Odzyskaj długi od spółki z o.o.

Po ubiegłotygodniowej publikacji jeden z czytelników zwrócił się do nas  – jakby się mogło wydawać – z bliźniaczym problemem. Otóż, jego dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szkopuł tkwi jednak w tym, że spółka nie posiada prawie żadnego majątku, do tego ma podobno sporo innych długów, a jej kapitał zakładowy to zaledwie minimalne 5.000 zł. Stąd pytanie naszego czytelnika, czy w takich okolicznościach jest sens, aby angażować się w spory sądowe?

Nienajlepsza sytuacja finansowa spółki z o.o. niekoniecznie oznacza, że niemożliwe jest odzyskanie pieniędzy, które spółka jest winna. Pamiętajmy bowiem, że to spółka z ograniczoną, nie zaś wyłączoną odpowiedzialnością. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności ze spółki na członków jej zarządu. Należy mieć świadomość odpowiedzialności członków zarządu, ponieważ w praktyce zdarza się, że zapominają oni o ryzyku przejęcia przez nich zadłużenia zarządzanej spółki.

Warunkiem pociągnięcia członków zarządu spółki do odpowiedzialności jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Jeżeli więc okaże się, że komornikowi nie udało się ściągnąć długów od spółki, to otwiera się szansa na rozpoczęcie starań, aby ściągnąć je od członków zarządu spółki. Ci ostatni posiadają jednak kilka możliwości, aby uniknąć odpowiedzialności. Do najpopularniejszych z nich należy wykazanie, że członek zarządu we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W praktyce tego typu wnioski to jednak rzadkość.

Szczególnie niesolidnym prezesom, którzy nie zgłosili na czas wniosku o ogłoszenie upadłości, grozi także przewidziana w prawie upadłościowym sankcja, w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce jest to dość osobliwy środek, wymagający ziszczenia się kilku łącznych przesłanek. Jednak może on okazać się szczególnie dotkliwy i dokuczliwy, a co za tym idzie skuteczny.

Powyżej opisane zostały tylko niektóre ścieżki, którymi może potoczyć się sprawa przeciwko spółce. Dochodząc swoich praw przeciwko spółce, a następnie przeciwko członkom jej zarządu, należy liczyć się z długotrwałym i trudnym postępowaniem. Często jest to swoista pogoń za dłużnikiem. Im dłużej jednak ona trwa, tym większe szanse na odzyskanie należności. W ostatecznym rozrachunku może się wszakże opłacać. Nie warto więc zbyt wcześnie się poddawać.

W naszym regionie – Świecia, Grudziądza, Chełmna i Tucholi, bardzo wiele podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Jeśli masz problem z takim kontrahentem albo sam prowadzisz biznes w takiej formie, zgłoś się do nas – chętnie pomożemy.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *