Bezpieczny zakup samochodu.

Okres przełomu roku to czas, w którym wiele osób decyduje się na zakup samochodu. Czytelnik ze Świecia chciałby się dowiedzieć co powinien zrobić, aby skutecznie nabyć samochód, bez „niespodzianek” prawnych.

Zakupu używanego samochodu niesie ze sobą wiele legend. Często okazuje się, że po zakupie stan samochodu mija się z rzeczywistością opisywaną przez sprzedawcę. Czasami, nabywając pojazd możemy spotkać się z tzw. wadami prawnymi. Aby uniknąć tego typu sytuacji należy dochować staranności i podjąć kilka kroków.

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać jest sprawdzenie, czy auto nie pochodzi z kradzieży. Można to ustalić weryfikując numer VIN samochodu. W tym celu można skorzystać z platform internetowych, np. prowadzonej przez Centralną Ewidencję Pojazdów, na stronie internetowej historiapojazdu.gov.pl. Na wspomnianej stronie można nie tylko uzyskać informacje o pochodzeniu pojazdu, ale także o jego parametrach, w tym roku produkcji, pojemności silnika, czy ostatnim zarejestrowanym stanie licznika. Z daleko idącej ostrożności można też wybrać się na posterunek policji, zabierając ze sobą nie tylko samochód, który chcielibyśmy nabyć, ale także jego dokumenty oraz właściciela pojazdu. Policja ma bowiem możliwość nie tylko ustalenia czy numer VIN samochodu nie został zarejestrowany w bazie samochodów kradzionych, ale także sprawdzić, czy numery VIN nie były „przebijane”.

Kolejnym krokiem, który warto wykonać jest sprawdzenie, czy samochód nie figuruje w rejestrze zastawów. Jeśli istotnie jest wpisany do rejestru, lepiej wstrzymać się z zakupem. W takim wypadku na samochodzie ciąży tzw. zastaw rejestrowy – jedna z popularnych form zabezpieczenia wierzytelności. Teoretycznie informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego powinna być wpisana do dowodu rejestracyjnego. W praktyce rozsądniej wystąpić do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych z zapytaniem, czy samochód widnieje we wspomnianym rejestrze.

Nawet jeśli zweryfikujemy, że auto nie pochodzi z kradzieży, ani nie ustanowiono na nim zastawu rejestrowego, z zakupem używanego pojazdu mogą wiązać się inne problemy. Jednym z popularniejszych z nich jest obciążenie samochodu tzw. przewłaszczeniem na zabezpieczenie. W takim wypadku zakup samochodu także może się okazać nieskuteczny. Niestety sprawdzenie tej okoliczności przed zakupem pojazdu może się okazać niemożliwe. Dlatego kluczowe jest staranne zredagowanie umowy sprzedaży pojazdu.

Prawidłowo sformułowana umowa powinna zawierać nie tylko informacje o stronach transakcji oraz cechach pojazdu. Powinny się w niej także znaleźć wszelkie oświadczenia i zapewnienia, które słyszeliśmy od zbywcy, a których zwykle grzecznościowo nie wpisujemy do umowy. Warto pamiętać, że kupując samochód rozsądniej jest nie korzystać ze wzorców umów dostępnych w Internecie. Zakup pojazdu często wiąże się z wydatkiem wielu tysięcy złotych, a więc warto zastanowić się, czy opłaca się oszczędzać na prawnym zabezpieczeniu takiej transakcji.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *