Sądowy podział majątku po rozwodzie

W przypadku rozwodu często dochodzi do nieporozumień pomiędzy małżonkami. Szczególnie gdy pojawia konieczność podziału wspólnego majątku, który wypracowali w trakcie trwania związku. Czasami udaje się osiągnąć kompromis, często trzeba jednak angażować prawników.

Zasadniczo majątek można dzielić na dwa sposoby.

Pierwszy sposób podziału majątku polega na zawarciu pomiędzy małżonkami umowy. Jest to możliwe wtedy, kiedy strony umowy dojdą do porozumienia co do warunków podziału. Istotnym jest, że w przypadku umownego podziału majątku małżonków można podzielić jedynie jego część, np. jedynie dom. Poza tym, gdy do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, co wymaga wizyty u notariusza.

Drugim sposobem podziału majątku wspólnego jest przeprowadzenie go na drodze postępowania sądowego. Najczęściej dzieje się tak, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w zakresie tego, jak dokonać podziału. Jest to częsty przypadek w praktyce, ponieważ rozstaniom nierzadko towarzyszy „apetyt na prowadzenie sporów”.

Wspólny majątek może zostać podzielony jeszcze w trakcie trwania sprawy o rozwód, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. W praktyce jednak najczęściej podział majątku odbywa się w odrębnym postępowaniu sądowym, już po zakończeniu sprawy rozwodowej. Podziału majątku można dokonać np. od razu po zakończeniu sprawy rozwodowej, ale także później. Nie warto jednak zwlekać zbyt długo z decyzją. Z biegiem czasu strony mogą bowiem zapomnieć jakie przedmioty wchodziły w skład majątku wspólnego, jak również zniszczeniu lub zaginięciu mogą ulec dokumenty poświadczające istnienie danego składnika majątku lub jego stanu.

Podział majątku przed sądem obejmuje najczęściej cały majątek wspólny. Warto dzielić od razu cały majątek, chociażby ze względu na to, że wszystkie sprawy można uregulować w jednym postępowaniu i po jego zakończeniu nie wracać już do przeszłości. W takim postępowaniu sąd ustala skład i wartość majątku a następnie dokonuje jego podziału. Na wniosek jednego z małżonków sąd może też rozstrzygnąć np. o zwrocie nakładów poczynionych przez jednego małżonka z jego majątku osobistego na majątek wspólny.

Jako że nie wszystkie kwestie związane z podziałem majątku sąd rozstrzyga z urzędu (czyli z własnej inicjatywy), ale tylko na zgłoszony wniosek, warto zastanowić się nad zgłoszeniem się do specjalisty, który doradzi sformułowanie właściwych roszczeń. W tego typu sprawach konieczna jest bowiem doskonała znajomość przepisów i zasad postępowania przed sądem.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii prawnej  sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego. Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu – biuro@slupinska.eu.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *