśli nie określimy takiego terminu w umowie, to dłużnik obowiązany będzie zwrócić pożyczkę dopiero w terminie sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. To naprawdę długi termin, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że przedmiotem pożyczki przecież nie muszą być pieniądze, lecz także inne niezindywidualizowane rzeczy.

Umowy wreszcie przydają się w sytuacji, gdy pożyczkobiorcę ściga komornik. Wówczas łatwo wykazać naszą własność w sytuacji gdy dojdzie do przypadkowego zajęcia komorniczego naszego sprzętu lub też pożyczkodawca postanowi „upłynnić” przedmiot pożyczki.  W takich bowiem sytuacjach na własnej skórze możemy się przekonać, dlaczego umowy pisane są na czas wojny.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w toku przygotowywania oraz negocjowania umów. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiotowych sprawach. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc także w trybie online, bez konieczności dojazdu do siedziby kancelarii. Zapraszamy do kontaktu – slupinska.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *