Pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia

Czy godzi się aby osoba, która postępowała nagannie w stosunku do spadkodawcy została dopuszczana do dziedziczenia? Czy istnieją jakieś środki, za pomocą których można odsunąć taką osobę od spadku? Dzisiaj postaram się Państwu pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania.

W życiu rzeczywiście czasami dochodzi do takich okoliczności, że z powodów etycznych pewne osoby nie powinny uczestniczyć w podziale spadku. Mówimy wówczas o tzw. niegodności dziedziczenia. Często wydaje się nam, że sami jesteśmy w stanie określić kto jest godzien by dziedziczyć. Niestety przepisy prawa spadkowego są w tym zakresie o wiele mniej elastyczne. Z instytucji niegodności dziedziczenia można bowiem skorzystać jedynie w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Należą do nich popełnienie ciężkiego umyślnego przestępstwa przeciwko spadkobiercy, wywołanie wpływu – podstępem lub groźbą – na treść testamentu, a także umyślnie ukrycie lub zniszczenie testamentu, jego podrobienie lub przerobienie albo świadome skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Jeśli przesłanką niegodności jest popełnienie przestępstwa, to pamiętajmy, że musi ono mieć charakter umyślny oraz ciężki. Czy przestępstwo ma charakter ciężki każdorazowo decyduje sąd. Można jednak przyjąć, że ciężkimi przestępstwami będą wszelkie zbrodnie, jak np. zabójstwo, gwałt, czy wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli przesłanką niegodności jest wywołanie wpływu na treść testamentu, to musimy mieć na uwadze, że można ją podnosić jedynie wówczas, gdy jednocześnie mieliśmy do czynienia z groźbą lub podstępem. Nie każdy więc wpływ spadkobiercy na treść testamentu musi zakończyć się orzeczeniem niegodności. Ostatnia przesłanka najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku zniszczenia testamentu. Jeśli tylko uda się udowodnić, że do tego doszło.

Aby uznać spadkobiercę za niegodnego koniecznym będzie wytoczenie powództwa w tym przedmiocie. Z takim powództwem mogą wystąpić osoby, które na tego typu rozstrzygnięciu mogą skorzystać. Natomiast jeśli już doszło do stwierdzenia nabycia spadku, wówczas należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.

W przypadku wystąpienia przesłanek niegodności dziedziczenia kluczowym jest aby zmieścić się w przewidzianych przez prawo terminach. Dochodzenie uznania za niegodnego dziedziczenia możliwe jest bowiem jedynie w okresie roku od chwili uzyskania wiedzy o przesłance niegodności, jednakże nie może ono nastąpić później niż w terminie 3 lat od śmierci spadkodawcy. W praktyce wspomniane terminy są bardzo krótkie. Na ich niezachowanie mają bowiem wpływ przykre emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w sprawach z prawa spadkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiotowych sprawach. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pomoc także w trybie online, bez konieczności dojazdu do siedziby kancelarii. Zapraszamy do kontaktu – slupinska.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *