Rozdzielność majątkowa – podstawowe korzyści

Nasi czytelnicy często zastanawiają się nad zyskującą w ostatnich czasach na popularności możliwością zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, zwanej potocznie intercyzą. W XIX w. tego typu umowy były przygotowywane na wypadek mezaliansu, w 2018 r. służą one raczej zabezpieczeniu przed odpowiedzialnością.

 

Rodzaje umów majątkowych małżeńskich.

Istnieje kilka rodzajów intercyz. Małżonkowie mogą bowiem obowiązującą zazwyczaj  pomiędzy nimi wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Jednak najbardziej powszechną umową jest ta, która ustanawia pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową. Dzieje się tak z kilku względów.

 

Co zyskujemy dzięki rozdzielności majątkowej?

Przede wszystkim w razie zawarcia tego rodzaju umowy każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i później. Innymi słowy jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie umówili się na rozdzielność majątkową, to w momencie wstąpienia w związek małżeński każdy zachowuje wyłącznie dla siebie dotychczasowy majątek np. nieruchomości zakupione przed, jak i też w trakcie trwania małżeństwa. To nadal świetny sposób zabezpieczenia w przypadku dysproporcji w majątkach nowożeńców.

 

Po drugie w ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Nie jest wymagana zgoda współmałżonka na dokonywanie czynności dotyczących praw należących do jednego z małżonków (np. na zbycie samochodu czy wydzierżawienie gruntów).

 

Po trzecie i prawdopodobnie najważniejsze, jednym z częstszych powodów zawierania umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest chęć uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, w tym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Wobec tego np. przy zawieraniu przez jednego małżonka umowy warto powołać się w jej treści na obowiązującą pomiędzy małżonkami intercyzę. Przyjmuje się jednak, że w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności powstały przed spisaniem intercyzy, nie wywiera ona żadnych skutków, nawet jeśli po jej zawarciu małżonkowie poinformowali o jej zawarciu i rodzaju.

 

Z intercyzą czy bez?

Często mówi się, że spisanie intercyzy jest wyrazem braku zaufania. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. W dzisiejszych czasach małżonkowie często prowadzą biznes lub wykonują zawód związany z ryzykiem wysokiej odpowiedzialności. W takich przypadkach intercyza bywa koniecznością. Być może pomoże bowiem uchronić rodzinę przed komorniczą egzekucją całego majątku. Dlatego zawierający intercyzę pokładają w sobie zaufanie, że „nielicytowany” małżonek utrzyma drugiego małżonka i dzieci. 

 

Kontakt z naszą kancelarią prawną: w Poznaniu, Świeciu lub Grudziądzu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *