Sporządzenie testamentu: samodzielnie czy u notariusza?

Wszyscy, którzy jeszcze za życia chcą rozdysponować zgromadzony przez siebie majątek na wypadek swojej śmierci powinni sporządzić testament. W przeciwnym razie dojdzie do tzw. dziedziczenia ustawowego, czyli wedle reguł ustalonych w przepisach prawa, co nie zawsze dopowiada woli spadkodawcy. Dlatego roztropnie jest przygotować skuteczny testament. Pytanie, czy lepiej zrobić to samodzielnie, czy wybrać się do notariusza.

Najczęściej spotykaną formą testamentu jest testament napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Taki testament dla swej ważności wymaga w szczególności, by był napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Ta forma testamentu ma jednak wady. Największą z nich jest to, że brak profesjonalnej pomocy przy redagowaniu treści testamentu może spowodować, że niektóre z postanowień nie będą mogły zostać spełnione zgodnie z wolą spadkodawcy. Istnieje również ryzyko, że taki testament nie zostanie odnaleziony po śmierci spadkodawcy. Poza tym może dojść do sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców, który go odnajdzie po śmierci zmarłego, zniszczy go w tajemnicy przed pozostałymi spadkobiercami. Największą zaletą własnoręcznego testamentu jest brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zaś największą wadą, ograniczona skuteczność.

 

Alternatywnym sposobem na sporządzenie testamentu jest wizyta u notariusza. Testament notarialny, w porównaniu z innymi, ma wiele zalet. Już przy formułowaniu rozrządzeń spadkodawca uzyskuje pomoc profesjonalisty. Notariusz też zadba, aby akt ostatniej woli pod względem formalnym nie był wadliwy. Praktycznie niemożliwe też będzie przerabianie czy podrabianie takiego testamentu. Testament notarialny dostępny jest dla szerszej grupy osób, bo mogą go sporządzić osoby niepełnosprawne np. niemówiące. Testament notarialny obok zalet ma pewne wady. Podstawowa to koszty, jakie trzeba ponieść w związku z jego przygotowaniem.

 

W ostatnim czasie szczególnie popularne staje się tzw. planowanie sukcesji. Polega ono na projektowaniu dziedziczenia wspólnie przez spadkodawcę oraz profesjonalistę, np. radcę prawnego. Jest to szczególnie wartościowa forma w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, np. gdy spadkodawcami są przedsiębiorcy albo posiadacze złożonego majątku. Dzięki planowaniu sukcesji nawet w złożonych sprawach możliwe jest osiągnięcie celów spadkodawcy, czyli skuteczne wykonanie woli zmarłego oraz wyeliminowanie zbędnych konfliktów w rodzinie. Zaobserwowaliśmy, że z tematem planowania sukcesji zgłaszają się do naszej Kancelarii nawet bardzo młode osoby, zwykle prowadzące działalność gospodarczą. Mają one bowiem świadomość, że ich ewentualna przedwczesna śmierć (np. w wypadku), może fatalnie wpłynąć na sytuację bliskich im osób, szczególnie małżonków i dzieci. To bardzo rozsądne podejście, ilustrujące coraz większą dojrzałość prawną.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *