Władza rodzicielska po rozwodzie

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Władza rodzicielska a rozwód

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodziców względem dzieci. Jeśli czeka Cię sprawa o rozwód, to sąd będzie musiał zdecydować, w jaki sposób podzielić między Wami wykonywanie władzy rodzicielskiej. W wyroku rozwodowym sąd ma bowiem obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej obojga małżonków nad ich wspólnymi dziećmi.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o orzeczenie o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie, to możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu.

 

  Sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej

  Ok, a teraz przypatrzmy się co może zrobić sąd w kwestii władzy rodzicielskiej. Otóż może on wydać następujące rozstrzygnięcia:

  • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
  • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga albo tylko jednego z rodziców,
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga albo tylko jednego z rodziców.

   

  Poniżej krótko opiszę każdą z okoliczności.

   

  • Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

  Sąd powierzy władzę rodzicielską jednocześnie Tobie i Twojemu małżonkowi, gdy ustali, że Wasze wzajemne stosunki zapewniają szansę zgodnego wykonywania przez Was władzy rodzicielskiej. Jako radca prawny w Poznaniu nie raz już byłam świadkiem, gdy sąd orzekał właśnie w ten sposób. Szczególnie jeśli po rozwodzie małżonkowie mieli zamieszkać niedaleko siebie.

  W tego typu sprawach sąd bierze pod uwagę dobro dziecka. Aby to ocenić, sąd weźmie pod uwagę, jakie są Wasze stosunki do dzieci i jak do tej pory kontaktowaliście się ze sobą w tym zakresie. Jeśli potrafiliście się dogadać i dobrze rokujecie, to macie szanse na pozostawienie władzy rodzicielskiej każdemu z Was.

  Pamiętaj, że w razie pozostawienia władzy Wam obojgu, zarówno Ty jak i Twój małżonek zachowacie wszystkie swoje prawa i obowiązki względem dzieci.

  Przeczytaj również: Plan wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć

   Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego rodzica

  W praktyce często spotykane jest powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego. Nieraz zdarza się bowiem, że po rozwodzie relacje między rodzicami układają się „różnie”. Zdarzają się też odległe migracje (zagranica, inne miasto). To wszystko sprzyja ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

  Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd musi wziąć pod uwagę dobro dziecka. Ten z rodziców będzie wyłącznym przedstawicielem ustawowym dziecka.

   

  Więcej na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z małżonków przeczytasz w artykule  „Ograniczenie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie”.

  Zawieszenie władzy rodzicielskiej

  Sąd zadecyduje o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga z małżonków, gdy zachodzi przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Zawieszenie następuje na czas trwania tej przeszkody.

  Pod pojęciem przemijającej przeszkody rozumie się takie okoliczności jak tymczasowy wyjazd rodziców za granicę czy pobyt w zakładzie karnym. Decyzja o zawieszeniu władzy rodzicielskiej musi być podyktowana dobrem dziecka i wszechstronną oceną całej sprawy.

  Przeczytaj także – Podwyższenie alimentów – argumenty

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Najdalej idącą ingerencją w wykonywanie władzy rodzicielskiej jest pozbawienie praw rodzicielskich jednego bądź obojga rodziców. Jeśli grozi Ci taka sytuacja lepiej szybko skontaktuj się z radcą prawnym lub adwokatem rozwodowym. Znaczy to bowiem, że sprawa jest poważna.

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
  • rodzice w rażący sposób zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

  Więcej na temat pozbawienia władzy rodzicielskiej przy rozwodzie dowiesz się z artykułu „Pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie„.

  Orzeczenie o władzy rodzicielskiej po rozwodzie

  Porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej

  Jako radca prawny w Poznaniu coraz częściej widzę, że w sprawach o rozwód małżonkowie chcą się dogadać. Dotyczy to także wykonywania władzy rodzicielskiej. Warto wiedzieć, że rozstający się małżonkowie w istotny sposób mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Możesz bowiem zawrzeć ze swoim współmałżonkiem pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.

  Sąd uwzględni Wasze porozumienie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

  Takie rozwiązanie niewątpliwie posiada wiele zalet. Najważniejszą z nich jest ograniczenie możliwości wystąpienia po rozwodzie konfliktu między Wami na tle sprawowania władzy rodzicielskiej. Wiesz mi, kiedyś Twoje dziecko Ci za to podziękuje…

  Sprawdź również: Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Władza rodzicielska a miejsce pobytu dziecka

  Sąd w wyroku rozwodowym orzeknie także o miejscu zamieszkania dziecka. Może ono przebywać na przemian u każdego z Was, jednak może mieć tylko jedno oficjalne miejsce zamieszkania.

  Zasadą jest, że miejsce zamieszkania dziecka będzie u tego z Was, u którego dziecko przebywa na stałe. Natomiast gdy dziecko nie przebywa na stałe ani u Ciebie ani u Twojego małżonka, to sąd musi określić jego miejsce zamieszkania u jednego z Was.

  Pamiętaj też, że zgodnie z przepisami rodzeństwo powinno wychowywać się razem, chyba że dobro któregoś z dzieci wymaga innego rozstrzygnięcia.

   

  Władza rodzicielska a kontakty

  Musisz wiedzieć, że niezależnie od rozstrzygnięcia sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej po rozwodzie – rodzic, u którego dziecko nie przebywa na stałe, ma prawo do osobistego kontaktowania się z dzieckiem.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Ponadto ten rodzic, u którego dziecko nie przebywa na stałe może bronić się przed utrudnianiem przez byłego małżonka kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o widywanie się z dzieckiem.

  O tym jak rozwiązać można kwestię kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, dowiesz się z artykułu  „Orzeczenie o kontaktach z dziećmi przy rozwodzie„.

   

  Władza rodzicielska a alimenty

  Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także w sprawie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  Każdy z rodziców zobowiązany jest zaspokajać potrzeby dziecka w częściach odpowiadających ich zarobkowym i majątkowym możliwościom – niezależnie od tego w jaki sposób uregulowane zostały kwestie władzy rodzicielskiej.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat kwestii alimentów po rozwodzie, to szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: „Alimenty dla mnie lub dzieci”.

   

  Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

  Warto także zwrócić uwagę, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zmienić zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie o władzy rodzicielskiej. Nastąpi to, gdy Twoje relacje z małżonkiem czy sytuacja materialna któregokolwiek z Was ulegną zmianie. Władza rodzicielska ma odpowiadać rzeczywistym stosunkom między Wami a dziećmi.

  Pamiętaj także, że sąd nie ma żadnych ograniczeń co do kierunków zmian dotychczasowego orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Przykładowo sąd może powierzyć pełnię praw rodzicielskich małżonkowi, którego władza rodzicielska była wcześniej ograniczona bądź pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica, który wcześniej posiadał pełnię praw.

  Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Zapraszam.

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie Poznania i okolic, a także mam oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak GrudziądzChełmno i Tuchola. Udzielam także konsultacji telefonicznych. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu