Przedawnienie długu – jak z niego skorzystać

Czasami zdarza się, że po wielu latach dostajemy wezwanie do uregulowania należności, o których już dawno zapomnieliśmy. Zastanawiamy się wtedy, czy powinniśmy zapłacić dług, np. ratę kredytu bankowego, rachunek za telefon itp. – czy też można zgodnie z prawem nie zapłacić. Okazuje się, że przy spełnieniu kilku warunków, można uniknąć płacenia długów, gdyż roszczenia finansowe wcześniej czy później winny ulec przedawnieniu.

Aby można było skorzystać z instytucji przedawnienia trzeba mieć na uwadze kilka najistotniejszych okoliczności. Przede wszystkim należy zbadać kiedy przedawnienia się dane roszczenie, czyli jakie są tzw. terminy przedawnienia. Co do zasady termin przedawnienia wynosi dziesięć lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe, czyli takie, które mają charakter powtarzalny, np. roszczenia o zapłatę raty, alimenty – termin przedawnienia wynosi 3 lata. Taki sam termin dotyczy roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli więc stroną transakcji jest przedsiębiorca – jego roszczenia finansowe zwykle przedawniają się z upływem 3 lat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że od wyżej wskazanych terminów istnieją wyjątki. Dla przykładu, roszczenia z umowy zlecenia lub z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat, a roszczenia z umowy przewozu z upływem 1 roku. Istotą przedawnienia jest to, iż po upływie terminu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, czyli dłużnik, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jeśli minie wskazany dla danego roszczenia okres przedawnienia, można odpisać wierzycielowi, że odmawia się zapłaty z uwagi na przedawnienie roszczenia.

W przypadku skierowania przeciwko dłużnikowi sprawy o zapłatę na drogę sądową, dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia i uzyskać korzystny dla siebie wyrok. Trzeba jednak zachować ostrożność i pamiętać, że przedawnienie działa tylko na zarzut. Znaczy to tyle, że gdy dłużnik w postępowaniu sądowym nie zgłosi, iż roszczenie przeciwko niemu kierowane przedawniło się, to sąd z własnej inicjatywy tego nie uwzględni. W konsekwencji dłużnik naraża się na przegranie sprawy w sądzie. Podobnie, jeżeli dłużnik spełni dobrowolnie świadczenie mimo jego przedawnienia, to nie może domagać się jego zwrotu.

Jak widać, czasem warto dokładnie przyjrzeć się kierowanym w stosunku do nas wezwaniom do zapłaty zaległych należności, gdyż  może okazać się, że nie ma potrzeby uiszczenia zaległych kwot, właśnie z uwagi na przedawnienie.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc także w trybie online, bez konieczności dojazdu do siedziby kancelarii. Zapraszamy do kontaktu – slupinska.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *